MATERIJAL SA SVOJSTVIMA UPIJANJA ZVUKA OD OVČJE VUNE SA POLIURETANSKOM PJENOM I NAČIN DOBIVANJA

Podatci o prijavitelju

Autor: OVIDIU NEMEŞ

Autori: OVIDIU NEMEŞ, SIMONA IOANA BORLEA (MUREŞAN), ANCUŢA-ELENA TIUC, GYORGY DEAK

Država: Rumunjska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: MATERIJAL SA SVOJSTVIMA UPIJANJA ZVUKA OD OVČJE VUNE SA POLIURETANSKOM PJENOM I NAČIN DOBIVANJA

Kratki opis inovacije: Izum se odnosi na proizvodnju materijala sa svojstvima apsorpcije zvuka korištenjem ovčje vune i krute biokomponentne poliuretanske pjene kao sirovine i postupak dobivanja. Dobiveni su materijali sastavljeni od tri sloja. Sloj ovčje vune prethodno obrađen vrućim prešanjem, sloj krute dvokomponentne poliuretanske pjene i prijelazni sloj, koji nastaje migracijom poliuretanske pjene tijekom procesa proizvodnje višeslojne ploče u sloj vune i/ili migracije vune u sloj poliuretanske pjene.

Duži opis inovacije: Izum se odnosi na proizvodnju materijala sa svojstvima apsorpcije zvuka korištenjem ovčje vune i krute biokomponentne poliuretanske pjene kao sirovine i postupak dobivanja. Dobiveni su materijali sastavljeni od tri sloja. Sloj ovčje vune prethodno obrađen vrućim prešanjem, sloj krute dvokomponentne poliuretanske pjene i prijelazni sloj, koji nastaje migracijom poliuretanske pjene tijekom procesa proizvodnje višeslojne ploče u sloj vune i/ili migracije vune u sloj poliuretanske pjene.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: MATERIAL WITH SOUND-ABSORBENT PROPERTIES MADE FROM SHEEP WOOL WITH POLYURETHANE FOAM AND THE OBTAINING METHOD

Kratki opis inovacije: The invention relates to the production of a material with sound-absorbing properties using sheep's wool and rigid bio component polyurethane foam as raw material and the obtaining process. Obtained materials were composed of three layers. A layer of sheep wool previously processed by hot pressing, a layer of rigid bi-component polyurethane foam and a transition layer, resulting from the migration of polyurethane foam during the multilayer panel manufacturing process into the wool layer and/or the migration of wool into the polyurethane foam layer.

Duži opis inovacije: The invention relates to the production of a material with sound-absorbing properties using sheep's wool and rigid bio component polyurethane foam as raw material and the obtaining process. Obtained materials were composed of three layers. A layer of sheep wool previously processed by hot pressing, a layer of rigid bi-component polyurethane foam and a transition layer, resulting from the migration of polyurethane foam during the multilayer panel manufacturing process into the wool layer and/or the migration of wool into the polyurethane foam layer.

Kategorija

Građevinarstvo

Secured By miniOrange