LoRa

Podatci o prijavitelju

Autor: Danijel Krišto

Autori: Danijel Krišto

Država: Hrvatska

Mentor / Mentori: Mirko Mesić

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Država: Hrvatska

Telefon: 031208400

FAX: 031 207 068

Email: ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr

Web: elpros.net

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: LoRa

Kratki opis inovacije: Dva sklopa komuniciraju radio vezom i razmjenjuju podatke koji se ispisuju na displejima. LoRa paketni radio uređaj ima posebnu radio modulaciju. Lako može doseći 2 km vidnog polja pomoću jednostavnih žičanih antena ili do 15 kilometara sa usmjerenim antenama i podešavanjem postavki

Duži opis inovacije: Dva sklopa komuniciraju radio vezom i razmjenjuju podatke koji se ispisuju na displejima. RMF95W je +20dBm LoRa paketni radio uređaj koji ima posebnu radio modulaciju. Lako može doseći 2 km vidnog polja pomoću jednostavnih žičanih antena ili do 15 kilometara sa usmjerenim antenama i podešavanjem postavki. Ovo je IoT uređaj koji ima cilj olakšati očitanje vrijednosti sa mjesta sa težim ljudskim pristupom. Očitanje se može vršiti direktno putem prijamnog uređaja na LCD displeju ili preko mobilne aplikacije. Cijeli sustav se sastoji od minimalno 2 sklopa. Svaki sklop je realiziran pomoću jednog Arduina UNO, jednog LoRa radijskog modula, LCD displeja te sa pripadajučim senzorima. Arduino očitava vrijednosti sa senzora i radio vezom šalje drugom modulu. Drugi modul prima očitanu vrijednost i prikazuje ju na LCD-u ili na mobilnoj aplikaciji. Drugi uređaji šalje svoje očitane vrijednosti senzora prvome koji ponovi isti način prikazivanja. Radio uređaji rade s frekvencijskom modulacijom otpornom na vanjske smetnje što osigurava sigurnost i točnost predaje i prijema signala. Modulacijska tehnika korištena u LoRa radijskim modulima naziva se spread-spectrum. Ta tehnika je izvedenica chip spread spectrum (CSS) tehnike komunikacije.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: LoRa

Kratki opis inovacije: The two circuits communicate via radio link and exchange data that is demonstrated on displays. The LoRa package radio device has a special radio modulation. It can easily reach 2 kilometres of visual field using simple wire antennas or up to 15 kilometres with directional antennas and some settings adjustments.

Duži opis inovacije: The two circuits communicate via radio link and exchange data demonstrated on displays. The RMF95W is a +20dBm LoRa package radio device with a particular radio modulation. It can easily reach 2 kilometres of visual field using simple wire antennas or up to 15 kilometres with directional antennas and some settings adjustments. This IoT device aims to ease read values ​​from places with difficult human access. The reading can be done directly via the receiving device on the LCD display or a mobile app. The entire system consists of at least two circuits. Each circuit is realised using one Arduino UNO, LoRa radio module, LCD display, and associated sensors. The Arduino reads values ​​from the sensor and sends them to another module through a radio link. LoRa radio module receives the value and displays it on the LCD or the mobile app. Other devices send their sensor readings to the first one that repeats the same display procedure. These radio devices work with a frequency modulation resistant to external interference, ensuring safety and accuracy of signal transmission and reception. The modulation technique used in LoRa radio modules is called the spread-spectrum. This technique is a derivative of the chip spread spectrum (CSS) communication technique.

Prednosti inovacije

Uređaj troši vrlo malo energije te se s lakoćom može napajati sa obnovljivim izvorima energije poput sunca i vjetra što mu omogučava neovisan i kontinuiran rad.

Namjena inovacije

Skupljanje velike količine podataka neophodnih za kvalitetnu analizu informacija na dugoročnoj razini.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)

Kategorija

Elektronika

Secured By miniOrange