Unos inovacije

INOVA / BUDI UZOR 2023. u Zagrebu od 26. do 28. rujna 2023. godine.
Autor / Author
Osnovni podatci od prijavitelja inovacije
*
*
*
*
*
*
Mentor
Samo za srednjoškolce i studente
Tvrtka / obrazovna institucija
Osnovni podatci od tvrtke / obrazovne institucije
molimo vas upišite punu adresu web stranice, npr. https://www.imedomene.com ili http://www.imedomene.com
Naziv i opis inovacije
Potrebno je navesti općenite značajke inovacije
*
*
(do 150 riječi)
*
(više od 150 riječi)
Naziv i opis inovacije na engleskom jeziku
Potrebno je navesti općenite značajke inovacije
(do 150 riječi)
(više od 150 riječi)
Kartica inovacije
Osnovni podatci o inovaciji
Autorsko pravo (engl. Copyright) – je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela. Autori djela iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti imaju isključivo pravo korištenja svog djela, a drugima mogu odobriti ili zabraniti korištenje djela. Autorskim pravom ne štiti se ideja nego autorsko djelo koje je izražaj ideje, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražavanja. Autorsko pravo nastaje samim ostvarenjem djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe administrativnim ili registracijskim postupcima.
Industrijski dizajn (engl. Design rights) – štiti prostorna ili plošna obilježja proizvoda (industrijski ili zanatski proizvedenog predmeta), vidljiva pri njegovoj normalnoj (namjenskoj) uporabi. Prostorna obilježja su oblik i obris proizvoda, a plošna obilježja su šare, crte, boje, tekstura te kombinacije navedenih obilježja.
Poslovna tajna (engl. Secret Know-how) – definirana je kao informacija koja je tajna, ima komercijalnu vrijednost zbog toga što je tajna i u odnosu na koju je osoba koja tu informaciju zakonito kontrolira poduzela razumne korake da je očuva kao tajnu.
Žig (engl. Trade Marks) – je isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda i/ili usluga jedne osobe od ostalih osoba u gospodarskom prometu. Ime, logotip, amblem, etiketu ili druga razlikovna obilježja vašeg proizvoda i/ili usluge moguće je zaštititi žigom.
Patent (engl. Patent) – je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema. Patent se priznaje za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu.
 • Patent u obradi (engl. Patent(s) applied for but not yet granted) – podnesena prijava patenta. Nakon podnošenja prijave, državni zavod za intelektualno vlasništvo provodi odgovarajući postupak ispitivanja sadržaja patentne prijave.
 • Patent odobren (engl. Patents granted) – ako je odgovarajućim postupkom utvrđeno da prijava zadovoljava propisane uvjete, državni zavod za intelektualno vlasništvo dostavlja podnositelju prijave na suglasnost tekst prijave koju namjerava priznati, te se nakon dobivene suglasnosti i podmirenja propisanih troškova izdaje rješenje o priznanju patenta, patent se upisuje u Registar patenata te se na zahtjev izdaje odgovarajuća Isprava o patentu i patentni spis.
Ostalo (navedite) (engl. Other) – ukoliko ste na Vašoj inovaciji primijenili stupanj zaštite intelektualnog vlasništva koji nije ponuđen, potrebno je isti napisati. Prvo je potrebno lijevim klikom miša kliknuti na kockicu pored riječi „OSTALO“ te je nakon toga potrebno lijevim klikom miša kliknuti ispod riječi „OSTALO“ nakon čega Vam se otvara polje za upis u koje je potrebno upisati stupanj zaštite.
*
Nalazi se na tržištu (engl. Already on the market) – dostupno ljudima za kupovinu.
Dostupno za demonstraciju (engl. Available for demonstration) – promocija proizvoda potencijalnim kupcima.
Faza koncepta (engl. Concept Stage) – posjedovanje povjerljivih informacija u obliku ne patentiranih izuma, formula, dizajn, crteža, postupaka.
Financijski ugovor (engl. Financial agreement) – ugovor o ulaganju u projekt ili poslovni pothvat (npr. kredit, djelomičan prijenos dionica).
Zajedničko ulaganje (engl. Joint venture agreement) – ugovor kojim se dva poslovna subjekta zajedno upuštaju u neki poslovni pothvat radi zajedničkog dobitka.
Ugovor o licenci (engl. License agreement) – ugovor o prijenosu prava koji uključuju odobrenje (od strane davatelja licence) za korištenje licenciranog materijala (tražitelju licence), u zamjenu za naknadu ili udjela profita.
Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement) – ugovor između dva poslovna subjekta o zajedničkom korištenju sredstava i vještina u cilju daljnjeg razvoja tehničkih aspekata proizvoda ili tehnologije.
Automobilizam, promet i povezanost - pokriva automobilske i željezničke sektore.
Elektronika - pokriva dizajn i proizvodnju elektroničkih komponenata, uključujući sirovine i alate za proizvodnju. Prije dolaska u ruke krajnjih poduzeća koja integriraju čipove u otopinu proizvoda, vrijednosni lanac proteže se od dizajna do proizvodnje poluvodiča do "sastavljanje - testiranje - pakiranje" postrojenja. Također uključuje materijale, opremu i povezane usluge i alate, uključujući specifične alate za dizajn i takozvane funkcionalne blokove te omogućuju dizajn i proizvodnju.
Energetske intenzivne industrije - pokriva kemikalije, čelik, papir, plastiku, miniranje, ekstrakciju i vađenje, rafinerije, cement, drvo, gumu, neobojane materijale, staklo i keramiku. Ove industrije međusobno i mnogim drugim sektorima gospodarstva pune intermedijarne proizvode te su radi potrebe za sekundarnim sirovinama usko integrirane s dobavljačima energije kao i industrijama za otpad i recikliranje.
Digitalna tehnologija - pokriva proizvodnju i usluge informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) (bez telekomunikacije) i telekomunikacijskih sektora.
Građevinarstvo - pokriva građevinare za projekte izgradnje i infrastrukture, dio proizvođača građevinskog materijala, inženjerske i arhitektonske usluge, kao i raspon ostalih gospodarskih djelatnosti.
Kulturne i kreativne industrije - pokriva sve kulturne i kreativne sektore, uključujući arhitekturu, arhiv, knjižnice i muzeje, umjetničke zanate, audiovizualne (uključuje film, televiziju, videoigre i multimedije), materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, dizajn (uključuje modni dizajn), festivale, glazbu, književnost, scensku umjetnost (uključuje kazalište i ples), knjige i nakladništvo, radio, i likovnu umjetnost.
Maloprodaja - pokriva maloprodajni sektor (online i offline) i relevantne veleprodajne i online platforme.
Obnovljivi izvori energije - pokriva obnovljive izvore, uključujući energiju vjetra, sunčevu energiju (fotonaponska energija, termalna i koncentrirana sunčeva energija), hidroenergiju, bioenergiju (uključuje održiva biogoriva), geotermalnu energiju, energiju iz oceana i toplinske pumpe. Štoviše, bitan dio ovog ekosustava su rješenja za pohranu održive energije, tehnologiju pametne infrastrukture i tehnologiju za pretvorbu energije, uključujući elektrolizere.
Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda - pokriva sve operatere u lancu opskrbe hranom (farmeri, prehrambena industrija, hranidbena maloprodaja i veleprodaja, prehrambene usluge) i njihove dobavljače materijalnih dobara i usluga (sjemenje, pesticidi, gnojiva, strojevi, pakiranje, popravak, prijevoz, financiranje, savjetovanje i logistika).
Pomorska industrija - pokriva sve industrije i usluge vezane uz pomorski sektor, uključujući izgradnju brodova i podugovaranje, transport i logistiku, ribarstvo i akvakulturu, primjenu pomorskih tehnologija, pomorskih izvora i izvora algi, energiju oceana i čiste oceane.
Socijalna ekonomija i lokalne ekonomije - "Socijalna ekonomija" obuhvaća raznolika poslovanja, organizacije i pravne oblike, uključujući neprofitne udruge, suradnike, zajednička društva, zaklade i društvena poduzeća. Dijele cilj sistematskog stavljanja ljudi na prvo mjesto i ostavljanje pozitivnog utjecaja na lokalne zajednice. ‘’Lokalna ekonomija’’ uključuje usluge i poslovanja koja njeguju lokalne i kratke lance vrijednosti prvenstveno za lokalnu proizvodnju i konzumaciju. Lokalna poslovanja uključuju lokalna mala i srednja poduzeća koja upravljaju osobnim i kontaktnim uslugama, male trgovine, barove i restorane, usluge popravljanja, čišćenja i održavanja, i ostalo.
Tekstilna industrija - pokriva tekstilni ekosustav koji uključuje pretvorbu prirodnih (primjerice pamuk, lan, vuna), izrađenih i umjetnih (sintetički poliester i viskoza) vlakana u pređu i tkaninu, proizvodnju pređe, kućni tekstil, industrijski filter, tehnički tekstil, tepihe i odjeću. Ekosustav također uključuje proizvodnju obuće i kože.
Turizam - pokriva turistički ekosustav, uključujući pružatelje usluga na razini odredišta (gostoljubivost, privlačnost) i franšize nekolicine multinacionalnih tvrtki koje nude usluge brendiranja, marketinga, menadžmenta i prodaje.
Zdravstvo - pokriva proizvodnju lijekova i njihovih ključnih doprinosa, medicinskih uređaja i opreme te osobne zaštitne opreme; zdravstvene usluge (medicinska i kućna njega); zdravstvenu tehnologiju i povezane usluge.
Zrakoplovstvo i obrana - pokriva trgovačka društva proizvođača u aeronautičkom, zrakoplovnom i obrambenom području, području zračnog operatora te pružatelja podataka i usluga; istraživačke institute.
 • opremljeni tipski izložbeni prostor,
 • unos opisa inovacija u službeni katalog,
 • izrada plakata/postera dimenzija 600x1000 mm,
 • sudjelovanje na otvaranju BUDI UZOR/INOVA,
 • sudjelovanje u ocjenjivačkom programu izložbe,
 • sudjelovanje na svečanosti dodjele odličja,
 • sudjelovanje na popratnom sadržaju.
*
Uz ovaj obrazac potrebno je dostaviti vidljivu fotografiju / nacrt inovacije.
 • SLIKOVNI MATERIJAL: 2-3 fotografije ili crteži, prihvatljivi formati: jpeg, png
 • VIDEO MATERIJAL: poveznica na video zapis (YouTube ili Vimeo)
Iskoristite dodatnu mogućnost sudjelovanja na izložbi te budite dio B2B poslovnih susreta u okviru projekta Enterprise Europe Network (EEN), iskoristite mogućnost pronalaska partnera, kupaca, dobavljača kroz poslovne pregovore temeljem unaprijed dogovorenih sastanaka putem digitalne B2B match platforme. Unaprijed dogovorite sastanke (uživo ili online) sa znanstvenicima, poduzetnicima i/ili inovatorima u cilju međunarodnog povezivanja, ugovaranja partnerstva i sklapanja sporazuma o suradnji na komercijalnoj, istraživačkoj i razvojnoj osnovi.
Prijavite se putem ovog prijavnog obrasca i koristite sve prednosti događaja!

Secured By miniOrange