TERA – Savjetnik za poduzetnike (TERA – SAPO II)

Acronym
TERA-SAPO
Razina
Nacionalni projekt
Vrijednost
Ukupna vrijednost projekta iznosi 794.789,60 HRK,a od čega Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancira u iznosu od 490.224,45 HRK
Korisnik
TERA TEHNOPOLIS d.o.o.
Odgovorno tijelo
"Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1) Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2)"
Provodi
TERA Tehnopolis d.o.o.
Mjesto provedbe
Osječko-baranjska županija
Razdoblje provedbe
1. listopada 2020. – 1. travnja 2022.
Izvori financiranja
OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv programa
Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)
Ciljevi

Opći cilj: poboljšanje kvalitete poduzetničke savjetodavne infrastrukture što će doprinijeti poboljšanju poduzetničke klime na području Osječko-baranjske županije, a time i cijele Republike Hrvatske.

Specifični cilj: povećanje opsega usluga PPI, koje će malim i srednjim poduzetnicima biti dostupne na jednom mjestu, odnosno pružanje usluga informiranja MSP-ova i olakšavanje pristupa informacijama u svrhu poticanja njihova rasta i razvoja.

Cilj je ove aktivnost podizanje svijesti malih i srednjih poduzetnika o aktualnim poduzetničkim temama, uslugama koje su
im na raspolaganju, mogućnostima korištenja financiranja od strane EU-a, mogućnostima prelaska na čistu proizvodnju
vođenu ključnim razvojnim tehnologijama, mogućnostima umrežavanja s partnerima u inozemstvu i internacionalizacije
poslovanja te važnosti zaštite intelektualnog vlasništva.

Glavne aktivnosti
  • Informiranje MSP-ova n apodručju djelovanja PPI,
  • nadogradnja postojećih web stranica PPI,
  • povezivanje subjekata na području djelovanja PPI,
  • upravljanje projektom i promidžba i vidljivost
Očekivani rezultati

16 informativnih radionica, 17 newslettera, nadogradnja postojeće web stranice (www.tera.hr), 11 okruglih stolova, nabava vanjskog stručnjaka za izradu dizajnerskog rješenja i promotivni materijali u svrhu promocije projekta, dva članka u lokalnom dnevnom tisku

Krajnji korisnici

Mali i srednji poduzetnici: poduzetnici početnici i postojeći gospodarski subjekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke TERA TEHNOPOLIS d.o.o..

X
Secured By miniOrange