Početna

HRVATSKA UDRUGA INOVATORA-PODUZETNIKA
HUIP

Hrvatska udruga inovatora-poduzetnika (HUIP) je osnovana 01.04.2006. te do danas broji oko 350 članova.

HUIP nudi svojim članovima mogućnost napretka i razvitka svojih inovacija te im omogućava prezentaciju na web stranicama, osigurava savjetodavnu potporu svakom članu individualno i potporu u komercijalizaciji.

MISIJA UDRUGE

Misija Hrvatske udruge inovatora-poduzetnika je korištenje tehničkog, gospodarskog i drugog potencijala inovacija u interesu probitka inovatora i Udruge, jačanja konkurentnosti i sveukupnog razvitka hrvatskog gospodarstva usmjeravanjem kreativnog rada kao osnovice razvitka i stvaranje uvjeta komercijalizacije inovacija.

Misija Udruge predstavlja:

 • poveznicu inovatora, fizičkih i pravnih osoba, i inovativnog gospodarstva,
 • povećati broj zaposlenih u sektoru javnog informiranja,
 • povećati transparentnost tvrtke,
 • povećati broj održavanih sajmova na kojima bi inovatori organizirano susretali svoje potencijalne investitore,
 • povećati priliku komercijalizacije izuma,
 • pružanje potpore u izobrazbi na području tehnoloških, tehničkih i informatičkih dostignuća za učenike srednjih škola te studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

VIZIJA UDRUGE

Postati vodeća udruga u regiji sa najvećim brojem članova inovatora i poduzetnika.

 • registraciju inovacija,
 • zaštitu inovacija putem patenta,
 • promidžba inovacija (sajmovi, Internet, brošure),
 • komercijalizacija (prodaja inovacija za tržišne potrebe),
 • upoznavanje šire javnosti o inovacijama,
 • dobivanje financijske potpore za razvitak ideje (inovacije),
 • objava publikacija.

AKTIVNOSTI UDRUGE U KOMERCIJALIZACIJI INOVACIJA

 • pripremanje i provođenje međunarodne izložbe BUDI UZOR®/INOVA®;
 • pružanje tehničko, tehnološke i informacijske potpore srednjim školama te studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
 • identifikacija najznačajnijih sajmova i organiziranje sudjelovanja istaknutih inovatora;
 • identifikacija inovacija radi njihovog daljnjeg predstavljanja na domaćim i inozemnim sajmovima;
 • komercijalizacija projekata;
 • osnivanje baze podataka potencijalnih investitora;
 • ostvarivanje suradnje sa drugim Udrugama.

AKTIVNOSTI RADA SA INOVATORIMA

 • ustrojavanje i organiziranje savjetovališta za pitanja zaštite intelektualnog vlasništva za članove Udruge;
 • poticanje, promicanje i organiziranje inventivnog stvaralaštva i inovacijskog sustava;
 • poticanje, promicanje i organiziranje kreativnog i inventivnog stvaralaštva mladih;
 • osposobljavanje i obrazovanje inovatora;
 • briga o nadarenim i istaknutim stvarateljima u svojoj djelatnosti.

CILJANO TRŽIŠTE

Važna aktivnost koju Udruga poduzima je, između ostalih, i povećanje broja članova. Kroz analizu ciljnog tržišta prošireni su obzori na koji profil osoba se treba koncentrirati i privući:

 • sve inovativne osobe sklone izumima,
 • osobe sa novim poduzetničkim idejama,
 • poduzeća: velika, mala – nova tehnologija,
 • sveučilišno obrazovane osobe sklone inovacijama,
 • fizičke i pravne osobe, inovatori,
 • inovativne tvrtke,
 • inovatori koji nisu aktivni niti u jednom udruženju,
 • poticanje inventivnog stvaralaštva mladih.
Secured By miniOrange