Info & edukativni materijali

Priručnik

Best practice manualCroatia – Moldova priručnik o najboljim praksama

Ovaj je priručnik nastao kao rezultat provedbe projekta Organic Route Croatia – Moldova koji je trajao tijekom 2021. i 2022. godine. Cilj je projekta bio povezati ekološke proizvođaće i poduzetnićke potporne institucije iz Hrvatske i Moldavije u svrhu razmjene dobrih praksi, razvoja novih usluga i ostvarivanja međunarodne suradnje. U provedbi projekta sudjelovale su poduzetnićke potporne institucije TERA TEHNOPOLIS d.o.o. iz Hrvatske i EcoVisio Public iz Moldavije. Svrha je ovog priručnika prikazati dobre prakse u ekološkom uzgoju i potpori ekološkim poljoprivrednicima na primjeru proizvođača i poduzetničkih potpornih institucija iz ovih dviju zemalja te ponuditi vrijedne informacije i savjete svima onima koji se žele baviti ekološkom poljoprivredom i proširiti na strana tržišta.

Brošure

Planirate izvoziti svoje proizvode i/ili usluge? Proučite brošuru „Vodič za izvoznike“

Uprava za internacionalizaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske pripremila je brošuru  Vodič za izvoznike s ciljem pružanja aktualnih informacija na temu izvoza svim postojećim i potencijalnim izvoznicima u Republici Hrvatskoj. Brošura sadrži pregled ključnih informacija o tome kako izvoziti, gdje se financirati, kako i gdje pronaći partnere ili predstaviti svoj proizvod i/ili uslugu, uz pripadajuće poveznice na institucije nadležne za pojedino područje.

Edukacija za buduće poduzetnike

Modul 1: Razvijanje osobnih poduzetničkih kompetencija

Sadržaj:

 • Uvod u poduzetništvo
 • Izazovi i prilike
 • Poduzetničke vještine
 • Primjeri uspješnih poduzetnika

Priručnik: Developing personal entrepreneurial competences

Modul 2: Razvoj poslovne ideje, kako izraditi poslovni plan. Partneri i partnerstvo

Sadržaj:

 • Razvoj poslovne ideje
 • Važnost poslovnog plana
 • Što je partnerstvo i koje su vrste partnerstva

Priručnik: Developing the business idea, how to form the business plan

Priručnik: Partners and partnership

Modul 3: Inovacije u marketingu

Sadržaj:

 • Važnost marketing plana i njegov razvoj

Priručnik: Marketing Innovation: Developing a Marketing Plan

Modul 4: Pravni okvir kod osnivanja poduzeća. Financije, porezi i ostali pravni aspekti

Sadržaj:

 • Pravni okvir kod osnivanja poduzeća
 • Porezi i ostale obveze
 • Ekonomska održivost poslovnog pothvata
 • Financijsko upravljanje

Priručnik: Legal aspects when creating a company.

Modul 5: Financiranje i prikupljanje sredstava. EU fondovi i alati za potporu poduzetništvu

Sadržaj:

 • Programi, fondovi, pomoćni alati za potporu poduzetnicima na EU razini

Priručnik: Funding and fundraising. EU funds and support tools for entrepreneurship

Modul 6: Intelektualno vlasništvo i njegova važnost

Sadržaj:

 • Intelektualno vlasništvo
 • Autorsko pravo
 • Industrijsko vlasništvo
 • Ostali oblici vlasništva
 • Komercijalizacija

Priručnik: Intellectual Property and Its Importance

Modul 7: Internacionalizacija poslovanja. Zašto, kada i kako se start-up tvrtke i mala i srednja poduzeća mogu proširiti na međunarodnom planu?

Sadržaj:

 • Procjena vlastitog statusa i spremnost za internacionalni rad
 • Korištenje metodologije za objektivni odabir pravog tržišta

Priručnik: Internationalization – Why, When & How startups & SMEs could expand internationally

Alati

Alat za izradu poslovnog plana

Kako bismo vam olakšali izradu poslovnog plana, pripremili smo alat za izradu poslovnog plana koji će vas voditi kroz postupak definiranja poslovnog procesa, a proračunske tablice pomoći će vam da izračunate vrijednost vašeg projekta, troškove potrebne za njegovu realizaciju i očekivane prihode.

Izradi poslovni plan!

X
Secured By miniOrange