Javna nabava

Sukob interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 ) naručitelj TERA Tehnopolis d.o.o., Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja):

X
Secured By miniOrange