Automatizirani uređaj za preklapanje salveta

Podatci o prijavitelju

Autor: Dragana Kljaić

Autori: Dragana Kljaić

Država: Hrvatska

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Automatizirani uređaj za preklapanje salveta

Kratki opis inovacije: Automatizirani uređaj za preklapanje salveta. Uređaj samostalno preklapa ne preklopljene salvete i odlaže ih u poseban pretinac. Korisnik ulaže salvete koje se prebacuju na sustav za preklapanje i deponira ih u pretinac. Sve je pogonjeno elektronički i programski, prati se broj uloženih salveta kao i broj preklopljenih. Uređaj prikazuje podatke o broju salveta, statusu, greškama i ima mogućnost povezivanja sa vanjskim aplikacijama, na računalu ili mobitelu. Osnovni dijelovi uređaja: kućište, ladica za salvete, mehanizam za transport, elektronički dijelovi sa mikroprocesorima, displej, prekidači i tipkala, zaštitna oprema, softver, ekran za prikaz podataka

Duži opis inovacije: Nakon korisničkog ulaganja salveta u ladicu uređaj preuzima sav posao osim u slučaju pogrešnog ulaganja (zgužvane salvete ili sl.) ili greške u radu (elektronička, mehanička, greška uslijed vlage ili sl.). Uređaj prati položaj salveta u ladici i vrši pomicanje kada je potrebno radi lakšeg dohvaćanja i prebacivanja na transportni mehanizam radi preklapanja. Transportni mehanizam dovodi salvetu do dijela za preklapanje koji mehaničkim djelovanjem preklapa salvetu i odlaže je u poseban pretinac. Svaki dio procesa je praćen senzorima radi kontrole i statističkih podataka. Podaci o radu uređaja vidljivi su na ekranu samog uređaja i na vanjskoj aplikaciji, radi boljeg korisničkog iskustva.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Automated napkin folding device

Kratki opis inovacije: Automated napkin folding device. The device independently folds unfolded napkins and stores them in a separate compartment. The user places napkins that are transferred to the folding system and deposits them in the compartment. Everything is electronically and programmatically driven, the number of inserted napkins as well as the number of folded ones is monitored. The device displays data on the number of napkins, status, errors and has the ability to connect to external applications, on a computer or mobile phone. Basic parts of the device: housing, napkin drawer, transport mechanism, electronic parts with microprocessors, display, switches and buttons, safety equipment, software, data display screen

Duži opis inovacije: After the user puts a napkin in the drawer, the device takes over all the work, except in the case of incorrect insertion (crumpled napkins, etc.) or a malfunction (electronic, mechanical, error due to moisture, etc.). The device monitors the position of the napkin in the drawer and moves it when necessary for easier retrieval and transfer to the transport mechanism for folding. The transport mechanism brings the napkin to the folding part, which mechanically folds the napkin and places it in a special compartment. Every part of the process is monitored by sensors for control and statistical data. Data on the operation of the device are visible on the screen of the device itself and on the external application, for a better user experience.

Prednosti inovacije

Proces preklapanja salveta je vrlo često vremenski zahtjevan ručni rad. Automatizacija značajno dovodi do uštede radnog vremena uz praćenje utroška salveta pa uz osnovnu namjenu može poslužiti i za materijalnu evidenciju. Prosječno ručno preklapanje salvete traje oko 5s, dok prosječnom manjem restoranu treba oko 1000 salveta dnevno, što rezultira dnevnim utroškom vremena od oko 80 minuta, mjesečno 2400 minuta odnosno 40 radnih sati. Strojno preklapanje značajno štedi vrijeme s obzirom da je za postavljanje i vađenje salveta potrebno oko 2 minute. Osim financijske prednosti, ovaj uređaj pridonosi i higijenske prednosti propisane HACCP-om.

Namjena inovacije

Osnovna namjena je automatizacija procesa, povećanje higijene i ušteda ljudskog vremena u radu.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor

Kategorija

Elektronika

Secured By miniOrange