Partneri

Projekt Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – pilot projekt financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Kao članica Mreže BOND, TERA Tehnopolis surađuje s ostalim članovima Mreže.

Zagrebačka banka vodeća je banka u Hrvatskoj i članica UniCredita, jednostavne i uspješne paneuropske komercijalne banke. Na temelju svoje vodeće pozicije u Hrvatskoj zadovoljavamo stvarne potrebe klijenata pružajući stvarna rješenja koja pokreće sinergija naših poslovanja: Korporativnog i investicijskog bankarstva, Komercijalnog bankarstva i Upravljanja imovinom.

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije osnovana je 2008 . godine kao javna ustanova. Vlasnik i osnivač Agencije je Virovitičko-podravska županija.

Ured za transfer tehnologije mjesto je povezivanja znanosti i gospodarstva i najbolje polazište za pronalaženje partnera u gospodarstvu koji imaju potrebu za znanjem i istraživačko-analitičkim kapacitetom Sveučilišta.

Sveučilište u Osijeku osnovano je 31. svibnja 1975. godine, nakon što je Hrvatski sabor 26. ožujka 1975. prethodno donio Odluku o davanju suglasnosti za osnivanje Sveučilišta. Početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća razvijeno i razgranato visoko školstvo u Osijeku nametnulo je potrebu neophodnog koordiniranja rada visokoškolskih ustanova i stvaranja povoljnijih uvjeta za znanstvenu i nastavnu djelatnost kroz osnivanje javnog sveučilišta.

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je trgovačko društvo koje je osnovano s ciljem afirmacije poduzetničkog duha u Vinkovcima, ali i cijeloj Vukovarsko – srijemskoj županiji.

TechPark je poduzetnički kampus koji okuplja ekosustav inovativnih tvrtki, pružajući im suvremenu infrastrukturu te pristup širokom spektru instrumenata financiranja i izlazak na globalno tržište.

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je mjesto povezivanja znanosti i gospodarstva, poticanja poduzetništva temeljenog na znanju i novim tehnologijama.

Savez inovatora Zagreba je strukovno i interesno udruženje udruga inovatora i drugih pravnih osoba koji u oblasti inventivnog rada djeluju na području Grada Zagreba. Savez inovatora Zagreba čini 750 članova organiziranih u 10 udruga i to 4 interesnih, 1 u trgovačkim društvima i 5 mladih inovatora. Članice saveza su 3 trgovačka društva: Inova d.o.o. Zagreb, Razvojna agencija Zagreb –TPZ d.o.o. Zagreb i DOK-ING d.o.o. Zagreb.

U svom radu HSI ostvaruje ciljeve, a poglavito: unapređivanje općeg statusa inovatorskog rada, statutiranje inovatora u financiranju inovacija, organizira i provodi stručno osposobljavanje i usavršavanje potrebitih kadrova, međunarodnim izložbama inovacija

Osječko-baranjska županija sa sjedištem u gradu Osijeku osnovana je 1993. godine zakonom kojim je uspostavljeno novo teritorijalno ustrojstvo u Republici Hrvatskoj. Po svom pravnom statusu ona je jedinica područne (regionalne) samouprave. Poslove samouprave obavljaju Županijska skupština, župan (do 2009. godine i Županijsko poglavarstvo) i upravna tijela Županije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određuje strateške smjerove, razvija programe i planove održivog razvoja društva na načelu zelenog i kružnog gospodarstva u cilju preobrazbe u pravedno i prosperitetno društvo s resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom, osiguravajući klimatsku neutralnost, očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) osnovana je 1993. godine kao dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. Osnovala ju je grupa uglednih hrvatskih gospodarstvenika koji su prepoznali snagu zajedničkog djelovanja te ulogu udruge poslodavaca u tripartitnim odnosima.

Hrvatska udruga inovatora-poduzetnika (HUIP) je osnovana 01.04.2006. te do danas broji oko 350 članova. HUIP nudi svojim članovima mogućnost napretka i razvitka svojih inovacija te im omogućava prezentaciju na web stranicama, osigurava savjetodavnu potporu svakom članu individualno i potporu u komercijalizaciji.

Hrvatski savez inovatora je savez strukovnih udruga iz djelokruga inventivnog rada u koji se dobrovoljno udružuju udruge inovatora, radi usklađivanja i provođenja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a poglavito u dijelu koji se odnosi na inventivni rad, od interesa za Republiku Hrvatsku.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastala je 2014. godine spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO).

Osijek je grad u istočnom dijelu Hrvatske. Smješten je u ravnici na desnoj obali rijeke Drave između 16-og i 24-og kilometra od ušća u Dunav. Najveći je grad u Slavoniji, četvrti po veličini grad u Hrvatskoj, te je industrijsko, upravno, akademsko, sudsko i kulturno središte Osječko-baranjske županije.

Komisija pridonosi razvoju opće strategije EU-a, predlaže nove propise i politike EU-a te prati njihovu provedbu i upravlja proračunom EU-a. Ujedno ima važnu ulogu u podupiranju međunarodnog razvoja i pružanju pomoći.

Mladi i entuzijastični tim djelatnika Centra, svakodnevno se susreće s budućim i sadašnjim poduzetnicima, prepoznajući njihove potrebe i usmjeravajući svoje djelovanje u pravcu regionalnog razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Uvjerenja smo da su preduvjeti za uspješno poslovanje i razvoj simbioza znanja, kvalitete i pozitivnog stava, kako kod nas samih, tako i kod naših korisnika, a samim time i cjelokupnog okruženja.

Dobrodošli u Europsku poduzetničku mrežu, Vaša vrata ka konkurentnosti i inovacijama. Gdje god se nalazili u Europi, dostupne su Vam sve informacije potrebne za razvoj Vašeg poslovanja te pronalaska kvalitetnih poslovnih partnera.

Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o. je stručna, neprofitna organizacija sa svojstvom pravnog tijela, stvorena kao osnova za znatniju podršku kako malim i srednjim poduzetnicima, tako i ukupnom ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju grada Dubrovnika.

X
Secured By miniOrange