Savjetovanje

PRUŽAMO OSLONAC _

Poslovno savjetovanje

Kao jednom od poslovnih aktivnosti koje provodi, Tera Tehnopolis poslovnim savjetovanjem pruža oslonac u svim segmentima poslovanja postojećih, ali i novih klijenata. Djelatnost u kojoj je iznimno važno povjerenje poduzetnika i poslovnog savjetnika, poslovno savjetovanje koje provodi TERA Tehnopolis nudi profesionalnost, znanje i dugogodišnje iskustvo koje potvrđuju i brojni TERA klijenti.

TERA poslovno savjetovanje omogućuje svakoj osobi osobni razvoj na različitim poljima aktivnosti te usmjeravanje individualnih potencijala pojedinaca.

Kao najčešće provođene aktivnosti u okviru poslovnog savjetovanja izdvajaju se sljedeće:

  • poslovno savjetovanje pri osnivanju nove tvrtke ili obrta
  • usluge izrade prijava projekata za EU i nacionalno financiranje
  • usluge provedbe projekata – project management
  • podrška u poslovnom planiranju i analizi poslovanja
  • izrađivanje ocjene projekata, analize tržišta, izrada poslovnih planova i investicijskih studija uz stručnu pomoć znanstvenika iz ciljanih područja
  • usmjeravanje poduzetnike na nacionalne natječaje
  • cjelovita potpora pri zaštiti intelektualnog vlasništva

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Zaštita intelektualnog vlasništva je sve češći pojam u našem svakodnevnom okruženju i poslovanju. Ono znači zaštitu materijalnih i nematerijalnih prava propisanih zakonskim aktima.

Poduzetnicima su interesantni jer nositelji intelektualnog vlasništva imaju pravo na vremenski ograničen monopol na gospodarsko iskorištavanje svog djela što znači da u određenom vremenskom razdoblju nitko ne može na tržištu koristiti neko od zaštićenih djela bez dozvole autora ili nositelja.

Poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva obavlja tijelo državne uprave odnosno Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Intelektualno vlasništvo obuhvaća autorsko i srodna prava te prava industrijskog vlasništva.

Autorsko pravo je isključivo pravo autora na raspolaganje njihovim književnim, znanstvenim ili umjetničkim djelima te djelima iz drugih područja stvaralaštva; srodna prava na sličan način odnose se na prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i emitiranja radija i televizije.

Industrijsko vlasništvo obuhvaća prava kojima proizvođači štite od konkurenata svoje poslovne interese, položaj na tržištu i sredstva uložena u istraživanje, razvoj i promociju.

Pojedine aspekte ili svojstva nekog proizvoda moguće je zaštititi kroz jedan ili više raznih oblika intelektualnog vlasništva, koji se međusobno nadopunjuju. Patentom se štiti novo rješenje nekog tehničkog problema, industrijskim dizajnom štiti se novi vanjski oblik ili izgled proizvoda, a žigom ( engl. “registered trade mark”) se štiti neki znak koji služi za razlikovanje od sličnih proizvoda i/ili usluga na tržištu. Još je moguće štiti oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti (npr. paška čipka) te topografije poluvodičkih proizvoda, što je rjeđe primijenjen oblik zaštite u RH.

Uspjeh na tržištu postiže se primjenom novih tehnologija i inovacija. Tera Tehnopolis je registrirani zastupnik pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo od 2005 godine. U sklopu svojih usluga, pruža cjelovitu potporu u postupku zaštite intelektualnog vlasništva.

TERA TEHNOPOLIS kroz svoje aktivnosti nastoji osnažiti svijest poduzetnika o važnosti intelektualnog vlasništva i njegove zaštite.

Do sada je zastupala klijente u više od 100 postupaka zaštite. Zaštita patenta, žiga i industrijskog dizajna nije samo realizacija inovativnog koraka poduzetnika, nego i jačanje konkurentske prednosti poduzetnika.

Primjeri iz prakse su pokazali da poduzetnici moraju biti svjesni prava i obveza koji proizlaze iz intelektualnog vlasništva te, također, ulagati u zaštitu svojih brendova.

„Mali“ poduzetnik se često iz „vlastitih cipela“ čini nezanimljiv svojoj konkurenciji, što se u praksi pokazalo netočnim. Za pomoć su se obratili klijenti suočeni s opomenom pred tužbu i odštetnim zahtjevom od više stotina tisuća kuna, ukoliko ne zaustave svoje poslovanje. Dva takva primjera upravo dolaze iz Slovenije, što potvrđuje da hrvatski poduzetnik nije nezamijećen na domaćem tržištu od strane konkurencije.

Pravovremenom zaštitom žiga klijent ne bi dao povoda za spomenute tužbe i izbjegao bi nepotrebne komplikacije. Stoga nemojte podcijeniti važnost intelektualnog vlasništva, a više o njegovom značaju možete se informirati u uredu TERA Tehnopolis d.o.o.

U slučaju nedoumice o značenju intelektualnog vlasništva, načinu i obujmu zaštite te njegove primjene u poslovanju, kao i mogućnostima komercijalizacije već zaštićenog intelektualnog vlasništva, svrhovito je obratiti se i za pomoć Partnerima Europske poduzetničke mreže – EEN.

Tijekom 2013. godine u TERA Tehnopolis d.o.o. su provedene opsežne pripreme kako bi poduzetnička potpora, koju pruža svojim stanarima i klijentima, bila u suglasju s poslovanjem na zajedničkom europskom tržištu. Pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju ukazala se potreba za dodatnim razvojem poslova vezanih uz zaštitu intelektualnog vlasništva. Zaštita žigova na cjelokupnom teritoriju EU je moguća kroz CTM – Community Trademark, dok je zaštita dizajna moguća kroz CD – Community Design. Do sada je OHIM – Office of Harmonization of Internal Market, registrirao više od 800.000 žigova i gotovo 700.000 dizajna, koji su slijedom hrvatskog pridruživanja EU postali važeći i na teritoriju Republike Hrvatske.

Kako bi hrvatskim poduzetnicima mogli pružiti uslugu zastupanja u procesima zaštite CTM i CD, TERA je provela postupak registracije zastupanja, te je od 7. srpnja 2013. godine ovlašteni zastupnik za takve poslove. Radi dodatnog poboljšanja usluga zaštite intelektualnog vlasništva, TERA od listopada 2013. godine postaje dio programa EEN IPR Helpsdesk Ambassadors programa koji klijentima omogućava kvalitetno i pouzdano savjetovanje u području zaštite intelektualnog vlasništva.

Više informacija na službenim stranicama Državnog Zavoda za Intelektualno Vlasništvo.

Latin America IP SME Helpdesk besplatna je prva linija pomoći čiji je cilj podići razinu svijesti te unaprijediti zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom MSP-ova iz Europske unije i pridruženih zemalja koji već posluju ili namjeravaju pristupiti tržištu Latinske Amerike. Kako incijativa Latin America IP SME Helpdesk može pomoći europskim MSP-ovima?

Latin America IP SME Helpdesk pruža besplatne, stručne i povjerljive savjetodavne usluge u području intelektualnog vlasništva o temama poput registracije žiga, prijave patenta, registracije dizajna i slično, kao i različite izvore za učenje o upravljanju pravima intelektualnog vlasništva u Argentini, Boliviji, Brazilu, Čileu, Kolumbiji, Kostariki, Kubi, Ekvadoru, Salvadoru, Gvatemali, Hondurasu, Meksiku, Nikaragvi, Panami, Paragvaju, Peruu, Urugvaju i Venezueli.

Osim toga, Latin America IP SME Helpdesk organizira i sudjeluje u treninzima i sajmovima diljem Europe i Latinske Amerike, pružajući MSP-ovima iz Europske unije priliku za osobni susret sa stručnjacima u području zaštite intelektualnog vlasništva. Latin America IP SME Helpdesk inicijativa je Europske komisije.

POTPORE

Hrvatska svoj gospodarski razvitak velikim dijelom temelji na malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu. Niz državnih i lokalnih programa poduzetnicima pružaju potporu u realizaciji njihove poslovne ideje te mogućnost daljnje edukacije poduzetnika i djelatnika.

X
Secured By miniOrange