AKTUATOR S TELESKOPSKIM KLIZAČIMA

Podatci o prijavitelju

Autor: Vasile NÃSUI

Autori: Vasile NÃSUI

Država: Rumunjska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: AKTUATOR S TELESKOPSKIM KLIZAČIMA

Kratki opis inovacije: Teleskopski aktuator s kabelskim i valjkastim prijenosima opremljen je motorom zupčanika, fiksiranim na nosaču i koji pokreće valjak, na koji je namotana sajla pričvršćena na oba kraja, čime se pokreće kretanje nosača, u kojem klizi još jedan slajd. Ima valjke na krajevima na koje je namotana druga sajla, koja ima donji krak pričvršćen za nosač vođenom vezom u kanalu u drugom klizaču i još jedan u prvom, a gornji krak sajle je pričvršćen za nosač. slajd podrške kroz drugu vođenu vezu, u kanalu u drugom slajdu. Tako se kod rotacije valjka na reduktoru produljenjem mehanizma postiže istovremeno translatorno kretanje dva klizača s povećanim hodom.

Duži opis inovacije: Teleskopski aktuator s kabelskim i valjkastim prijenosima opremljen je motorom zupčanika, fiksiranim na nosaču i koji pokreće valjak, na koji je namotana sajla pričvršćena na oba kraja, čime se pokreće kretanje nosača, u kojem klizi još jedan slajd. Ima valjke na krajevima na koje je namotana druga sajla, koja ima donji krak pričvršćen za nosač vođenom vezom u kanalu u drugom klizaču i još jedan u prvom, a gornji krak sajle je pričvršćen za nosač. slajd podrške kroz drugu vođenu vezu, u kanalu u drugom slajdu. Tako se kod rotacije valjka na reduktoru produljenjem mehanizma postiže istovremeno translatorno kretanje dva klizača s povećanim hodom.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: ACTUATOR WITH TELESCOPIC SLIDERS

Kratki opis inovacije: The telescopic actuator with cable and roller transmissions is provided with a gear motor, fixed on a support and which drives through a roller, on which is wound a cable attached at both ends, thus making the movement of the support slide, in which it slides another slide. It has rollers at the ends on which another cable is wound, which has the lower branch fixed to the support by a guided connection in a channel in the second slide and another in the first, and the upper branch of the cable is fixed to the support slide through another guided link, in a channel in the second slide. Thus, when rotating the roller on the reducer, a simultaneous translational movement of the two slides with an increased stroke is obtained, by extending the mechanism

Duži opis inovacije: The telescopic actuator with cable and roller transmissions is provided with a gear motor, fixed on a support and which drives through a roller, on which is wound a cable attached at both ends, thus making the movement of the support slide, in which it slides another slide. It has rollers at the ends on which another cable is wound, which has the lower branch fixed to the support by a guided connection in a channel in the second slide and another in the first, and the upper branch of the cable is fixed to the support slide through another guided link, in a channel in the second slide. Thus, when rotating the roller on the reducer, a simultaneous translational movement of the two slides with an increased stroke is obtained, by extending the mechanism

Kategorija

Građevinarstvo

Secured By miniOrange