Digital food quality and traceability using blockchain

Acronym
DFTB
Razina
Međunarodni projekt
Vrijednost
160.543,69
Korisnik
TERA Tehnopolis d.o.o.
Odgovorno tijelo
SmartAgriHubs
Provodi
Projektni konzorcij sastoji se od četiriju digitalnoinovacijskih centara, centra kompetencija i privatnog poduzeća s bogatim iskustvom u području blockchain tehnologije. Partneri su geografski raspoređeni tako da pokrivaju što veće područje interesa, a dolaze iz Rumunjske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Izraela. Green Digital Innovation HUB (Green eDIH) – Rumunjska, DIH TERA – Hrvatska, Hadas Bar – Izrael, Smart Village – Bosna i Hercegovina, Centar Kompetencija – Hrvatska i IT Cuspis – Hrvatska.
Mjesto provedbe
Rumunjska, Hrvatska, Izrael, Bosna i Hercegovina
Razdoblje provedbe
1. travnja 2022. – 30. rujna 2022.
Izvori financiranja
SmartAgriHubs, Obzor 2020
Naziv programa
Obzor 2020
Ciljevi

Projekt će povećati sudjelovanje digitalno inovacijskih hubova (DIH) Jugoistočne Europe u digitalnoj transformaciji poljoprivredno-prehrambenog sektora s naglaskom na sljedivost hrane korištenjem blockchain tehnologija. Projekt se fokusira na potporne usluge koje mogu značajno unaprijediti poduzetničko poslovanje uz pomoć digitalizacije, korištenjem blockchain tehnologije, te stvarajući transparentan opskrbni lanac od farme do stola, kao i omogućiti kupcu da zna povijest određenog paketa ili komada hrane koju kupuju. Fokus projekta je na prerađivačima hrane, kupcima, regulatorima, službenicima lokalne samouprave i predstavnicima udruga za zaštitu potrošača. Kao rezultat projekta, DIH-ovi koji sudjeluju u mogućnosti su ponuditi niz novih digitalnih usluga: analizu ekosustava, tehnološki plan, dokaz koncepta, radionice i seminari, laboratorijski objekti, podrška za inovativne poslovne modele.

Glavne aktivnosti

U sklopu projekta, konzorcijski partneri su identificirali specifične proizvode na koje će se fokusirati tokom projekta: jaja, crna slavonska svinja, jabuke, vino i avokado. Za jedan odabrani proizvod po partneru bit će implementirani svi elementi Tehnološkog plana koji će pokazati izvedivost i prednosti za svakog dionika. Kvaliteta i utvrđivanje podrijetla hrane hrane osigurat će se korištenjem blockchain tehnologija u okruženju za testiranje, sa svim procesima i operacijama potrebnim za primjenu u konkretnim slučajevima.

Blockchain rješenje sastoji se od sljedećih elemenata u okruženju za testiranje:

  • Alat za samoprocjenu dionika kako bi odredili vlastiti stupanj digitalizacije. Rezultat koji pruža smjernice kako koristiti alate za digitalizaciju i provjeru kvalitete hrane.
  • Komunikacijsko središte za prikupljanje podataka s automatskom integracijom na web stranicu i blockchain.
  • Web-alat putem kojeg će dionici izravno unositi podatke o životnom ciklusu proizvodnje ili opskrbnom lancu koji će se automatski upisivati u blockchain i objavljivati na web-u.
  • API sučelje, za dionike koji imaju vlastiti IT sustav za unošenje podataka o životnom ciklusu proizvodnje ili opskrbnom lancu, putem kojeg će se podaci automatski upisivati u blockcahin i objavljivati na web-u.
  • Web stranica za potrošače putem koje će moći pretraživati specifične namirnice prema broju serije i pronaći sve relevantne informacije o proizvodnji, također će moći pretraživati i po proizvodima i po proizvođačima.
Očekivani rezultati

Više informacija o rezultatima možete pronaći na ovoj stranici.

Krajnji korisnici

Fokus projekta je na prerađivačima hrane, kupcima, regulatorima, službenicima lokalne samouprave i predstavnicima udruga za zaštitu potrošača.

Dodatne informacije

SmartAgriHubs projekt koji financira Europska unija kroz instrument financiranja Obzor 2020, okuplja konzorcij od preko 164 partnera u europskom poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Projekt ima za cilj digitalizirati europsku poljoprivredu promicanjem ekosustava poljoprivrednih inovacija posvećenim izvrsnosti, održivosti i uspjehu. Služi i kao katalizator za inovacije u pametnoj poljoprivredi. Prihvaćanjem i promicanjem europskih inovacija u poljoprivredi i IT-u, SmartAgriHubs proširuje digitalna rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i pomaže poljoprivrednicima i njihovim poduzećima da postignu stvarne i ostvarive rezultate.

Zastava EU

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and innovation programme under grant agreement No 818182.

X
Secured By miniOrange