Croguide

Podatci o prijavitelju

Autor: Lovre Žuljević-Mikas

Autori: Lovre Žuljević-Mikas

Država: Hrvatska

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Croguide

Kratki opis inovacije: CroGuide je web aplikacija namijenjena posjetiteljima hrvatske za informacije i planiranje dana . Isto tako je namijenjena svima koji hoće oglasiti svoje ponude putem nje. CroGuide će pomoći korisnicima da isplaniraju svoj dan kako oni to vole odnosno, ispunjenim formulara koji ih pita što bih htjeli iskusiti u Hrvatskoj oni dobiju svoj „savršen“ dan. Ponuditelji koji će koristiti CroGuide za marketing će to moći efikasno i brzo obaviti ispunjavanjem formulara koji ih pita što oglašavaju, gdje, kakav je to tip ponude, kada su dostupni i koliko otprilike koštaju njegove ponude.

Duži opis inovacije: Croguide je web aplikacija koja sadrži algoritam koji pomaže korisniku organizirati boravak u Republici Hrvatskoj, ovisno o njegovoj platežnoj moći i interesima. Korisnik nakon kreiranja računa ispunjava obrazac koji podrazumijeva pitanja poput: “kolika vaša je platežna moć?“, “ kakvu hranu i koje aktivnosti volite?“. Nakon toga korisniku algoritam ponudi njegov „savršen dan“ ,odnosno organizira njegov boravak po svim njegovim preferencijama. Korisnik može svoj savršeni dan limitirati (primjer: samo na noći život). CroGuide će biti vrlo jednostavan za korištenje i uz to će biti pregledan zbog njegovog dizajna koji će biti pomoću napravljen WordPress-a. Isto tako CroGuide će biti dostupan cijelo vrijeme što znači da kao i svaka stranica neće imati svoje radno vrijeme i biti će dostupan svima u samo par klikova. CroGuide će biti platforma gdje će uslužne djelatnosti hrvatske dobiti priliku i biti će i orijentirana ne samo na korisnika nego i na davatelja usluga, što znači da će biti dobro rješenje poduzetnicima za marketing. CroGuide će pri početku rada biti samo za određenu regiju države no moći će se proširiti i čak i globalno!

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: CroGuide

Kratki opis inovacije: CroGuide is a web application intended for visitors in Croatia for information and day planning. It is also intended for anyone who wants to advertise their offers through it. CroGuide will help users plan their day the way they like it by filling out a form that asks them what they would like to experience in Croatia, they will get their "perfect" day. Bidders who will use CroGuide for marketing will be able to do it efficiently and quickly by filling out a form that asks them what they are advertising, where, what type of offer it is, when they are available and approximately how much their offers cost.

Duži opis inovacije: Croguide is a web application that contains an algorithm that helps the user to organize his stay in Croatia, depending on his ability to pay and interests. After creating an account, the user fills out a form that includes questions such as: "how much is your payment capacity?", "what kind of food and activities do you like?". After that, the algorithm offers the user his "perfect day", that organizes his stay according to all his preferences. The user can limit his perfect day (example: life only at night). CroGuide will be very easy to use because it will be made with WordPress design. Likewise, CroGuide will be available all the time, which means that, like every page, it will not have its own working hours and will be available to everyone in just a few clicks. CroGuide will be a platform where Croatian service industries will get an opportunity and will be oriented not only to the user but also to the service provider, which means that it will be a good solution for marketing entrepreneurs. At the beginning of its work, CroGuide will only be for a certain region of the country, but it will be able to expand even globally!

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)
Žig (engl. Trademarks)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor
Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Digitalna tehnologija

Secured By miniOrange