Indukcijski grijač zraka ambijentalnog prostora

Autori: Zlatko Ćosić, Marko Majstorović, prof. dr. Drago Kraljević

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Centar za napredne tehnologije Agro-quantum Vinkovci

Država: Republika Hrvatska

Telefon: +385(0)989006067, +385(032)282145

Email: zlatko.cosic1@gmail.com

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Indukcijski grijač zraka ambijentalnog prostora

Kratki opis inovacije: Ovaj izum se odnosi na indukcijski grijač zraka ambijentalnog prostora koji se koristi kao pomoćno ili glavno sredstvo za grijanje zraka unutar jedne prostorije stambenog objekta, radionice, vikendice, portirnice, manjeg prostora za prihvat i uzgoj domaćih životinja i plastenika - kada je vrijeme hladno ili izrazito hladno. Ovaj izum se, obzirom na način napajanja električnom energijom, može koristiti u dvije varijante: a) Kao izvor topline koristi se indukcijsko kuhalo s jednom pločom, koje se inače uobičajeno koristi u kućanstvu - ukoliko koristimo napajanje strujom iz gradske mreže; b) Kao izvor topline koristi se klasični indukcijski grijač s čeličnom šipkom u sredini bakrene zavojnice - ukoliko kao izvor koristimo bateriju ili akumulator 12 V istosmjerne struje. Ovaj izum karkterizira visoka učinkovitost uz malu potrošnju električne energije. U ovisnosti o temperature, uređaj se pomoću termostata automatski uključuje i isključuje. Radi potpuno nečujno – cirkulacija zraka u prostoru je prirodna, nema ventilatora.

Duži opis inovacije: Ovaj izum se odnosi na indukcijski grijač zraka ambijentalnog prostora koji se koristi kao pomoćno ili glavno sredstvo za grijanje zraka unutar jedne prostorije stambenog objekta, radionice, vikendice, portirnice, manjeg prostora za prihvat i uzgoj domaćih životinja i plastenika - kada je vrijeme hladno ili izrazito hladno. Ovaj izum se, obzirom na način napajanja električnom energijom, može koristiti u dvije varijante: a) U ovoj varijanti, za napajanje ovog indukcijskog grijača potrebna je izmjenična struja iz gradske mreže napona 220 V. Tada se kao izvor topline koristi indukcijsko kuhalo s jednom pločom, koje se inače uobičajeno koristi u kućanstvu. Ukoliko nemamo napajanje električnom strujom iz gradske mreže – možemo koristiti elektro-agregat ili neki izvor istosmjernog napona spojen na inverter i u konačnici se koristiti izmjeničnom strujom 220 V. b) Ukoliko nemamo izvor izmjenične struje 220 V – moguće je koristiti indukcijski grijač zraka na način da kao izvor koristimo bateriju ili akumulator 12 V istosmjerne struje i klasični indukcijski grijač s čeličnom šipkom u sredini bakrene zavojnice, kao izvor topline. *** Ovdje su iskorištene sve prednosti koje indukcijsko grijanje daje, kao i svojstvo keramičkih posuda za isijavanjem topline zračenjem. Ovaj izum karkterizira visoka učinkovitost uz malu potrošnju električne energije. Ukoliko je temperatura zraka u ambijentalnom prostoru dovoljno velika, uređaj se pomoću termostata automatski isključuje dok isijavanje topline iz keramičkih posuda i dalje traje. Ovaj indukcijski grijač zraka radi potpuno nečujno – cirkulacija zraka u prostoru je prirodna, nema ventilatora.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Induction air heater of ambient space

Kratki opis inovacije: This invention refers to an induction air heater of ambient space used as an auxiliary or principal air heating agent within a single room of a residential building, workshop, vacation home, front desk, smaller reception and breeding space for domestic animals and greenhouse - when the weather is cold or extremely cold. This invention, considering the way electricity is supplied, can be used in two variants: a) an induction cooker with one plate used as a heat source, usually used in households - if we use electricity supply from the city network; B) a classic induction heater with a steel bar in the middle of a copper coil used as a heat source - if we use a battery or an accumulator of 12 V DC as a source. This invention carries out high efficiency with low electricity consumption. Depending on the temperature, the device is automatically switched on and off using a thermostat. It is completely silent - air circulation in space is natural, there are no fans.

Duži opis inovacije: This invention refers to an induction air heater of ambient space used as an auxiliary or principal air heating agent within a single room of a residential building, workshop, vacation home, front desk, smaller reception and breeding space for domestic animals and greenhouse - when the weather is cold or extremely cold. This invention, considering the way electricity is supplied, can be used in two variants: a) in this variant, to power this induction heater, alternating current from the urban voltage network 220 V is necessary. Then an induction cooker with one plate is used as a heat source. normally used in the household. If we do not have electricity supply from the city network – we can use electric aggregate or some direct voltage source connected to the inverter and ultimately use the alternating current 220 V. B) If we do not have a source of alternating current 220 V – it is possible to use induction air heater as a source of heat by using a battery or an accumulator of 12 V DC and a classic induction heater with a steel rod in the middle of the copper coil. * * * All the advantages that induction heating gives, as well as the properties of ceramic vessels for radiant heat, have been utilized here. This invention carries out high efficiency with low electricity consumption. If the ambient air temperature is high enough, the device is automatically switched off using a thermostat, while the heat emitting from ceramic vessels is still running. This induction air heater works completely silent– air circulation in space is natural, there is no fan.

Prednosti inovacije

Prednosti ove inovacije su: - Ovaj izum se, obzirom na način napajanja električnom energijom, može koristiti u dvije varijante: a) U ovoj varijanti, za napajanje ovog indukcijskog grijača potrebna je izmjenična struja iz gradske mreže napona 220 V. Tada se kao izvor topline koristi indukcijsko kuhalo s jednom pločom, koje se inače uobičajeno koristi u kućanstvu. Ukoliko nemamo napajanje električnom strujom iz gradske mreže – možemo koristiti elektro-agregat ili neki izvor istosmjernog napona spojen na inverter i u konačnici se koristiti izmjeničnom strujom 220 V. b) Ukoliko nemamo izvor izmjenične struje 220 V – moguće je koristiti indukcijski grijač zraka na način da kao izvor koristimo bateriju ili akumulator 12 V istosmjerne struje i klasični indukcijski grijač s čeličnom šipkom u sredini bakrene zavojnice, kao izvor topline. - Ukoliko je temperatura zraka u ambijentalnom prostoru dovoljno velika, uređaj se pomoću termostata automatski isključuje dok isijavanje topline iz keramičkih posuda i dalje traje. - Ovaj indukcijski grijač zraka radi potpuno nečujno – cirkulacija zraka u prostoru je prirodna, nema ventilatora. - Ovdje su iskorištene sve prednosti koje indukcijsko grijanje daje, kao i svojstvo keramičkih posuda za isijavanjem topline zračenjem. Uređaj nema pokretnih dijelova, relativno je jednostavan, nema potrebe za održavanjem. - Ovaj izum karkterizira visoka učinkovitost uz malu potrošnju električne energije. - Prozvodnja i montaža uređaja je jednostavna, mogla bi biti moguća u Republici Hrvatskoj, u manjoj radionici ili manjem proizvodnom pogonu. - Pružala bi se i mogućnost zapošljavanja djelomično invalidnih osoba. - Proizvodna cijena indukcijskog grijača u a) i b) varijanti bi bila podjednaka i manja od 100 eura.

Namjena inovacije

Ovaj izum se odnosi na indukcijski grijač zraka ambijentalnog prostora koji bi se koristi kao pomoćno ili glavno sredstvo za grijanje zraka unutar jedne prostorije stambenog objekta, radionice, vikendice, portirnice, manjeg prostora za prihvat i uzgoj domaćih životinja i plastenika - kada je vrijeme hladno ili izrazito hladno. Ovaj uređaj je moguće napajati strujom iz male vjetroelektrane ili sunčevog kolektora. Ovaj indukcijski grijač zraka može učinkovito zagrijavati i kabine manjih plovila. Iskaz namjena ove inovacije je ograničen samo maštom.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)
Industrijski dizajn (engl. Industrial design)
Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)
Žig (engl. Trademarks)
Patent u obradi (engl. Patent(s) applied for but not yet granted)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor
Zajedničko ulaganje (engl. Joint venture agreement)
Ugovor o licenci (engl. License agreement)
Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Obnovljivi izvori energije

Secured By miniOrange