Mobilizing Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy, within the Danube Transnational Programme

Acronym
MOVECO
Razina
Međunarodni projekt
Vrijednost
2.203.277,54€
Korisnik
TERA TEHNOPOLIS d.o.o.
Odgovorno tijelo
Ministry for National Economy hosting the Managing Authority for Danube Transnational Programme
Provodi
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (Slovenija), Chamber of Commerce and Industry Bistrita-Nasaud (Rumunjska), Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovačka), Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia (Slovenija), Tera Tehnopolis Ltd. (Hrvatska), Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (Bugarska), Slovak Business Agency (Slovačka), Europa Consortium Regional Development Non-profit Ltd. (Mađarska), Business Upper Austria (Austrija), Cluster of Environmental Technology Bavaria (Njemačka), Bavarian Research Alliance GmbH (Njemačka), Institute Mihajlo Pupin (Srbija), Science and Technology Park Belgrade (Srbija), Ministry of Economy of the Slovak Republic (Slovačka), Agency for Innovation and Technology Transfer (Moldavija), City of Osijek (Hrvatska)
Mjesto provedbe
Slovenija, Rumunjska, Slovačka, Hrvatska, Bugarska, Mađarska, Austrija, Njemačka
Razdoblje provedbe
8. prosinca 2016. – 31. kolovoza 2019.
Izvori financiranja
Interreg, Danube Transnational Programme (ERDF, IPA)
Naziv programa
Interreg, Danube Transnational Programme (ERDF, IPA)
Ciljevi

Unaprjeđenje okvirnih uvjeta i instrumenata politike za poticanje eko-inovacija, primjenu cirkularne ekonomije, poticanje pametnog i održivog razvoja te smanjenje razlika u podunavskim regijama.

Glavne aktivnosti
  • razvoj međunarodne strategija za prijelaz na princip cirkularne ekonomije te korištenje načina za poticanje njezine primjene u različitim inovacijskim regijama ovog područja
  • razvoj novih usluga i alata za eko-dizajn i eko-inovacije (Transnacionalna strategija, Putokaz i akcijski plan, Alat za cirkularnu ekonomiju, Online platforma, Virtualno tržište, mobilna izložba)
  • razvoj novog poslovnog modela i istraživačke suradnje uz nove lance vrijednosti
Očekivani rezultati

Zajedničkom suradnjom iskoristiti potencijal cirkularne ekonomije na našem području čime bi se ojačala konkurentnost, potaknula sigurnost opskrbe, ostvario ekonomski rast te otvorila nova radna mjesta.

Krajnji korisnici

Mala i srednja poduzeća, poduzetničko-potporne institucije, istraživački instituti, tijela javne vlasti, institucije gospodarskog razvoja i građani

Dodatne informacije

Sve veći ekološki problemi današnjice leže u neodrživom iscrpljivanju prirodnih resursa te principu „uzmi-koristi-baci“. Velika količina iskorištenih resursa završava kao otpad na odlagalištima koji zagađuju okoliš toksičnim sastojcima koji se nalaze u proizvodima. Stoga je od izuzetne važnosti poštovati hijerarhiju gospodarenja otpadom te spriječiti njegov nastanak.

Budućnost leži u cirkularnoj ekonomiji koja koristi princip „uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi“. Cirkularna ekonomija nova je uzdanica Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast. Temeljne postavke takvog sustava obilježava težnja prema učinkovitom korištenju, uporabi, recikliranju i ponovnom korištenju resursa kako bi se ograničili negativni ekološki utisci europskog gospodarstva i smanjili troškovi u gospodarskim aktivnostima s ciljem gospodarskog rasta.

TERA Tehnopolis je partner u konzorciju projekta MOVECO koji odgovara na ove izazove te ima za cilj unaprjeđenje okvirnih uvjeta i instrumenata politike za poticanje eko-inovacija, primjenu cirkularne ekonomije, poticanje pametnog i održivog razvoja te smanjenje razlika u podunavskim regijama. Projektom se planira razviti međunarodna strategija za prijelaz na princip cirkularne ekonomije te korištenje načina za poticanje njezine primjene u različitim inovacijskim regijama ovog područja. Novim uslugama i alatima za eko-dizajn i eko-inovacije, MOVECO podržava novi poslovni model i istraživačke suradnje uz nove lance vrijednosti.

Logo projekta MOVECO

Projekt sufinancira Europska komisija kroz program Interreg, Danube Transnational Programme (ERDF, IPA).

X
Secured By miniOrange