Cikilić

Autori: Josip Šimun Kuči

Država: Hrvatska

Mentor / Mentori: Mirko Mesić

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Cikilić

Kratki opis inovacije: „Cikilić“ je aplikacija namijenjena biciklistima Osječko-baranjske županije koja prikazuje najatraktivnije biciklističke rute u regiji. Aplikacija koristi elemente kao što su ScrollView, CardView i Map Fragment za prikaz podataka.

Duži opis inovacije: „Cikilić“ je aplikacija namijenjena biciklistima Osječko-baranjske županije koja prikazuje najatraktivnije biciklističke rute u regiji. Aplikacija koristi elemente kao što su ScrollView, CardView i Map Fragment za prikaz podataka. Aplikacija se sastoji od glavnog izbornika koji se sastoji od slike i simboličnog naziva rute stavljenih u CardView oblik strukture. Pritiskom pojedine slike odlazimo na opis te određene rute. Opis sadrži tekst i slike sa rute. Pri dnu rute nalazi se gumb koji vodi do aktivnosti koja koristi Maps aplikacijsko programsko sučelje. U Maps aktivnosti prikazuje se ruta kojom se dolazi do odredišta. Aplikacija je namijenjena biciklistima i korisnicima koji žele istražiti prirodne ljepote Slavonije i Baranje. Aplikacija je podržana na svim mobilnim uređajima koji koriste Android operativni sustav. Aplikacija je razvijena u sklopu Android Studio razvojnog okruženja i podržava rad na sustavima Android 9.0+. Jednostavna je za korištenje čak i za osobe koje se prvi put susreću sa ovakvom tehnologijom u svom životu.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Cikilich

Kratki opis inovacije: "Cikilich" is an application for cyclists of the Osijek-Baranja County that shows the best cycling routes in the region. The application uses elements such as ScrollView, CardView and Map Fragment to display data.

Duži opis inovacije: "Cikilich" is an application for cyclists of the Osijek-Baranja County that shows the best cycling routes in the region. The application uses elements such as: ScrollView, CardView and Map Fragment to display data. The application consists of a main menu consisting of an image and a symbolic route name placed in a CardView structure. By clicking on an individual image, we go to the description of that particular route. The description contains text and pictures from the route. At the bottom of the route is a button leading to an activity that uses the Maps API. In the Maps activity, the route to the destination is displayed. The application is intended for cyclists and users who want to explore the natural beauty of Slavonia and Baranja. It is supported on all mobile devices using the Android OS. The application was developed as part of the Android Studio IDE, and supports work on Android 9.0+ systems. It is easy to use even for people who encounter this kind of technology for the first time.

Prednosti inovacije

Aplikacija pruža biciklističkim i sportskim turistima jednostavni prikaz optimalnih biciklističkih ruta izravno iz njihovih dlanova.

Namjena inovacije

Pronalaženje najboljih biciklističkih ruta u Osječko-baranjskoj županiji

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor

Kategorija

Digitalna tehnologija

Secured By miniOrange