Energizator vode za navodnjavanje

Autori: Zlatko Ćosić, prof. dr. Drago Kraljević, Siniša Lukić

Država: Republika Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Centar za napredne tehnologije Agro-quantum Vinkovci

Država: Republika Hrvatska

Telefon: 098-900-60-67

Email: zlatko.cosic1@gmail.com

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Energizator vode za navodnjavanje

Kratki opis inovacije: Znanstvena je činjenica da korištenje uređaja za magnetizaciju vode za navodnjavanje poboljšavaju svojstva vode i dovode do značajnih ušteda vode u sektoru navodnjavanja, smanjuju salinitet tla i održavaju zdravlje okoliša. Implementacijom energizatora vode za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: energizator vode) kojega mi predstavljamo i promoviramo, dobit će se značajna korist za globalni okoliš i dakako, za njegove korisnike. Ovaj energizator radi na principu vrtloženja pulsiranog elektromagnetskog polja, generiranog istosmjernom strujom, odgovarajućeg napona i frekvencije uz korištenje toroidne zavojnice. Kroz središte toroidne zavojnice provučena je višestruko, prozirna plastična cijev kojom teče voda koju energiziramo. Energizator vode mijenja strukturu molekula vode. Tretman energizatorom vode razbija molekule vode na manje nakupine, omogućujući im da lakše prodiru kroz kapilare biljaka, molekule se poredaju u nizu "+-+-" što rezultira smanjenom površinskom napetosti, smanjenom viskoznošću, povećanom topljivošću, povećanom propusnošću i povećanim sadržajem kisika, čime su hranjive tvari lakše dostupne i biljkama i tlu. ¬¬¬¬

Duži opis inovacije: Energizator vode za navodnjavanje Znanstvena je činjenica da korištenje uređaja za magnetizaciju vode za navodnjavanje poboljšavaju svojstva vode i dovode do značajnih ušteda vode u sektoru navodnjavanja, smanjuju salinitet tla i održavaju zdravlje okoliša. Implementacijom energizatora vode za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: energizator vode) kojega mi predstavljamo i promoviramo, dobit će se značajna korist za globalni okoliš i dakako, za njegove korisnike. Ovaj energizator radi na principu vrtloženja pulsiranog elektromagnetskog polja, generiranog istosmjernom strujom, odgovarajućeg napona i frekvencije uz korištenje toroidne zavojnice. Kroz središte toroidne zavojnice provučena je višestruko, prozirna plastična cijev kojom teče voda koju energiziramo. Energizator vode mijenja strukturu molekula vode. Obične molekule vode grupiraju se bez magnetizacije. Toksini i otpadni proizvodi se nakupljaju uzrokujući da nakupine molekula budu mnogo veće, povećavajući površinsku napetost, povećavajući viskoznost i ograničavajući topljivost i propusnost vode. To rezultira slabom produktivnošću vode jer se samo mali postotak vode i primijenjenih hranjivih tvari otapa i postaje dostupan biljkama za unos u finim zonama korijena. Tretman energizatorom vode razbija molekule vode na manje nakupine, omogućujući im da lakše prodiru kroz kapilare biljaka, molekule se poredaju u nizu "+-+-" što rezultira smanjenom površinskom napetosti, smanjenom viskoznošću, povećanom topljivošću, povećanom propusnošću i povećanim sadržajem kisika, čime su hranjive tvari lakše dostupne i biljkama i tlu. Za ovakvu vodu se tada kaže da je biološki "živa". ¬¬¬¬

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Water energizer for irrigation

Kratki opis inovacije: It is a scientific fact that the use of irrigation water magnetization devices improve water properties and lead to significant water savings in the irrigation sector, reduce soil salinity and maintain environmental health. The implementation of the water energizer for irrigation in agricultural production (hereinafter: the water energizer) that we present and promote will bring significant benefits to the global environment and, of course, to its users. This energizer works on the principle of swirling a pulsed electromagnetic field, generated by direct current, of the appropriate voltage and frequency using a toroidal coil. Through the center of the toroidal coil, a multiple, transparent plastic tube is threaded through which the water that we energize flows. Water energizer changes the structure of water molecules. Water energizer treatment breaks water molecules into smaller clusters, allowing them to more easily penetrate through plant capillaries, the molecules are arranged in the "+-+-" sequence resulting in reduced surface tension, reduced viscosity, increased solubility, increased permeability and increased oxygen content, thus nutrients are more easily available to plants and soil. ¬¬¬¬

Duži opis inovacije: Water energizer for irrigation It is a scientific fact that the use of irrigation water magnetization devices improve water properties and lead to significant water savings in the irrigation sector, reduce soil salinity and maintain environmental health. The implementation of the water energizer for irrigation in agricultural production (hereinafter: the water energizer) that we present and promote will bring significant benefits to the global environment and, of course, to its users. This energizer works on the principle of swirling a pulsed electromagnetic field, generated by direct current, of the appropriate voltage and frequency using a toroidal coil. Through the center of the toroidal coil, a multiple, transparent plastic tube is threaded through which the water that we energize flows. Water energizer changes the structure of water molecules. Ordinary water molecules cluster together without magnetization. Toxins and waste products accumulate causing the clumps of molecules to be much larger, increasing surface tension, increasing viscosity, and limiting water solubility and permeability. This results in poor water productivity as only a small percentage of water and applied nutrients dissolve and become available to plants for uptake in the fine root zones. Treatment with a water energizer breaks water molecules into smaller aggregates, allowing them to more easily penetrate through the capillaries of plants, the molecules are arranged in the sequence "+-+-" resulting in reduced surface tension, reduced viscosity, increased solubility, increased permeability and increased oxygen content, thus nutrients are more easily available to plants and soil. This kind of water is then said to be biologically "alive". ¬¬¬¬

Prednosti inovacije

Koristi primjene energizatora vode • Povećanje prinosa • Povećanje apsorpcije vode u tlu • Povećanje bioraspoloživosti vode i hranjivih tvari za biljke • Povećanje koncentracije kisika • Poboljšanje pH tla • Povećanje kvalitete, težine i veličine proizvoda • Produžen rok trajanja proizvoda • Povećanje klijavosti sjemena • Smanjena upotreba vode • Smanjena slanost tla • Smanjena potreba za gnojivima i pesticidima • Smanjene bolesti kod uzgoja stoke • Smanjene bolesti u industriji akvakulture • Smanjena količina energije i trošenje pumpi koje pokreću vodu

Namjena inovacije

Inovacija je, pored ostalog, namijenjena svima koji - se bave navodnjavanjem bilja, bez obzira na vrstu tla i kvalitetu tretirane vode, - se bave uzgojem stoke i ribogojstvom, - imaju potrebu za kvalitetnijom tehničkom vodom (npr. pitanje kamenca), - žele omekšati vodu bez kemikalija. Ovaj popis nije konačan i ovisi samo o mašti potencijalnog korisnika.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)

Traženo partnerstvo

Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange