Mobility Exchange programme for SME staff

Acronym
MobiliseSME
Razina
Međunarodni projekt
Vrijednost
139.631,95 €
Korisnik
TERA Tehnopolis d.o.o.
Odgovorno tijelo
EUREAS
Provodi
TERA Tehnopolis d.o.o.
Mjesto provedbe
Hrvatska
Razdoblje provedbe
1. kolovoza 2020. – 31. ožujka 2023.
Izvori financiranja
Europska komisija kroz EASI program, EUREAS
Naziv programa
EUREAS, EASI program
Ciljevi

Osnovni cilj MobiliseSME programa je podržati kratkotrajne prekogranične razmjene zaposlenika, menadžera i/ili (su)vlasnika malih i srednjih poduzeća (MSP-ova). Dakle, osoblje Tvrtke korisnika provodi kraće vrijeme (1-6 mjeseci) u tvrtki (Tvrtki domaćinu) u drugoj državi EU-a. Svrha je ovog programa pružiti potporu zaposlenim ljudima koji žele iskusiti prekograničnu razmjenu u drugoj tvrtki na ograničeno razdoblje, zadržavajući ugovornu obvezu sa svojim poslodavcem.

Program MobiliseSME: What is it?
Program MobiliseSME: What is it?

Malim i srednjim poduzećima razmjene omogućuju:

 • Razvoj vještina, znanja i kapaciteta
 • Bolje razumijevanje tematskih područja (ljudski resursi, marketing, financije)
 • Pristup tehnologiji, posebnim metodama ili inovacijama
 • Stjecanje znanja o drugim tržištima
 • Poboljšanje poslovanja i daljnji razvoj proizvoda i usluga
 • Prilika za širenje mreže poslovnih kontakata na razini EU

Neke od karakteristika programa MobiliseSME su:

 • Razmjena osoblja MSP-a koji se nalazi u jednoj od zemalja Europske unije s MSP-om iz druge zemlje Europske unije. Tvrtke koje su u prošlosti već ostvarile neki oblik suradnje također mogu sudjelovati u razmjeni u sklopu ovog programa.
 • Rokovi za sudjelovanje nisu definirani. Program se odvija kontinuirano.
 • Razmjene su moguće u trajanju od 1 do 6 mjeseci, a moraju biti realizirane tijekom razdoblja od 12 mjeseci.
 • Osoblje koje odlazi na razmjenu mora ostati zaposleno kod poslodavca tijekom trajanja razmjene.
Program MobilseSME: How does it work?
Program MobilseSME: How does it work?
Glavne aktivnosti

Međunarodne razmjene osoblja malih i srednjih poduzeća.

Dva su načina sudjelovanja u programu, odnosno razmjeni:

Sending company

Tvrtka korisnik, odnosno tvrtka čiji zaposlenik, menadžer i/ili su(vlasnik) ide na razmjenu. Zaposleni koji idu na razmjenu moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva i biti zaposlenik Tvrtke korisnika najmanje godinu dana.

Host company

Tvrtka domaćin, odnosno tvrtka kod koje zaposlenik, menadžer i/ili su(vlasnik) dolazi na razmjenu. MSP-ovi osnovani prije više od godinu dana u programu mogu sudjelovati kao Tvrtka domaćin.

Očekivani rezultati

Internacionalizacija poduzeća kroz 25 odlazne i 18 dolaznih ostvarene razmjene.

Krajnji korisnici

Osoblje malih i srednjih poduzeća: zaposlenici, menadžeri te vlasnici ili suvlasnici.

Tko može sudjelovati?

Program MobilseSME: Who can participate?
Program MobilseSME: Who can participate?

Prijavitelji su mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), tvrtke s minimalno jednim zaposlenim (ako su registrirani kao pravna osoba i imaju porezni broj), vanjski suradnici (freelanceri), te slobodna zanimanja (odvjetnici, javni bilježnici, računovođe, ovlašteni revizori, liječnici, farmaceuti, psiholozi, arhitekti i inženjeri). Dakle, prihvatljivi sudionici razmjena su zaposlenici, menadžeri i (su)vlasnici malih i srednjih poduzeća u privatnom vlasništvu kao i zaposlenici, menadžeri i (su)vlasnici malih i srednjih poduzeća u javnom vlasništvu (koja se barem djelomično samostalno financiraju kroz svoju djelatnost).

Dodatne informacije

Drugi pilot projekt MobiliseSME (program mobilnosti za osoblje malih i srednjih poduzeća) službeno traje od kolovoza 2020. do srpnja 2022. godine.

MobiliseSME program u praksi:

Konzorcij je sastavljen od 12 partnera iz cijele Europe, na čelu sa Španjolskom gospodarskom komorom u Belgiji i Luksemburgu (CAMARABELUX). Uključene države su Belgija, Španjolska, Irska, Srbija, Hrvatska, Slovačka, Slovenija, Italija, Austrija, Grčka, Francuska i Crna Gora. Međutim, u programu mogu sudjelovati sve države EU-a te Island i Norveška, Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska. Za sudjelovanje i registraciju prijavitelji kontaktiraju lokalnu kontakt točku, koja je zadužena za provođenje programa na njihovom području.

FAQ: 

 • Je li Ujedinjeno Kraljevstvo prihvatljivo za sudjelovanje u programu MobiliseSME? Brexit ne utječe na MobiliseSME i razmjene s tvrtkama iz UK-a su moguće.
 • Postoje li ograničenja za sudjelovanje s obzirom na sektor djelatnosti? Prihvatljive su tvrtke iz svih sektora: već su sudjelovale tvrtke iz sektora poput arhitekture, turizma, glazbe, nakladništva, razvoja aplikacija, digitalnog marketinga, istraživanja, književnosti, savjetodavnih usluga, urbanizma i slično.
 • Je li sudjelovanje omogućeno u kontekstu trenutačnih ograničenja vezano za pandemiju Covid-19? Sudjelovanje je omogućeno unatoč trenutačnim mjerama i ograničenjima. Lokalne kontakt točke pružaju pomoć i praktične informacije tijekom čitavog procesa. Tijekom razmjene tvrtke moraju slijediti upute i pravila nadležnih javnozdravstvenih tijela. Razmjene na daljinu mogu se provesti ako se time ne dovode u pitanje ciljevi i rezultati te ako osoba na razmjeni već boravi u državi domaćina.
 • Mogu li dvije osobe istovremeno boraviti na razmjeni u istoj Tvrtki domaćinu? Program predviđa plan aktivnosti za svaku suradnju (između dvije tvrtke) u koje je uključena jedna osoba. Istovremeni boravak dviju osoba na razmjeni dozvoljen je samo u iznimnim situacijama.
 • Imaju li tvrtke obveze prema programu nakon kraja razmjene? Tvrtke prema programu nemaju nikakvih obveza, nakon što razmjena završi i kad predaju završni upitnik.

Za sve dodatne informacije obratite se na adresu e-pošte: mobilnost[at]tera[.]hr, na broj telefona: 031/251-010 ili nam pošaljite poruku.

Program: Logo MobiliseSME

X
Secured By miniOrange