ISTRAŽIVANJE UTJECAJA JEDNOKRATNOG POSUĐA I AMBALAŽE NA LJUDE I OKOLIŠ. STVARANJE EKOLOŠKIH MATERIJALA KAO ALTERNATIVE ZA SINTETIČKE POLIMERE.

Podatci o prijavitelju

Autor: Mariia Hodovanets

Autori: Mariia Hodovanets

Država: Ukraina

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Junior Academy of Sciences of Ukraine

Država: Ukraina

Telefon: +380982490069

Email: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

Web: https://man.gov.ua

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA JEDNOKRATNOG POSUĐA I AMBALAŽE NA LJUDE I OKOLIŠ. STVARANJE EKOLOŠKIH MATERIJALA KAO ALTERNATIVE ZA SINTETIČKE POLIMERE.

Kratki opis inovacije: Tehnologija proizvodnje ekološkog materijala može se koristiti za izradu ambalaže za suhe proizvode i izradu papirnatih vrećica. Ovaj materijal se sastoji od otpada iz poljoprivredne proizvodnje (ljuske graha, slamke, ljuske sjemenki suncokreta i bundeve) i starog papira. Prednost takvog materijala je mala cijena i ekološka prihvatljivost.

Duži opis inovacije: Tehnologija proizvodnje ekološkog materijala može se koristiti za izradu ambalaže za suhe proizvode i izradu papirnatih vrećica. Ovaj materijal se sastoji od otpada iz poljoprivredne proizvodnje (ljuske graha, slamke, ljuske sjemenki suncokreta i bundeve) i starog papira. Prednost takvog materijala je mala cijena i ekološka prihvatljivost.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: STUDY OF THE INFLUENCE OF DISPOSABLE DISHES AND PACKAGES ON PEOPLE AND ENVIRONMENT. CREATION OF ECOLOGICAL MATERIALS AS AN ALTERNATIVE FOR SYNTHETIC POLYMERS.

Kratki opis inovacije: Technology of producing ecological material can be used for producing packages for dry products and creating paper bags. This material consists of agricultural manufacturing wastes (bean husks, straws, sunflower and pumpkin seed shells) and waste paper. The benefit of such material is cheapness and environmental friendliness.

Duži opis inovacije: Technology of producing ecological material can be used for producing packages for dry products and creating paper bags. This material consists of agricultural manufacturing wastes (bean husks, straws, sunflower and pumpkin seed shells) and waste paper. The benefit of such material is cheapness and environmental friendliness.

Kategorija

Socijalna ekonomija i lokalne ekonomije

Secured By miniOrange