Promidžba

Promidžba Udruge provodi se:

  • putem sajmova,
  • kroz medije (tisak i televizija),
  • putem web stranice.

Oglašavanje na sajmovima je idealno iz nekoliko razloga. Osim što na sajmovima postoji prilika sklapanja novih poznanstva, postoji i mogućnost pronalaska novih ulagača za neku od ideja.Sajmovi predstavljaju mogućnost komercijalizacije inovacija kao i prezentaciju novih inovacija koje koriste članovi Udruge.

Svi članovi Udruge imaju priliku sa provjerenim i istaknutim izumima i inovacijama sudjelovati na sajmovima bilo da se održavaju unutar granica Hrvatske ili na međunarodnim sajmovima. Brojni članovi Udruge stekli su na tim sajmovima ugled i primili brojna priznanja za svoje izume.Popis najistaknutijih sajmova:

SAJMOVI KOJI SE ODRŽAVAJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

NAZIV SAJMA MJESTO ODRŽAVANJA VRSTA SAJMA
BUDI UZOR® Osijek – Hrvatska Međunarodni sajam inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova
INOVA – mladi Zagreb – Hrvatska Izložba inovacija
INOVA Zagreb – Hrvatska Hrvatski salon inovacija
ARCA Zagreb – Hrvatska Izložba inovacija
SJEVERNO-JADRANSKI SAJAM Rijeka – Hrvatska Izložba inovacija iz ekologije, medicine i predmeta svakodnevne uporabe

MEĐUNARODNI SAJMOVI

NAZIV SAJMA MJESTO ODRŽAVANJA VRSTA SAJMA
INTERCLIME + ELEC Paris – Francuska Izložba inovacija
ARHIMED Moskva – Rusija Izložbeni salon
GENEVE Geneve – Švicarska Izložba inovacija
INPEX Pittsburgh – USA Izložba inovacija
MOS Celje – Slovenija Izložbeni salon
GENIUS Budimpešta – Mađarska Sajam inovacija
IENA Nürnberg – Njemačka Izložba inovacija
BIS London – Velika Britanija Sajam inovacija
EUREKA Bruxselles – Belgija Izložba inovacija
INNOVA Bruxselles – Belgija Izložba inovacija

Secured By miniOrange