Kuharska uniforma

Podatci o prijavitelju

Autor: Dubravko Stazić

Autori: Dubravko Stazić

Država: Hrvatska

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Kuharska uniforma

Kratki opis inovacije: Navedeni odjevni predmet različit je od trenutnih koji su u upotrebi iz razloga što ima potpuno odvojivu prednju zaštitu od prljanja. Znači, osoba koja radi u kuhinji ukoliko mora izaći u salu pred goste a bluza koju nosi je prljava, a većina kuhara u tijeku rada najviše se prlja sa prednje strane, ima mogućnost skinuti prednju zaštitu te je samo okrenuti na drugu stranu i samo ponovo zakopčati čistu stranu ili eventualno zamijeniti sa drugom zaštitom. Svaka kuharska bluza može imati bezbroj zaštita(prednjica).Muška i ženska kuharska bluza razlikuju se po dizajnu prednje zaštite od prljanja.

Duži opis inovacije: Ideja je da kuhar bude zadovoljan sa odjećom koju nosi da se osjeća savršeno zbog same težine posla koji obavlja. Koriste se prirodni materijali ugodni za kontakt sa kožom. Često se dogodi da kuhar nakon kratkog vremena zbog neadekvatnih materijala počinje osjećati neugodan vlastiti miris koji jednostavno nije prihvatljiv zbog okruženja u kojemu radi. Poučeni vlastitim iskustvima pokušavamo omogućiti osobama koje rade unutar prehrambenih sistema, kako privatno tako i za široku upotrebu, odjeću dostojnu vlastitih kreacija na milijunima tanjura za osobe koje uživaju u svom majstorstvu. Predstavljamo odjeću koja mora zadovoljiti najzahtjevnije trenutke i najzahtjevnije umove u ovome poslu. Naravno ovaj dizajn nije kraj ovo je samo početak u usavršavanju modela kako vizualnih detalja tako i tehničkih inovacija koje će dozvoliti kuharu koji nosi našu bluzu da ne brine oko nebitnih sitnica koje nekad znaju biti ogromne ukoliko se uprlja sa umakom od rajčice a trenutno nema drugu bluzu u blizini, on će jednostavno samo otkopčati uprljani dio i okrenuti na drugu stranu i zakopčati ponovno. To sve može napraviti ako je spretan u desetak sekundi i biti izgledom bluze kao da je tek došao na radno mjesto. Isto tako izborom čistog pamuka za samu bluzu omogućujemo svježinu kroz čitavo radno vrijeme. Sama zaštita bi bila u kombinaciji pamuka i poliestera za obojene materijale, dok bijeli materijali će biti od pamuka.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: CHEFS UNIFORM

Kratki opis inovacije: This clothing is different from the current ones in use because it has a completely detachable front protection against soiling. So, a person who works in the kitchen, if he has to go out to the hall in front of the guests and the blouse he wears is dirty, and most cooks get the most dirty from the front during work. He has the option to remove the front protection and just turn it to the other side and just fasten it again clean side or possibly replace with another protection. Each chef's blouse can have countless protections (front). Men's and women's chef's blouses differ in the design of the front protection against soiling.

Duži opis inovacije: The idea is for the chef to be satisfied with the clothes he wears, to feel perfect because of the sheer weight of the work he's doing. Natural materials that are pleasant for contact with the skin are used. It often happens that after a short time, due to inadequate materials, the chef begins to smell his own unpleasant odor, which is simply not acceptable due to the environment in which he works. Taught by our own experiences, we try to provide people who work within food systems, both privately and for general use, clothes worthy of their own creations on millions of plates for people who enjoy their mastery. We present clothes that must satisfy the most demanding moments and the most demanding minds in this business. Of course, this design is not the end, this is only the beginning in perfecting the model, both in terms of visual details and technical innovations, which will allow the chef who wears our blouse not to worry about insignificant little

Prednosti inovacije

Prednost se nalazi u održavanju čistoće kuharske odjeće u Hoteljerstvu i Restoraterstvu visoke kategorije, gdje kuhar ne mora napustiti radnu poziciju ukoliko ima potrebu da bude ponovo vrhunske vizualne čistoće.

Namjena inovacije

Za profesionalnu upotrebu u Kuharstvu

Zaštita intelektualnog vlasništva

Industrijski dizajn (engl. Industrial design)

Kategorija

Tekstilna industrija

Secured By miniOrange