IoT Truck

Autori: Šimun Posavac

Država: Hrvatska

Mentor / Mentori: Tomislav Šimundić

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Tehnicka skola Slavonski Brod

Država: Republika Hrvatska

Telefon: +385 35 411 478

FAX: 035 446 160

Email: tssb@tssb.hr

Web: https://tssb.hr/

Video galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: IoT Truck

Kratki opis inovacije: IoT Truck je vozilo koje je moguće upravljati pomoću kontrolera ili na web stranici. Modularno je, 3D printan, sastavljanje mehanike i elektronike. Funkcija radara I kamere vidljiva je na web stranici zajedno sa svim ostalim senzorima. Vrijednosti očitanja senzora/kamere mogu biti spremljeni, te pravodobno prikazani. Tijekom upravljanja mogući su drugačiji modovi za najbolju kontrolu vozila. Moguća udaljenost povezivanja može se povećati uz dodatak, ESP Router. Dodatnu programsku funkcionalnost moguće je dodati direktno(IDE) ili skriptama na web stranici.

Duži opis inovacije: IoT Truck je vozilo koje je bazirano na ESP32. Na krovu vozila se nalaze ToF sensori I ESP kamera. Postolje na kojem se nalaze se okreće te mapira prostor. Moguće je mijenjati kut senzora, te je moguće 3D mapiranje. Kamera ima dodatne servo motore, te je neovisna o okretanju ToF senzora. Vozilo posjeduje mogućnost skretanja svim kotačima, te moguće pogone vozila: prednji pogon, zadnji pogon, pogon pomoću svih kotača. Pogon vozila su 2 DC elektromotora. Motori su postavljeni na središtu vozila te pomoću osovine koja je opterećena na uvijanje, okretni moment se prenosi do dijela povezivanja sa diferencijalom. Diferencijal se može odvojiti od središnje osovine ili zakočiti. Konstruktivni i većina mehaničkih dijelovi auta su 3D printani, pojedini opterećeni dijelovi ojačani metalima. Komunikacija na udaljenost do 1km je moguća pomoću NRF24l01 modula s antenom. Komunikacija je omogućena pomoću WiFi-a, Bluetooth-a , ostale RF su moguće uz promjenu modula. Vozilo može biti direktno povezano s kontrolerom pomoću Bluetooth-a (PS4 kontroler) ili WiFi-om na web stranici. Domet je ograničen do 25m. ESP Router služi za spajanje kontrolera i održavanje web stranice. Komunicira s vozilom pomoću NRF24l01 modula s antenom. Router posjeduje dodatno prostor za spremanje podataka, SD karticu. Na SD kartici se nalazi web stranica I sve ostale vrijednosti koje je korisnik zahtjeva. Oblik spremanja je standardan te je moguće manipulirati vrijednostima na računalu.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: IoT Truck

Kratki opis inovacije: loT truck is a vehicle that can be operated by a controller or on a website. It is a modular, fully 3D-printed, mechanical and with needed electrical assembly. The function of the radar and camera is visible on the website with all other sensors. Sensor/camera readings can be saved and displayed in due time. While driving the vehicle, you can change mods for better stability. The vehicle connection range can extend with an ESP Router. Additional functionality can be programmed directly through IDE or on the webpage through scripts.

Duži opis inovacije: loT truck is a vehicle based on the ESP32. There are TOF sensors and ESP cameras on the roof. The base on which they are placed rotates and maps space. Changing the sensor angle and 3D mapping is possible. The camera has additional servomotors and is independent of turning the ToF sensor. The vehicle has the possibility to turn all wheels, and possible vehicle drives: front-wheel drive, rear-wheel drive, all-wheel drive. The vehicle is powered by 2 DC electric motors. The engine is mounted in the centre of the vehicle, and with the help of the load-bent axles, torque is transferred to the part where the differential is attached.The differential can be separated from the central axle or braked. Constructive and most mechanical parts of the car are 3D printed, and some loaded parts are reinforced with metal. Communication at a distance of up to 1 km is possible using the NRF24l01 antenna module. Communication is enabled with WiFi, Bluetooth, and other RF are possible with module change. The vehicle can directly connect to the controller using Bluetooth (PS4 controller) or WiFi on the website. The range is limited to 25 m. ESP router is used to connect controllers and maintain a website. Communication with the vehicle is by using the NRF24l01 antenna module. The router has extra space to store data and an SD card. On the SD card, there is a webpage and all other values that the user is requesting. The save format is standard and can be manipulated with values on your computer.

Namjena inovacije

Namjena inovacije je akademska. Pristup učenju i predavanju je više interaktivno. Učenici/studenti imaju mogućnost naučiti "intermediate" programiranje i trigonometriju, te vizualno dokazati rješenja.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Patent u obradi (engl. Patent(s) applied for but not yet granted)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor
Ugovor o licenci (engl. License agreement)

Kategorija

Elektronika

Secured By miniOrange