CRED

Podatci o prijavitelju

Autor: Ioan Stefan VOICU

Autori: VOICU Ioan Stefan, PALLA-PAPAVLU Alexandra, ANTONIAC Vasile Iulian, MICULESCU Florin, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, MATES Ileana-Mariana, PRISECARU Delia -Alexandra

Država: Rumunjska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: University POLITEHNICA of Bucharest

Država: ROMANIA

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: CRED

Kratki opis inovacije: Izum se odnosi na biosenzor za brzu i jednostavnu dijagnostiku raka jetre kvalitativnim i kvantitativnim određivanjem tumorskog biljega – alfa-fetoproteina (AFP) izravno iz krvi (bez potrebe za izdvajanjem seruma). Senzorski osjetljivi dio predstavlja funkcionalizirani grafen s anti-alfa-fetoprotein monoklonskim antitijelom koji se izravnim laserski induciranim prijenosom (LIFT) taloži na površinu senzora površinskih akustičnih valova (SAW).

Duži opis inovacije: Izum se odnosi na biosenzor za brzu i jednostavnu dijagnostiku raka jetre kvalitativnim i kvantitativnim određivanjem tumorskog biljega – alfa-fetoproteina (AFP) izravno iz krvi (bez potrebe za izdvajanjem seruma). Senzorski osjetljivi dio predstavlja funkcionalizirani grafen s anti-alfa-fetoprotein monoklonskim antitijelom koji se izravnim laserski induciranim prijenosom (LIFT) taloži na površinu senzora površinskih akustičnih valova (SAW).

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: SURFACE ACOUSTIC WAVE BIOSENSOR BASED ON GRAPHENE FUNCTIONALIZED WITH ANTI-ALPHA-FETOPROTEIN MONOCLONAL ANTIBODY, FOR THE DIAGNOSIS OF LIVER CANCER

Kratki opis inovacije: The invention refers to a biosensor for the rapid and easy diagnosis of liver cancer by qualitatively and quantitatively determining the tumor marker – alpha-fetoprotein (AFP) directly from the blood (without the need for serum separation). The sensor-sensitive part is represented by the functionalized graphene with anti-alpha-fetoprotein monoclonal antibody that is deposited on the surface of the surface acoustic wave sensor (SAW) by direct laser-induced transfer (LIFT).

Duži opis inovacije: The invention refers to a biosensor for the rapid and easy diagnosis of liver cancer by qualitatively and quantitatively determining the tumor marker – alpha-fetoprotein (AFP) directly from the blood (without the need for serum separation). The sensor-sensitive part is represented by the functionalized graphene with anti-alpha-fetoprotein monoclonal antibody that is deposited on the surface of the surface acoustic wave sensor (SAW) by direct laser-induced transfer (LIFT).

Kategorija

Zdravstvo

Secured By miniOrange