Ambalaža za prehrambene proizvode – Kutija za pizzu

Podatci o prijavitelju

Autor: Dalibor Jovanović

Autori: Dalibor Jovanović, Goran Džida

Država: Hrvatska

Telefon: 099 340 12 55

Email: daliborjovanovic@yahoo.com

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Ambalaža za prehrambene proizvode – Kutija za pizzu

Kratki opis inovacije: Radi se o klasičnoj kartonskoj kutiji za pizzu sa nadodanim jednim izdankom, tzv. „kljunićem“ koji bi se nadovezao na otisnutu formu tzv. „oblačića“. Tim doslovnim „izlaskom iz okvira“ bi se pojačao vizualni efekt.

Duži opis inovacije: Radi se o klasičnoj kartonskoj kutiji za pizzu sa nadodanim jednim izdankom, tzv. „kljunićem“ koji bi se nadovezao na otisnutu formu tzv. „oblačića“. Tim doslovnim „izlaskom iz okvira“ bi se pojačao vizualni efekt. Time bi se proširio i dodatno pojačao vizualni efekt. Obojani prostor oko oblačića mogao bi sadržavati npr. logo i ostale informacije, a u osnovnoj verziji, oblačić bi tako u ostao neispunjen i otvoren za kasnije kreativne intervencije kao što je npr.: - Naknadno tiskanje poruke prije dostave prema narudžbi i to npr. prskanjem sprejem preko unaprijed pripremljene šablone sa tekstom (npr. nečije ime, poruke, čestitke…) - Sam korisnik može dodati bilo koji tekst i upotrijebiti ga po volji kao da poruku izgovara lik iz stripa (npr u dječjim predstavama, javnim manifestacijama, priredbama, rođendanima…) Dizajn može uključivati i još dodatnih značajki povezanih sa praktičnošću, čvrstoćom i ekološkim slaganjem, a postoji velika mogućnost varijacija boja. Osim toga, moguće je grafičko priloženo rješenje (npr ispod dna kutije) za ekološko slaganje, a sastojalo bi se od uputa za djelomično rezanje ili otkidanje do pola, te savijanje. Zatim, tu su moguće i inovativne perforacije i još neka potencijalna poboljšanja.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Packaging for food products - Pizza box

Kratki opis inovacije: It is a classic cardboard box for pizza with an extra branch, the so-called. with a "beak" that would be attached to the printed form of the so-called "bubbles". This literal "stepping out of the frame" would enhance the visual effect.

Duži opis inovacije: It is a classic cardboard box for pizza with an extra branch, the so-called. with a "beak" that would be attached to the printed form of the so-called "bubbles". This literal "stepping out of the box" would enhance the visual effect. This would expand and further enhance the visual effect. The colored space around the speech bubble could contain, for example, a logo and other information, and in the basic version, the speech bubble would thus remain unfilled and open for later creative interventions such as, for example: - Subsequent printing of the message before delivery according to the order, e.g. by spraying with a spray over a pre-prepared template with text (e.g. someone's name, messages, greetings...) - The user himself can add any text and use it at will as if the message was spoken by a comic book character (e.g. in children's plays, public events, performances, birthdays...) The design can also include additional features related to practicality, strength and environmental compatibility, and there is a large possibility of color variations. In addition, a graphically attached solution (eg under the bottom of the box) for ecological stacking is possible. It would consist of instructions for partial cutting or tearing in half, and bending. Beside that, innovative perforations are possible as well as some other improvements.

Prednosti inovacije

Tu se npr. dizajn kutije nadovezuje na grafičko rješenje na poklopcu kutije čineći jednu logičnu cjelinu koja opet u nastavku priče otvarajući slobodan prostor korisniku u vidu neispunjenog oblačića, prepušta dovršenje kreativnog procesa samom korisniku / konzumentu. Poboljšanje vizualnog efekta Personalizacija Iskorištenje preostalog prostora za oglase QR kod (prijave, upitnik, jelovnik, info...) Uključivanje kreativnosti korisnika/potrošača.

Namjena inovacije

Naglašavanje i pojačavanje vizualnog identiteta proizvođača pizze (npr. franšize) ili proizvođača ambalaže, čineći vanjsku ambalažu (kutiju) vizualno prepoznatljivom iz daljine uz dodatne mogućnosti i prilagođavanja.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)
Industrijski dizajn (engl. Industrial design)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor
Ugovor o licenci (engl. License agreement)

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange