Integrirani sakupljač pčelinjeg otrova

Autori: Zlatko Puškadija, Marin Kovačić

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Država: Croatia

Telefon: 0915454803

Email: zlatko.puskadija@fazos.hr

Web: www.fazos.hr

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Integrirani sakupljač pčelinjeg otrova

Kratki opis inovacije: Sakuljači pčelinjeg otrova koje trenutno možemo pronaći na tržištu zbog svojih konstrukcijskih i tehničkih rješenja vrlo su nepraktični za primjenu u terenskim uvjetima i zahtijevaju dosta dodatnog rada zbog čega pčelari vrlo brzo odustaju od ove proizvodnje. Inovacija našeg integriranog sakupljača pčelinjeg otrova u odnosu na modele koji se mogu naći na tržištu u osnovi se sastoji u tome što naš sakupljač otrova ima u sebi integrirane sve potrebne dijelove za samostalno postavljanje na košnicu i autonoman rad pri sakupljanju (izvor struje, elektroniku i sakupljač).

Duži opis inovacije: Pčelinji otrov je proizvod radilica medonosne pčele (Apis mellifera L.) koji na tržištu postiže vrlo visoku cijenu te uz dovoljan broj pčelinjih zajednica na OPG-u i bolju organizaciju proizvodnje pčelaru može biti dodatni izvor prihoda. Sakupljači pčelinjeg otrova koje trenutno možemo pronaći na tržištu zbog svojih konstrukcijskih i tehničkih rješenja vrlo su nepraktični za primjenu u terenskim uvjetima i zahtijevaju dosta dodatnog rada zbog čega pčelari vrlo brzo odustaju od ove proizvodnje. Sakupljači otrova koji se trenutno mogu naći na tržištu sastoje se od žičanih skidača koji se žicama povezuju s elektronikom koja kontrolira jačinu struje kao i trajanje intervala pod naponom koji je spojen s akumulatorskom baterijom kao izvorom struje. Instaliranje svega opisanog u sustav koji će proizvesti otrov u praksi zahtijeva puno vremena, adaptacija na košnicama i nerijetko je, zbog konfiguracije terena ili rasporeda košnica na pčelinjaku, teško primjenjiv. Inovacija našeg integriranog sakupljača pčelinjeg otrova u odnosu na modele koji se mogu naći na tržištu u osnovi se sastoji u tome što naš sakupljač otrova ima u sebi integrirane sve potrebne dijelove za samostalno postavljanje na košnicu i autonoman rad pri sakupljanju (izvor struje, elektroniku i sakupljač).

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Integrated bee venom collector

Kratki opis inovacije: The bee venom collector that we can currently find on the market due to their construction and technical solutions are very impractical for use in field conditions and require a lot of additional work, which is why beekeepers give up this production very quickly. The innovation of our integrated bee venom collector compared to models that can be found on the market basically consists in the fact that our venom collector has integrated all the necessary parts for independent placement on the hive and autonomous operation during collection (power source, electronics and collector).

Duži opis inovacije: Bee venom is a product of honey bee (Apis mellifera L.) worker bees, which fetches a very high price on the market, and with a sufficient number of bee colonies on apiary and a better organization of production, it can be an additional source of income for the beekeeper. The bee venom collectors that we can currently find on the market due to their construction and technical solutions are very impractical for use in field conditions and require a lot of additional work, which is why beekeepers give up this production very quickly. The bee venom collectors that can currently be found on the market consist of wire stripper that is connected by wires to electronics that control the strength of the electricity as well as the duration of the interval under voltage, which is connected to an accumulator battery as a source of electricity. Installing everything described in a system that will produce bee venom in practice requires a lot of time, adaptation of the hives and is often difficult to apply due to the configuration of the terrain or the layout of the hives in the apiary. The innovation of our integrated bee venom collector compared to models that can be found on the market basically consists in the fact that our venom collector has integrated all the necessary parts for independent placement on the hive and autonomous operation during collection (power source, electronics and collector ).

Prednosti inovacije

Prednost inovacije i odnosu na proizvode koji se trenutno nalaze na tržištu je u jednostavnosti primjene u uvjetima terenskog rada na pčelinjaku. Ova jednostavnost omogućava pčelaru da da sakupi pčelinji otrov s više pčelinjih zajednica u jednom danu. Uređaji koji se trenutno mogu nabaviti na tržištu pčelarske opreme a namjenjeni su sakupljanju pčelinjeg otrova vrlo su zahtjevni za montažu i puštanje u rad u zahtjevnim uvjetima terenskog rada na pčelinjaku. Naime, kod tih uređaja nerijetko je potrebno prvo izvršiti i adaptacije na košnicama (što predstavlja dodatni trošak), razvlaćenja stotina metara žica po pčelinjaku, te njihovo spajanje na elektroniku, koja se dalje spaja s izvorom struje (akumulator). Prednost našeg urađaja je što je kompaktan i postavlja se na košnicu. Svaki uređaj je autonoman u radu što znači da svaki uređaj ima svoj izvor struje i elektroniku koja kontrolira rad uređaja te nije potrebno razvlaćiti žice po pčelinjaku. Naš uređaj se kao takav vrlo lako i brzo može instalirati na drugu košnicu te se primjenom ovog uređaja na pčelinjaku u jednom danu može "pomusti" (izraz za sakupljanje pčelinjeg otrova) više pčelinjih zajednica.

Namjena inovacije

Ne morate biti veliki stručnjak za pčelarstvo kako biste uočili da današnji pčelari i dalje uglavnom proizvode samo med. Zbog klimataskih promjena, nestabilnog tržišta meda i sve češćih sezona u kojima se ne proizvedu dovoljne količine meda pčelari su prinuđeni proizvoditi i druge pčelinje proizvode (propolis, vosak, pčelinju pelud, matičnu mliječ i otrov). Međutim, organizacija proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda na jednom pčelinjaku često je vrlo zahtjevna (zbog bilogije medonosne pčele, pčelinjih paša i selidbe pčela, kao i tehnoloških ograničenja na pčelinjaku) i zahtjeva veću organizacijsku razinu, više radne snage i veću mehaniziranost te veću produktivnost. Naš uređaj omogućava pčelaru povećanje produktivnosti u proizvodnji pčelinjeg otrova što za posljedicu ima uspješnije usklađivanje proizvodnje pčelinjeg otrova s proizvodnjom drugih proizvoda od pčela na pčelinjaku, što do sad nije bio slučaj. Upravo je ova činjenica glavni razlog zašto su pčelari, nakon početnog entuzijazma, vrlo brzo napuštali proizvodnju pčelinjeg otrova. Primjenom našeg uređaja pčelar će uz znatno smanjen rad i jednostavnije montiranje i puštanje u rad uređaja moći pomusti više pčelinjih zajednica te proizvesti tržišno značajne količine pčelinjeg otrova

Zaštita intelektualnog vlasništva

Ostalo (engl. Other)

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange