Inkubacija

ELEMENT PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE _

Program osmišljen s ciljem uspješnog razvoja poduzetničkih tvrtki kroz poslovnu podršku.

Najčešći oblik poslovne podrške su resursi, usluge i mogućnost za povezivanje sa mrežom kontakata inkubatora. Inkubatori pružaju sigurno okruženje gdje nove ideje mogu postati komercijalni proizvodi. Poslovni inkubator ili inkubator je jedan od elemenata poduzetničke infrastrukture. Poslovnim inkubatorom se smatra „pogodan“ prostor u kojem svoj posao započinju potencijalni poduzetnici ili svoj posao nastavljaju mlada mikro, mala i srednja poduzeća. Pogodnost prostora se ogleda u povoljnim uvjetima za njegovo korištenje, poslovno savjetodavnim i ostalim uslugama koje se pružaju korisnicima prostora, kao i pomoć menadžmenta inkubatora korisnicima usluga.

Poduzetnički inkubator TERA je poslovni prostor namijenjen malim i srednjim poduzetnicima koji pokreću poslovanje ili proširuju postojeće. Inkubator površine 1.200 m² obuhvaća 18 ureda, 12 radnih stanica, informatičku učionicu, seminarsku sobu i sobe za sastanke manjeg kapaciteta, te sanitarni čvor. Osim poslovnog prostora i suvremene uredske opreme, stanarima je na raspolaganju savjetodavna i konzultantska potpora pri realizaciji poduzetničkih ideja.
Stanarom poslovnog inkubatora TERA mogu postati poduzetnici, inovatori i fizičke osobe koje žele razvijati na znanju utemeljeno poduzeće uz primjenu novih tehnologija i inovacija.

Stanari inkubatora TERA mogu koristiti slijedeće usluge:

 • zakup po minimalnim troškovima
 • suvremenu uredsku opremu
 • pristup Internetu bez naknade
 • potporu u sajamskim nastupima
 • konzultantsku i savjetodavnu potporu
 • pravnu potporu odvjetničkog ureda
 • financijsko – računovodstveno savjetovanje
 • savjetovanje u pisanju poslovnih planova i investicijskih studija
 • potporu u pisanju prijedloga projekata

Radna stanica je smještena u većem prostoru koji dijeli više zakupnika, a odnosi se na koncept inkubacije uz sljedeće uvjete zakupa:

 • zakup po minimalnim troškovima
 • savjetovanje u pisanju poslovnih planova i investicijskih studija
 • potporu u pisanju prijedloga projekata
RAZVITAK _

Zadaća je poslovnog inkubatora

Inkubiranje stanara u poslovnom inkubatoru TERA provodi se kroz tri programa:

 1. Program FOKUS namijenjen je mladim poduzetnicima koji žele pokrenuti svoje poduzeće. U razdoblju do 6 mjeseci, poduzetnici mogu boraviti u poslovnom inkubatoru TERA po povlaštenim kriterijima, registrirati svoje poduzeće i pokrenuti svoj poduzetnički projekt. Ovakav program povlaštenog inkubiranja je jedinstven u Hrvatskoj.
 2. Zakup radne stanice najnoviji je koncept inkubacije za „one-man” poduzeća kojima na raspolaganju stoji radni stol, osobno računalo, telefonski priključak te Internet veza. Radna stanica je smještena u većem reprezentativnom prostoru koji dijeli više zakupnika, a za adekvatan prijem stranaka stanari mogu koristiti sobe za sastanke.
 3. Po izlasku iz programa FOKUS kandidati mogu svoje poslovanje nastaviti u statusu punopravnog stanara radi daljnjeg jačanja svog poslovanja uz potporu stručnog tima Tera Tehnopolisa.

Zadaća je poslovnog inkubatora razvitak na znanju utemeljenih poduzeća i primjene novih tehnologija i inovacija u gospodarstvu u svrhu stvaranja novih radnih mjesta. Poslovni inkubator Tera posluje od svibnja 2003. godine preseljenjem Tera Tehnopolisa u obnovljenu zgradu bivše vojarne “Gaj” na Trgu Ljudevita Gaja 6.

Pored savjetodavne potpore stanarima na raspolaganju stoji infrastrukturna logistika poput seminarske sobe, informatičkog laboratorija, usluge fotokopiranja, faksiranja, spiralnog uvezivanja i sl. Period inkubacije je najduže pet godina, nakon čega poduzeća samostalno nastupaju na tržištu.

FAZE INKUBACIJE

 • PREDINKUBACIJA

  Program FOKUS omogućava predinkubaciju u poslovnom inkubatoru TERA. Predinkubator TERA se sastoji od 12 radnih stanica. Radna stanica se dodjeljuje poduzetnicima-početnicima koji su u fazi registracije svoje tvrtke ili obrta ili su je tek registrirali.

  Zakup „radne stanice” podrazumijeva korištenje radnog stola, stolca i ormarića za spise te osobnog računala i priključak na telefonsku instalaciju sa PIN-om za zaključavanje telefona i internet. Radne stanice su smještene u većem prostoru koji dijeli više zakupnika čime inkubator dobiva mogućnost značajnog povećanja kapaciteta inkubacije. Pri tom se zakupnici radnih stanica mogu koristiti ostalom poslovnom infrastrukturom. Ovaj program u pravilu traje šest mjeseci.

 • STUDOS – studentski poduzetnički inkubator

  Pokretanje Studentskog poduzetničkog inkubatora StudOS je proizašlo iz višegodišnjeg rada sa studentskom populacijom (od 2005.) u cilju poticanja poduzetničkih aktivnosti kod studenata kroz edukaciju. Cilj ovog projekta je osigurati infrastrukturu za studentsku populaciju i netom diplomirane kojima će u Studentskom poduzetničkom inkubatoru kroz edukaciju i korištenje poslovnog prostora biti osigurani preduvjeti za pokretanje poduzetničkih aktivnosti i samozapošljavanje. Studentima i netom diplomiranima se pruža prilika 6 mjeseci besplatnog razvijanja poduzetničke ideje u okviru studentskog poduzetničkog inkubatora StudOS.

 • INKUBACIJA

  Ovaj program inkubiranja stanarima pruža mogućnost punog razvoja svoje poslovne ideje i plasmana na tržište, a po završetku inkubacije od stanara se očekuje stupanj samostalnosti koji im omogućuje opstanak pod tržišnim uvjetima. Program punopravnog inkubiranja stanara traje najviše pet godina nakon čega se od poduzetnika očekuje samostalan nastup na tržištu.

 • PROGRAM SIDRENIH STANARA

  Pored programa inkubacije, koji je namijenjen poduzetnicima, TERA ima program inkubacije namijenjen partnerskim institucijama čiji boravak u inkubatoru ima sinergijski učinak za stanare. Trenutačno, u inkubatoru posluju dva sidrena stanara, Regionalni uredi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP). Obje institucije su temeljem ugovora dužne stanarima inkubatora isporučiti konzultantske usluge bez naknade. Pored toga, česta organizacija seminara i brojne konzultacije u TERA dovode značajan broj posjetitelja iz ciljnih skupina te se na taj način učinkovito promovira njegov rad.

INFRASTRUKTURA

TERA Tehnopolis u Osijeku posluje na lokaciji Gajev trg 6, u samom središtu Osijeka. Zgrada je građena početkom 19. stoljeća i nalazi se pod zaštitom konzervatora. TERA Tehnopolis ulaže znatna sredstva u suvremenu uredsku i audio-vizualnu opremu koju stanari i klijenti mogu unajmiti radi razvoja i promidžbe na znanju utemeljenih projekata.

Konferencijska dvorana raspolaže sa 30 sjedećih mjesta. Dvorana je u cijelosti opremljena za sve vrste video-konferencija, simultano prevođenje, bežičnim pristupom na Internet. Kako bi se olakšao početak poslovanja stanarima poduzetnicima i studentima koji još nisu u mogućnosti nabaviti vlastitu opremu, na raspolaganju je 12 računala opremljena licenciranom operacijski sustav Windows.

Nadalje, mogu se koristiti uslugama slanja faksimila, fotokopiranja, mrežnog štampanja i skeniranja te strojem za rezanje papira, spiralno uvezivanje i laminiranje.

 • Seminarska soba: 30 sjedećih mjesta za sastanke, konferencije, predavanja, skupove
 • Inkubator: StudOS (10 radnih stanica), 2 Hot Desk-a, 18 ureda
 • Sustav za simultano prevođenje
 • Video-konferencijski sustav
 • Uredski uređaji (printer, kopirka, skener, uređaj za uvezivanje, rezač papira, fax)
 • SIP telefonija
 • Internet pristup
 • Računala i računalna oprema s operativnim sustavom Windows
 • 3D štampač (*)
 • 3D skeniranje

(*) 3D štampač – Oprema za izradu prototipova tehnologijom 3D štampanja izuzetno je važna faza u procesu razvoja i komercijalizacije inovacija i poticanje razvoja visokotehnološki orijentiranih poduzetnika. Ona omogućava dovršetak razvoja ideje, no istovremeno je važan, često presudan, čimbenik u prodaji licence i cijelog projekta. Potpuno funkcionalan prototip jasno demonstrira investitoru mogućnost inovacije ili tehnologije koju kupuje, ali potvrđuje i kvalitetu klijenta kao isporučitelja potpunog rješenja, a ne samo koncepta upitne izvodljivosti. Tera svim klijentima nudi izradu prototipova baziranih na tehnologiji 3D štampanja koja je tijekom 2008. godine proširena na izradu lijevanih modela od plastičnih masa u silikonskim kalupima. Pored toga, izrađuju se i kompleksni, strojarski elektronički sklopovi.

U fazi predinkubacije (StudOS), programske pakete koristite za edukaciju, a kasnije u poslovne svrhe.

 • Specijalizirani softvere: PhotoShop, Visual Studio, AutoCad
 • MiniERP
  Programsko rješenje MiniERP je pogodan za centralizaciju poslovnih aktivnosti. Omogućava izdavanje ponuda i računa, sadrži funkciju naprednog tekst editora s mogućnošću stvaranja više varijanti dokumenata te izradu profesionalnih uredskih dokumenata. MiniERP softversko rješenje je na oblaku (cloud computing), s time je korištenje moguće s bilo koje fiksne ili mobilne lokacije (kuća, automobil, na službenom putu).
 • Poslovna simulacija
  U simulaciji, vi i vaš tim preuzimate ulogu osnivača nove tvrtke. Vaš plan je započeti male tvrtke. Tijekom simulacije, uključeni ste u cijeli proces započinjanja takvog poslovnog pothvata: od predstavljanja svoje poslovne ideje, pisanja poslovnog plana, ulaska na tržište i djelovanja na tom tržištu. Trebali bi započeti sa skupljanjem podataka potrebnih za razrađivanje poslovnog plana. Tu je i pomoćnik za pisanje poslovnog plana koji je spreman voditi vas kroz cijeli proces korak po korak. Glavni cilj u ovoj fazi je naučiti više o elementima koje bi poslovni plan trebao imati i upoznati se s izazovom formuliranja i izračunavanja svojih planiranih vrijednosti. Štoviše, poslovni plan koji tako napišete ima utjecaj na tijek simulacije. Instruktori uzimaju vaš plan kao podlogu za svoju odluku o tome da li će vam odobriti zajam ili da li je investitor voljan ulagati u vašu tvrtku. Nakon što je vaš poslovni plan odobren od strane instruktora, možete osnovati svoju tvrtku i izaći na tržište. Kroz šest razdoblja u kojima ćete voditi svoju tvrtku, morat ćete donositi sve bitne menadžerske odluke i uzimati u obzir širi ekonomski kontekst. Tu su i do četiri konkurentske tvrtke na virtualnom tržištu. Računalna simulacija obrađuje vaše odluke i na taj način simulira konkurenciju. Nakon svakog kruga odlučivanja, izvješća će otkriti jesu li i u kojoj mjeri vaše odluke bile učinkovite. Ova metoda vam omogućuje učenje i vježbu u provedbi alata za upravljanje podacima, kao i shvaćanje njihovih međusobnih odnosa. Upoznat ćete virtualno tržište na kojem vaša tvrtka djeluje kao složeni sustav koji se neminovno suočava s konfliktnim ciljevima koje ćete morati uskladiti.

PROGRAMI

Paketi usluga se definiraju pojedinačno, ovisno o potrebama klijenata.

Paket usluga u trajanju do 6 mjeseci obuhvaća 30 sati poslovnog savjetovanja i sljedeće usluge:

 • Definiranje poslovnog modela
 • Trening za izradu poslovnog plana
 • Konzultantske usluge
 • Financijsko savjetovanje
 • Poslovno i pravno savjetovanje
 • Istraživanje tržišta pomoću vlastitih resursa Centra
 • Izradu prototipa proizvoda
 • Pripremu projektne dokumentacije za natječaje
 • Umrežavanje
 • Monitoring
 • FOKUS alate za učinkovito poslovanje (interaktivan predložak poslovnog plana, interaktivni predložak analize poslovanja poduzeća, obrasci ugovora)

Paket usluga u trajanju do 12 mjeseci obuhvaća 75 sati poslovnog savjetovanja i sljedeće usluge:

 • Ocjenu poslovnog plana
 • Definiranje strategije razvoja i unapređenja postojećeg poslovnog plana
 • Konzultantske usluge
 • Financijsko savjetovanje
 • Poslovno i pravno savjetovanje
 • Monitoring
 • Istraživanje tržišta u suradnji s partnerskom institucijom
 • Specijalizirane treninge stanara i edukacija
 • Sajamske nastupe stanara
 • Povezivanje s partnerima
 • Zaštitu intelektualnog vlasništva
 • Izradu vizualnog identiteta
 • Izradu internet stranice
 • Pripremu projektne dokumentacije za natječaje

POPIS STANARA INKUBATORA

Inovativo uslužni obrt vl. Matija Gubica
Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.
Hrvatska udruga inovatora-poduzetnika (HUIP)
V Solution j.d.o.o.
X
Secured By miniOrange