Metoda selektivnog prebacivanja

Podatci o prijavitelju

Autor: Ciprian BEJENAR

Autori: Ciprian BEJENAR, Laurențiu-Dan MILICI, Constantin FILOTE, Mihai RAȚĂ, Ciprian AFANASOV, Elena-Daniela LUPU, Valentin VLAD, Constantin UNGUREANU

Država: Rumunjska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Stefan cel Mare University of Suceava/Faculty of Electrical Engineering and Computer Science/Electrotechnics Department

Država: Romania

Telefon: +40754932296

Email: costel@usm.ro

Web: www.usv.ro

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Metoda selektivnog prebacivanja

Kratki opis inovacije: Izum uvodi mogućnost selektivnog uključivanja (spajanja/isključivanja) izvora napona i/ili pretvaračkih modula koji se mogu paralelno upravljati i povezivati u sastavu elektroenergetskih sustava, na temelju uvjetovanih događaja s atenuiranim prijelazom modeliranim na specifičan način. , koja uključuje matematičke funkcije koje sačinjavaju sigmoidalnu upravljačku logiku kojoj se pristupa drugačije, što joj omogućuje jednostavnost i izvedbu uz fleksibilnost, bez nepredvidivih, nekontroliranih i neopravdanih kompromisa, poboljšavajući proces prebacivanja bez dodatnih implikacija, da ne uključuje upravljanje elektromehaničkim uređajima jer poboljšava kompatibilnost, performanse i redundanciju u radu sustava ili njihovih dijelova koji ga implementiraju.

Duži opis inovacije: Izum uvodi mogućnost selektivnog uključivanja (spajanja/isključivanja) izvora napona i/ili pretvaračkih modula koji se mogu paralelno upravljati i povezivati u sastavu elektroenergetskih sustava, na temelju uvjetovanih događaja s atenuiranim prijelazom modeliranim na specifičan način. , koja uključuje matematičke funkcije koje sačinjavaju sigmoidalnu upravljačku logiku kojoj se pristupa drugačije, što joj omogućuje jednostavnost i izvedbu uz fleksibilnost, bez nepredvidivih, nekontroliranih i neopravdanih kompromisa, poboljšavajući proces prebacivanja bez dodatnih implikacija, da ne uključuje upravljanje elektromehaničkim uređajima jer poboljšava kompatibilnost, performanse i redundanciju u radu sustava ili njihovih dijelova koji ga implementiraju.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Method for selective switching

Kratki opis inovacije: The invention introduces the capability of selectively switch (connect / disconnect) voltage sources and/or converter modules that can be controlled and connected in parallel in the composition of power supply systems, on the basis of conditional events with attenuated transition modeled in a specific manner, which involves mathematical functions that composes a sigmoidal control logic approached differently, which provides it simplicity and performance along with malleability, without unpredictable, uncontrolled and unjustified compromises, improving the switching process without additional implications, that it does not involve the control of electromechanical devices because it improves the compatibility, performance and redundancy in operation of the systems or parts thereof that implement it.

Duži opis inovacije: The invention introduces the capability of selectively switch (connect / disconnect) voltage sources and/or converter modules that can be controlled and connected in parallel in the composition of power supply systems, on the basis of conditional events with attenuated transition modeled in a specific manner, which involves mathematical functions that composes a sigmoidal control logic approached differently, which provides it simplicity and performance along with malleability, without unpredictable, uncontrolled and unjustified compromises, improving the switching process without additional implications, that it does not involve the control of electromechanical devices because it improves the compatibility, performance and redundancy in operation of the systems or parts thereof that implement it.

Kategorija

Elektronika

Secured By miniOrange