Projekti

Logo: BUDI UZOR
MEĐUNARODNI PROJEKT
Objavljen 01.07.2022.
Logo: Smart Agri Hubs
MEĐUNARODNI PROJEKT
Objavljen 06.06.2022.
Logo projekat MOVECO
MEĐUNARODNI PROJEKT
Objavljen 17.05.2022.
NACIONALNI PROJEKT
Objavljen 24.01.2022.
Logo: EEN
MEĐUNARODNI PROJEKT
Objavljen 24.01.2022.
EEN
MEĐUNARODNI PROJEKT
Objavljen 24.01.2022.
MEĐUNARODNI PROJEKT
Objavljen 24.01.2022.
EYE
MEĐUNARODNI PROJEKT
MEĐUNARODNI PROJEKT
Objavljen 24.01.2022.
MEĐUNARODNI PROJEKT
Objavljen 24.01.2022.
X