Reference

Establishing services enhancing the innovation management capacity of Croatian SME’s through the Enterprise Europe Network – SSBI-CRO-KAM-2

PROJEKT

Uspostavljanje i pružanje inovacijske potpore i usluga koje se odnose općenito na male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj sa značajnim inovacijskim akitvnostima te posebno korisnike instrumenata malih i srednjih poduzetnika. Te radnje pružaju nastavak SSBI-CRO-KAM prijedloga koji se trenutno implementiraju pod nadležnosti H2020 za razdoblje 2014. godine. Posebice, projekt se odnosi na definiranje inovacijskih paketa podrške (njih 84 koji se dijele između partnera na temelju potrebe analiza) za:

 • Menadžer za ključne kupce (Key Account Management – KAM) uspješnih podnositelja zahtjeva za Instrument SME-a za identifikaciju uskih grla u kreiranju gospodarskog utjecaja tvrtki koje koriste Horizon 2020 subvencije
 • Povećanje sposobnosti malih i srednjih poduzeća klijenata u upravljanju inovacijskih procesa kako bi povećali svoju učinkovitost i efikasnost.

Erasmus za mlade poduzetnike – YOUng ENTERpreneurs IN EUrope 2

PROJEKT

Erasmus za mlade poduzetnike (engl. Erasmus for Young Entrepreneurs)

YOUng ENTERpreneurs IN EUrope 2 – YOU ENTER IN EU 2

 • Ciljevi projekta su: pomoći novim poduzetnicima u razvoju vještina i kompetencija kroz mobilnost i razmjenu ideja/iskustva sa iskusnijim poduzetnicima, pružiti međunarodni vjetar u leđa malim i srednjim poduzetnicima, doći u kontakt sa inovativnim poduzetničkim iskustvima, pružiti vježbu na poslu za uspješna poduzeća, ući u Europsku mrežu za traženje partnera i stvaranje novih mogućnosti, jačati suradnju između država partnera, znati poslovne/kulturne razlike u radu sa projektnom web platformom i IT Management Tool alatom.
 • Područja na koja se TERA fokusira su 11 pripremljenih/realiziranih odnosa novih poduzetnika i 5 pripremljenih/realiziranih odnosa poduzetnika domaćina. U periodu od jedne godine (pola projekta) cilj odnosa je u cijelosti definiran i nalazi se u postupku provedbe.

IMAGEEN

PROJEKT

Specifična aktivnost za promoviranje eko – dizajna malim i srednjim poduzetnicima (engl. Introducing SMEs to eco-design measures through EEN – IMAGEEN)

 • Projekt IMAGEEN je financiran od strane Europske komisije unutar Programa za poduzetništvo i inovacije (CIP), a namijenjen je obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, malim i srednjim tvrtkama te obrtima koji koriste proizvode ili zbrinjavaju ambalažu za pića i prehrambene proizvode ili na neki drugi način sudjeluju u vrijednosnom lancu. Projekt predstavlja i promovira optimizaciju ambalaže u sektoru prehrambene industrije i proizvodnje pića te potiče proizvođače na promjene u ranoj fazi dizajna proizvoda.

AKTIVNOSTI

 • Održane edukativne radionice;
 • Provedeni direktni posjeti malim i srednjim tvrtkama (engl. In-house training) te u poslovnom prostoru klijenta održava individualno savjetovanje i konzultacije oko specifične problematike. Tako specijalizirani konzultanti u sklopu projekta posjećuju zainteresirane tvrtke te na terenu definiraju problematiku poslovanja vezano uz ambalažu proizvoda.

AGRICULTURAL BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL LAW SEMINAR

PROJEKT

Seminar iz područja poljoprivrede i poduzetničkog prava

 • Tijekom svibnja i lipnja 2015. godine ostvaren je veliki napredak u dugiogodišnjoj suradnji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i North Carolina State University. Organiziran je prvi sinkroni i simultani transatlantski seminar „AGRICULTURAL BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL LAW“. NCSU učionica u Sjevernoj Karolini i učionica Tehnologijsko-razvojnog centra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – TERA Tehnopolis d.o.o. integrirane su multimedijalnom vezom u jednu jedinstvenu cjelinu koja je omogućila veoma učinkovitu i nadasve zanimljivu provedbu seminara. Tijekom seminara, međunarodni interdisciplinarni timovi studenata su stjecali specifična znanja potrebita za uspješnu realizaciju poduzetničkih projekata u SAD i EU.
 • Hrvatski sudionici seminara bili su studenti Poljoprivrednog, Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, djelatnici TERA Tehnopolis i Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru te volonteri udruge TEHNOstart.
 • Seminar nije predstavljao samo klasičnu edukaciju, već i izvanredno iskustvo u vidu rada na engleskom jeziku, umrežavanje, stručnu literaturu i bogat društveni program.
 • Nakon pet tjedana intenzivnog rada i suradnje hrvatskih i američkih studenata, simulatno u prostorijama TERA Tehnopolis u Hrvatskoj i učionici NCSU u Sjevernoj Karolini je održana svečana promocija seminara gdje su svi polaznici dobili priznanja za postignuti uspjeh.

Razvoj inovacijskih projekata

PROJEKT

Razvoj odabranih projektnih ideja do trenutka kada su spremne za prezentaciju i financiranje od strane javnih i privatnih investitora u sklopu EU fondova. Cilj projekta je podići razinu tehnologije i poslovne konkurentnosti u Virovitičko-podravskoj županiji.

AKTIVNOSTI

 • Pisanje poslovnih planova za klastere drvne industrije, osnivanje tvornice čokolade i širenje poslovanja tvrtke koja se bavi proizvodnjom poljoprivrednih strojeva i procesne opreme za industriju, preradu duhana, preradu ljekovitog bilja, prehrambenu industriju, cementare i kamenolome.

Ured za transfer tehnologije Osijek

PROJEKT

Transfer znanja i tehnologije je proces u kojem se rezultati istraživanja prenose sa jedne organizacije na drugu, u cilju daljnjeg razvoja i komercijalizacije. Ured za transfer tehnologije ima za cilj povećanje komercijalizacije intelektualnog vlasništva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jačanje veze između Sveučilišta i industrije.

AKTIVNOSTI

 • UTT Newsletter – Na mjesečnoj bazi, TERA obavljuje e-newsletter za sve profesore i zaposlenike Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, TERA klijente, stanare TERA inkubatora kao i pretplaćene zaposlenike ureda Grada Osijeka. Newsletter se šalje na više od 2000 e-mail adresa.
 • Sva prijašnja izdanja UTT Newslettera su dostupna na slijedećem linku.

e4 Corner

PROJEKT

Inicijativa za poduzetništvo u obrazovanju inženjera strojarstva – ključ za bolje zapošljavanje: Poduzetništvo u obrazovanju (e4corner@sfsb: Fostering Entrepreneurship in Education Mechanical Engineers – the key to better employment) – e4 Corner

 • Opći cilj projekta je povećati zaposlenost u Brodsko-posavskoj županiji, dok je specifični cilj promovirati zaposlenost kroz jačanje poduzetničkih vještina nezaposlenih inženjera strojarstva i studenata, primjenjujući inovativne inicijative promicanja samozapošljavanja u županiji.
 • Ciljane grupe su predstavnici nezaposlenih inženjera strojarstva i studenata tehničkih studija, predstavnici poduzetnika i predstavnici lokalnih partnerstva za zapošljavanje.
 • U suradnji sa Strojarskim fakultetom u Slavonskom brodu, TERA Tehnopolis pružila je usluge koje su uključivale četiri seminara za učenje na daljinu, kao i pripremu i tisak priručnika „Predinkubacija i inkubacija inovativnih projekta“.

StudOS – studentski poduzetnički inkubator

PROJEKT

Projekt studentskog poduzetničkog inkubatora

 • Glavni cilj projekta je uvesti studente, apsolvente i netom diplomirane u svijet poduzetništva, ohrabriti mlade ljude da naprave taj korak što bezbolnije, informirati ih o prilikama te, koristeći mentorske usluge, pomoći im u ključnim područjima.
 • Projekt se sastoji od dva dijela. Prvi je unaprijediti infrastrukturu i prostorije TERA inkubatora, dok drugi pruža specifične treninge u pisanju poslovnih planova. U početku je plan bio provesti 50 studentskih vježbi, ali zbog velikog interesa TERA je udvostručila broj prijava te tako osposobila točno 100 studenata.
 • Projektom StudOS se osobito potiče samozapošljavanje mladih osoba. Poslovno planiranje i mentoriranje omogućava uklanjanje ili kompenzaciju rizika uključenih u realizaciju projekta. Mnoštvo studentskih poduzetničkih ideja zbog nedostatka potpore nemaju priliku zaživjeti što se projektom želi promijeniti. Osim Ministarstva poduzetništva i obrta kao i HAMAG INVEST-a, StudOS je podržan i od strane Sveučilišta u Osijeku, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

BUDI UZOR®/INOVA®

PROJEKT

Međunarodna izložba inovacija i natjecanje u pisanju studentskih poslovnih planova BUDI UZOR®/INOVA® (engl. International invention show and student business plan competition BE THE ROLE MODEL/INOVA®)

 • Od 2005. godine, u suradnji sa strateškim partnerom HUIP-om (Hrvatska udruga inovatora – poduzetnika), TERA je glavni organizator izložbe.
 • Od 2008. godine, široki spektar mrežnih aktivnosti je organiziran uz pomoć EEN-a (Enterprise Europe Network), što je rezultiralo poboljšanju tehnologije i poslovnih transfera, kao i pojačalo globalizacijske napore inovatora sudionika.
 • Kroz 13 godina organiziranja, preko 1400 studenata je istrenirano u pisanju poslovnih planova.
 • Nakon svake izložbe, TERA objavljuje Budi Uzor® izložbene novine.

AKTIVNOSTI

PROMO Budi uzor je natjecanje za najbolji studentski poslovni plan koji se održava na državnoj razini, a najveći broj sudionika dolazi iz tri županije: Karlovačke, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske.

Poduzetništvo je jedno od osam ključnih kompetencija Vijeća Europe te ga je kao takvo potrebno uključiti u nacionalni kurikulum i sve razine obrazovanja te omogućiti poduzetničko učenje izvan formalnog obrazovanja. Stoga, u širem smislu, Projekt promovira poduzetničku kulturu u društvu i cjeloživotno učenje u funkciji razvijanja poduzetničkih sklonosti, vještina i sposobnosti te usvajanja osnovnih ekonomskih koncepata. U užem smislu, Projekt promovira poduzetništvo u funkciji pokretanja poslovnih subjekata i njihovog upravljanja. Kroz svoje aktivnosti, naslanja se se na načela razvoja poduzetništva koja su u svojim Preporukama propisali EU parlament i EU vijeće. U skladu sa Strategijom za razvoj poduzetništva u RH 2013-2020 (MINPO-1. nacrt), promocija poduzetništva obuhvaća pružanje potpore osnivanju novih poduzeća i jačanje institucija koje pružaju podršku poduzetnicima. Dodatno, Projekt podržava i Strategiju učenja za poduzetništvo 2010-2014 (MINPO).

Svim sudionicima pružaju se potrebne informacije vezane uz pisanje poslovnih planova. Također, omogućeno im je korištenje web aplikacije ˝Alat za izradu poslovnog plana˝ koja je usklađena s kriterijima natjecanja. Kako bi napisali svoj poslovni plan, studenti istražuju o tehnologiji proizvodnje svog proizvoda ili usluge, razrađuju marketing i strategiju zaštite intelektualnog vlasništva te pripremaju financijske proračune. Najuspješniji osvajaju vrijedne nagrade te imaju priliku svoj projekt provesti u djelo u okviru projekta Studentski poduzetnički inkubator – StudOS, koji im omogućava inkubaciju u trajanju od 6 mjeseci bez naknade. Na taj način samostalno kreću u poduzetničke vode i konkuriraju na tržištu.

Inovativno3 poduzetništvo
U cilju osnaživanja budućih poduzetnika i njihovoj pripremi za izvozno orijentirano poslovanje, TERA Tehnopolis je pokrenula Akademiju inovativnog poduzetništva koja se temelji na knjizi Inovativno3 poduzetništvo. Knjiga također služi svima koji planiraju razvijati ili unaprijediti poslovni poduhvat temeljen na znanju i tehnologiji. Inovativno3 poduzetništvo, prije svega, prikazuje poduzetništvo iz dva različita ugla. Biti poduzetnik uopće nije jednostavno, no, istovremeno, biti poduzetnik nije komplicirano i ne mora biti previše stresno. S jedne strane, globalizacija lokalnim poduzetnicima dovodi konkurente s dalekih i nepoznatih tržišta. Kupci postaju sve zahtjevniji, a posljedice za poduzetnike mogu biti velike. Oni koji prihvate rastući izazov kontinuiranog razvoja mogu u kratkom roku očekivati povećanje konkurentnosti i postizanje održivosti u dugoročnom razdoblju. S druge strane, poduzetnicima su poznata potrebna znanja i vještine, a svo to znanje i iskustvo ne moraju stjecati osobno, dovoljno je da je ono rasploživo unutar njihova tima. Dobra ideja o inovativnom proizvodu ili usluzi često nije dovoljna za uspjeh na tržištu. Način na koji se zarađuje novac ili poslovni model i način na koji se vodi poslovanje, mogu biti od presudne važnosti za postizanje uspjeha. Inovativni menadžment, marketing, upravljanje intelektualnim vlasništvom i financijama te pažljivo osluškivanje i tumačenje ranih i možda nerazumljivih signala koje emitiraju kupci i konkurenti, mogu poduzetnika povesti u pravom smjeru.
o Detaljnije informacije o knjizi se nalaze na sljedećoj poveznici.

TEHCRO

PROJEKT

Program razvoja tehnologijske infrastrukture (engl. Technology Infrastructure Development Programme – TEHCRO)

Program TEHCRO pruža financijsku podršku za pokretanje, unaprjeđenje i razvoj tehnologijske infrastrukture koja je u stanju osigurati adekvatne prostorije, usluge te poslovnu i tehnološku podršku za prijenos i/ili usvajanje tehnologije, komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih rezultata te neophodne resurse u razvoju poslovanja i uvjete za rast i razvoj inovativnih tehnoloških poduzeća.

Cilj programa TEHCRO je omogućiti razvoj učinkovitih institucija koje će svojim djelovanjem omogućiti okruženje za učinkoviti transfer tehnologije i maksimizirati mogućnost rasta i održivosti inovativnih tehnoloških poduzeća, naročito onih koja nastaju kao „start-up“ ili „spin-off“ poduzeća utemeljena na rezultatima znanstvenog istraživanja.

AKTIVNOSTI

Stvaranjem učinkovitih tehnologijskih infrastrukturnih institucija u konačnici se postižu slijedeći učinci:

 • Učinkovitija komercijalizacija istraživačkih rezultata,
 • Bolja iskoristivost intelektualnog kapitala na sveučilištima i unutar znanstvenih institucija,
 • Rast i razvoj na znanju utemeljenih poduzeća,
 • Prijenos znanja i tehnoloških rješenja sa sveučilišta i drugih znanstvenih organizacija u gospodarstvo i između gospodarskih subjekata,
 • Poboljšanje kvalitete i podizanje konkurentnosti poduzeća, kao i vjerojatnost njihovog uspjeha na tržištu.

InECO

PROJEKT

Inovativno umrežavanje i gospodarska suradnja područja gradova Tuzle i Vukovara (engl. Innovative networking and economic cooperation between the cities of Tuzla and Vukovar – InECO)

Cilj projekta je ojačati konkurentnost malih i srednjih poduzetnika poticanjem inovativnosti i izvoza ICT sektora u pograničnom području.

AKTIVNOSTI

EntrepreneurSHEp

PROJEKT

Europska mreža ambasadorica ženskog poduzetništva (engl. Ambassadors of Female Entrepreneurship)

Cilj projekta je uspostaviti mrežu ambasadorica ženskog poduzetništva koje će inspirirati žene za ulazak u poduzetništvo, pokretanje vlastitog posla i podizanje razine svijesti o poduzetničkim aktivnostima.

AKTIVNOSTI

 • Ciljne grupe su bile nezaposlene žene, žene koje prvi put traže posao, poduzetnice koje žele unaprijediti svoj posao i mlade žene koji su pri završetku svoga obrazovanja. Također, studentice visokih obrazovnih ustanova, maturantice i žene sa visokom stručnom spremom su bile sudionice projekta.
 • Ciljne skupine su pokrivale sljedeća poslovna područja: turizam i ugostiteljstvo, poljoprivredna proizvodnja, prehrambena i prerađivačka industrija, informatičke tehnologije, obrtnička zanimanja.
 • Ciljne skupine su kroz radionice educirane za različita poslovna područja kao što su poslovno planiranje i poslovni i marketinški plan, zaštita intelektualnog vlasništva, IT trening, dizajn proizvoda, izrada prototipova, grafički i web dizajn.
 • Ukupan broj sudionica na radionicama je 112.
 • Projekt je na taj način poticao ravnopravnost među spolovima.

WE-EEN

PROJEKT

Čarobnjak iz okoliša Europske poduzetničke mreže (engl. Wizard of the Environment: the Enterprise Europe Network – WE-EEN)

Strateški ciljevi projekta su smanjenje utjecaja na okoliš u poslovanju malih i srednjih poduzetnika u specifičnim sektorima: gospodarenje otpadom, površinska obrada te elektronski i elektronički otpad, zatim pružanje pomoći u zaokretu od ekoloških izazova do gospodarskih mogućnosti i povećanje dostupnosti okolišnih usluga kroz Europsku poduzetničku mrežu.

AKTIVNOSTI

 • korištene projektne aktivnosti su bile informacijskog tipa poput: magazina, novina, newslettera, Internet stranica i informiranje malih i srednjih poduzetnika kroz šest održanih edukacijskih radionica;
 • TERA je potpisala ugovore sa nekoliko pružatelja okolišnih usluga (engl. Environmenatal Service Providers – ESP) kako bi ojačala njihovu povezanost sa malim i srednjim poduzetnicima na nacionalnoj razini;
 • povezanost između pružatelja okolišnih usluga (ESP), udruga i malih i srednjih poduzetnika (SME);
 • pružanje okolišnih usluga malim i srednjim poduzetnicima;
 • provođenje radionica i informiranje sudionika o: tehnologijama koje povećavaju ekološke performanse i konkurentnost, učinkovitost i potencijal postojećih tehnologija za zaštitu okoliša, prednosti i mogućnosti sustava za upravljanje okolišem i sl.

GREEN

PROJEKT

Održivo poslovanje kroz Europsku poduzetničku mrežu (engl. GReening Business through Entreprise Europe Network – GREEN)

TERA je nacionalni nositelj međunarodnog projekta GREEN koji je osmišljen kako bi pomogao lokalnim tvrtkama, posebno u području prehrambene i građevinske industrije. Projekt je pokrenut iz potrebe za poboljšanjem okolišnih performansi malih i srednjih poduzeća u Europi. Projekt je podržan od strane Europske poduzetničke mreže u pružanju usluga zaštite okoliša za mala i srednja poduzeća iz prehrambene industrije i proizvodnje sektora građevinskog materijala.

AKTIVNOSTI

 • Stvorena mreža lokalnih sustava za koordiniranje, tzv. „pružatelji ekoloških usluga“ koji su malim i srednjim poduzećima omogućili pristup besplatnim i vrlo povoljnim uslugama i edukaciji;
 • Stečena nova znanja i razvijena ekološka svijest uz poboljšanju ekološku performansu proizvodnje, novih poslovnih mogućnosti i porast ugleda poduzeća uključenih u projekt;
 • Korištene projektne aktivnosti su bile informacijskog tipa poput: magazina, novina, newslettera, Internet stranica i informiranje malih i srednjih poduzetnika kroz šest održanih edukacijskih radionica.

PROCEED

PROJEKT

PROCEED – Promoviranje i koordinacija istraživanja iz područja zaštite okoliša za održivi razvoj u središnjoj i istočnoj Europi uz podršku Europske poduzetničke mreže – EEN (engl. PROmotion and coordination of environmental research in Central and Eastern Europe for a sustainable development with the support of the Entreprise Europe Network)

Cilj projekta je integrirati postojeće razvojno istraživačke projekte za zaštitu okoliša, ispitati primjenjivost istraživačkih rezultata u praksi i identificirati učinkovite modele komunikacije i diseminacije istraživačkih rezultata.

AKTIVNOSTI

 • TERA Tehnopolis Osijek je stvorila snažnu PROCEED RSN i LinkedIn kampanju u 2012. Proceed istraživačko-društvena mreža (Proceed Research Social Network), RSN je profesionalna društvena platforma, interaktvini komunikacijski kanal koji pomaže u razmjeni ideja i prilika sa istraživačima, investitorima i donositeljima odluka. Kampanja je provedena po principu slanja poziva za registraciju na mrežu i LinkedIn PROCEED grupu, objavljivanjem u nekoliko novina i poslovnih časopisa, na mnogo web stranica i portala. Također, poziv je poslan na vie od 400 adresa, a više od 300 osoba je kontaktirano telefonom. Na taj način su izravno bili upoznati sa projektom i RSN mrežom, a pozitivna povratna informacija pokazala je veliki interes za projektom.
 • Pozitivna povratna informacija je vidljiva kroz najbolje odrađenu PROCEED grupu na društvenoj mreži LinkedIn (RSN) unutar konzorcija.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – EEN

PROJEKT

Europska poduzetnička mreža (engl. Enterprise Europe Network – EEN) predstavlja najvažniju potpornu strukturu na području Europe. Temelji se na konceptu „sve usluge na jednom mjestu“ (engl. „one-stop shop“) i poduzetnicima je dostupna bez naknade. Europska poduzetnička mreža sastavljena je od gotovo 600 partnerskih organizacija i institucija (komore, agencije, instituti…), pruža odlične kontakte i poveznice u 49 zemalja i 83 konzorcija: EU28, Norveška, Island, zemlje kandidatkinje (Turska, Makedonija), Švicarska, treće zemlje (Armenija, Čile, Rusija) te povezuje preko 4.000 eksperata s područja poduzetništva, inovacija i transfera tehnologije s ciljem promidžbe konkurentnosti i inovacija na lokalnoj i europskoj razini pa i šire.

AKTIVNOSTI

 • pružanje individualnih konzultacija o uslugama EEN-a,
 • unutar EEN baza podataka TERA je povezana sa svim članicama EEN-a,
 • objavljivanje profila (tehnološke ponude, tehnološke potražnje, poslovne ponude, poslovne potražnje i zahtjevi za istraživanje i razvoj),
 • aktivni korisnici društvenih mreža Facebook, Linkedin i Twitter unutar EEN-a,
 • članovi sektorskih grupa: Environment i Agrofood,
 • organizacija bilateralnih poslovnih susreta.

Bilateralni susreti B2B (Brokerage Events):
Naftna industrija, obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša, Osijek, Hrvatska

 • 2010. organizacija Brokerage Event-a Naftna industrija, obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša (engl. Oil industry, renewable energy resources and environmental protection);

Održivo poslovanje kroz projekt Europske poduzetničke mreže, 2011., Zagreb, Hrvatska

 • u cilju podrške inovativnom poduzetništvu, Tera Tehnopolis je, zajedno sa ostalim članovima EEN konzorcija iz Hrvatske i međunarodnim partnerima, organizirala B2B susret koji je imao za cilj unaprijediti transfer tehnologije i ekološke performanse malog i srednjeg poduzetništva u različitim sektorima industrije s naglaskom na prehrambenu industriju, proizvodnju građevinskog materijala, obnovljive izvore energije i IT sektor;
 • od ukupno 32 tvrtke koje su sudjelovale na bilateralnim susretima, održano je 40 međunarodnih sastanaka te 13 susreta domaćih tvrtki;

Poslovni pregovori u okviru sajma delikatesne hrane i pića Tavola 2014. Kortrijk, Belgija

 • Sudionici: 16 hrvatskih tvrtki i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz sektora hrane i pića;
 • izbor zainteresiranih malih i srednjih poduzeća i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za sudjelovanje, pripremu i registraciju profila u okviru sajma Tavola;
 • U cilju što kvalitetnijeg nastupa na pregovorima, TERA Tehnopolis je klijentima izradila kvalitetne profile koji su objavljeni u bazi poslovnih pregovora. Kako bi hrvatski predstavnici bili što spremniji za same pregovore TERA je organizirala edukativne sastanke na kojima su sudionici pripremljeni za pregovaranje i upućeni u strategiju nastupa na ovakvim specifičnim pregovorima. Velika prepreka nastupu na stranom tržištu je nepoznavanje potencijalnih partnera. U ovom slučaju to je otklonjeno sasvim jednostavno, svaki sudionik TERA misije u Belgiju 2014. na putovanje je krenuo sa dva unaprijed zakazana poslovna sastanka. Kao potporna institucija i suorganizator, TERA tim je pružao aktivnu potporu sudionicima tijekom samih pregovora;
 • Ono čime se nastup hrvatskih proizvođača na sajmu osobito može pohvaliti je dobivanje mogućnosti predstavljanja proizvoda u okviru tzv. Hrvatskog kutka gdje su im organizatori omogućili degustaciju proizvoda koju je posjetio velik broj uzvanika iz svih zemalja te neki od hrvatskih predstavnika u Europskom parlamentu;
 • U sklopu suradnje sa Uredom EU parlamenta u Osijeku je omogućeno financiranje odlaska na sajam kao i posjet EU parlamentu te su na taj način klijenti TERA Tehnopolis dobili izuzetnu priliku za dodatnu promociju i predstavljanje svojih proizvoda na izložbenom doručku u EU parlamentu. Nakon sajma hrvatski proizvođači su posjetili Europski parlament gdje su organizirali degustaciju svojih proizvoda;
 • Rezultat poslovnih pregovora je potpisan prvi komercijalni ugovor o uvođenju hrvatskih proizvoda na belgijsko tržište.

X
Secured By miniOrange