Pitanja i odgovori

Tera Tehnopolis d.o.o. pruža slijedeće usluge:

 • zastupanje u postupku zaštite intelektualnog vlasništva pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
 • komercijalizacija javno financiranih istraživanja Sveučilišta Josipa Jurja Stossmayera
 • inkubacija u poslovnom inkubatoru TERA

Poduzetnički inkubator TERA je poslovni prostor namjenjen malim i srednjim poduzetnicima koji pokreću poslovanje ili proširuju postojeće. Inkubator površine 1.200 m² obuhvaća 18 ureda, 12 radnih stanica, informatičku učionicu, seminarsku sobu i sobe za sastanke manjeg kapaciteta, te sanitarni čvor. Osim poslovnog prostora i suvremene uredske opreme, stanarima je na raspolaganju savjetodavna i konzultantska potpora pri realizaciji poduzetničkih ideja.

Stanarom poslovnog inkubatora TERA mogu postati poduzetnici, inovatori i fizičke osobe koje žele razvijati na znanju utemeljeno poduzeće uz primjenu novih tehnologija i inovacija.

Stanari inkubatora TERA mogu koristiti slijedeće:

 • zakup po minimalnim troškovima
 • suvremena uredska oprema
 • pristup internetu bez naknade
 • potporu u sajamskim nastupima
 • konzultantska i savjetodavna potpora
 • pravna potpora odvjetničkog ureda
 • financijsko – računovodstveno savjetovanje
 • savjetovanje u pisanju poslovnih planova i investicijskih studija
 • potpora u pisanju prijedloga projekata

Radna stanica je smještena u većem prostoru koji dijeli više zakupnika, a odnosi se na koncept inkubacije uz sljedeće uvjete zakupa:

 • korištenje radnog stola, stolca i ormarića za spise,
 • korištenje osobnog računala,
 • priključak na telefonsku i intranet/internet infrastrukturu.

FOKUS je program predinkubacije namijenjen fizičkim osobama koje nemaju registrirano poduzeće ili obrt, a žele realizirati svoju poduzetničku ideju temeljenu na inovacijama i novim tehnologijama. Program FOKUS pruža mogućnost inkubiranja na ograničeno vrijeme maksimalno 6 mjeseci. U tom razdoblju kandidati imaju za cilj ispitati svoju poduzetničku ideju i njegove tržišne mogućnosti, izraditi poslovni plan, registrirati poduzeće i pokrenuti poslovanje. Ukoliko zadovolje unaprijed definirane uvjete, stiću pravo za punopravni ulazak u poslovni inkubator na period do pet godina.

X
Secured By miniOrange