Digital food quality and traceability using blockchain

Acronym
DFTB
Razina
Međunarodni projekt
Vrijednost
160.543,69
Korisnik
TERA Tehnopolis d.o.o.
Odgovorno tijelo
SmartAgriHubs
Provodi
Green Digital Innovation HUB (Green eDIH) iz Rumunjske, Hadas Bar iz Izraela, Smart Village iz Bosne i Hercegovine te Digitalnoinovacijski centar TERA (DIH TERA), Centar Kompetencija i CUSPIS iz Hrvatske.
Mjesto provedbe
South-east Europe Cluster
Razdoblje provedbe
1. lipnja 2022. – 31. prosinca 2022.
Izvori financiranja
Smart Agri Hubs
Naziv programa
Obzor 2020
Ciljevi

Projekt “Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi kroz razvoj usluga o kvaliteti hrane i sljedivosti uz pomoć blockchain tehnologije” će povećati sudjelovanje digitalno inovacijskih hubova (DIH) Jugoistočne Europe u digitalnoj transformaciji poljoprivredno-prehrambenog sektora s naglaskom na sljedivost hrane korištenjem blockchain tehnologija.

Potrošači još uvijek nisu sigurni što kupuju, posebno za “premium” i/ili organsku hranu. Ključno je omogućiti pravi alat za pružanje objektivnih informacija o kvaliteti i sljedivosti. Na taj će način potrošači koji kupuju “premium” i/ili organsku hranu i plaćaju više cijene proizvoda moći vidjeti povijest svakog pojedinog prehrambenog proizvoda.

Uz pomoć digitalizacije i blockchain tehnologije pokazat ćemo načine na koje je moguće razviti transparentni lanac nabave od polja do stola uz pomoć kojeg će potrošači biti bolje informirani o podrijetlu specifičnog pakovanja ili prehrambenog proizvoda iz trgovine. Projekt će se također usmjeriti na prerađivače hrane, potrošače, zakonodavnu i lokalnu vlast te predstavnike udruga za zaštitu potrošača.

Glavne aktivnosti

U sklopu projekta, konzorcijski partneri su identificirali specifične proizvode na koje će se fokusirati tokom projekta: jaja, crna slavonska svinja, jabuke, vino i avokado. Za jedan odabrani proizvod po partneru bit će implementirani svi elementi Tehnološkog plana koji će pokazati izvedivost i prednosti za svakog dionika. Kvaliteta i utvrđivanje podrijetla hrane hrane osigurat će se korištenjem blockchain tehnologija u okruženju za testiranje, sa svim procesima i operacijama potrebnim za primjenu u konkretnim slučajevima.

Dodatne informacije

SmartAgriHubs projekt koji financira Europska unija kroz instrument financiranja Obzor 2020, okuplja konzorcij od preko 164 partnera u europskom poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Projekt ima za cilj digitalizirati europsku poljoprivredu promicanjem ekosustava poljoprivrednih inovacija posvećenim izvrsnosti, održivosti i uspjehu. Služi i kao katalizator za inovacije u pametnoj poljoprivredi. Prihvaćanjem i promicanjem europskih inovacija u poljoprivredi i IT-u, SmartAgriHubs proširuje digitalna rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i pomaže poljoprivrednicima i njihovim poduzećima da postignu stvarne i ostvarive rezultate.

Zastava EUThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and innovation programme under grant agreement No 818182.

X