Korištenje sile kao pogonske energije u vozilima

Podatci o prijavitelju

Autor: Vladimir Mrvoš

Autori: Vladimir Mrvoš

Država: Hrvatska

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Korištenje sile kao pogonske energije u vozilima

Kratki opis inovacije: Vozilo mora biti u potisku na osovinu sa iskrivljenom vilicom koja svojim teretom stvara energiju koja pokreće vozilo. Ovakvim načinom pokretanja vozila smanjuje se ispuštanje CO2 u atmosferu. Energija za pokretanje bi se stvarala na bazi elektronike i koristili bi se agregat pogoni te solarni kolektori.

Duži opis inovacije: Izgaranjem fosilnih goriva nastaju plinovi koji su veliki zagađivači na lokalnoj i globalnoj razini. Korištenjem sile kao pogonske energije u vozilima znatno bi se mogla smanjiti emisija štetnih plinova nastalih sagorijevanjem fosilnih goriva. Za pokretanje vozila primijenio bi se potisak tj težina, te solarna energija što bi doprinijelo smanjenju korištenja fosilnih goriva. korištenje sile teže za pogonsku energiju prikazano je na priloženim skicama.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Use of force as driving energy in vehicles

Kratki opis inovacije: The vehicle must be in thrust on an axle with a bent fork, which with its load creates energy that moves the vehicle. This way of starting the vehicle reduces CO2 emissions into the atmosphere. Energy for starting would be generated on the basis of electronics and generator drives and solar collectors would be used.

Duži opis inovacije: Combustion of fossil fuels produces gases that are major pollutants on a local and global level. The use of force as driving energy in vehicles could significantly reduce the emission of harmful gases produced by burning fossil fuels. To start the vehicle, thrust, i.e. weight, and solar energy would be applied, which would contribute to reducing the use of fossil fuels. the use of gravity for driving energy is shown in the attached sketches.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor
Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Obnovljivi izvori energije

Secured By miniOrange