IMPLANTAT OD BIORESORBILNIH MATERIJALA ZA UNUTRAŠNJU FIKSACIJU PRIJELOMA DUGIH KOSTIJU IZRAĐEN PO NARUDŽBI

Podatci o prijavitelju

Autor: Florin MICULESCU

Autori: Florin MICULESCU, Otilia ILIE, Augustin SEMENESCU, Mihnea-Cosmin COSTOIU, Valeriu GHEORGHIȚĂ, Alexandru MARIN

Država: Rumunjska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: University POLITEHNICA of Bucharest

Država: ROMANIA

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: IMPLANTAT OD BIORESORBILNIH MATERIJALA ZA UNUTRAŠNJU FIKSACIJU PRIJELOMA DUGIH KOSTIJU IZRAĐEN PO NARUDŽBI

Kratki opis inovacije: Izum se odnosi na postupak za dobivanje jedinstvenog, biorazgradivog, prilagođenog implantata za unutarnju fiksaciju dugih kostiju, čija su fizikalna svojstva unaprijed određena kontrolom specifičnih geometrijskih parametara rupa na njegovoj površini. Korištenje ovog načina fiksiranja prijeloma usmjereno je na suvremene mogućnosti skeniranja koštanog defekta (kompjuterizirana tomografija), trodimenzionalne rekonstrukcije kosti u cjelini i izrade (dizajniranja) prilagođenog implantata koji oponaša geometriju i morfologiju pacijentove kosti, olakšavajući bolju fiksaciju slomljenih kostiju.

Duži opis inovacije: Izum se odnosi na postupak za dobivanje jedinstvenog, biorazgradivog, prilagođenog implantata za unutarnju fiksaciju dugih kostiju, čija su fizikalna svojstva unaprijed određena kontrolom specifičnih geometrijskih parametara rupa na njegovoj površini. Korištenje ovog načina fiksiranja prijeloma usmjereno je na suvremene mogućnosti skeniranja koštanog defekta (kompjuterizirana tomografija), trodimenzionalne rekonstrukcije kosti u cjelini i izrade (dizajniranja) prilagođenog implantata koji oponaša geometriju i morfologiju pacijentove kosti, olakšavajući bolju fiksaciju slomljenih kostiju.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: CUSTOM MADE IMPLANT FROM BIORESORBABLE MATERIALS FOR INTERNAL FIXATION OF LONG BONE FRACTURES

Kratki opis inovacije: The invention relates to a process for obtaining a unique, biodegradable, customized implant for the internal fixation of long bones, whose physical properties are predetermined by controlling the specific geometric parameters of the holes on its surface. The use of this way of fixing the fractures focused on the modern possibilities of scanning the bone defect (computed tomography), three-dimensional reconstruction of the bone as a whole and generating (designing) a custom implant that mimics the geometry and morphology of the patient's bone, facilitating better fixation of fractured bones.

Duži opis inovacije: The invention relates to a process for obtaining a unique, biodegradable, customized implant for the internal fixation of long bones, whose physical properties are predetermined by controlling the specific geometric parameters of the holes on its surface. The use of this way of fixing the fractures focused on the modern possibilities of scanning the bone defect (computed tomography), three-dimensional reconstruction of the bone as a whole and generating (designing) a custom implant that mimics the geometry and morphology of the patient's bone, facilitating better fixation of fractured bones.

Kategorija

Zdravstvo

Secured By miniOrange