Nova generacija biokompatibilnih metalnih stakala s tankim filmom – PCE95/2021 (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1264)

Podatci o prijavitelju

Autor: Alina Vladescu

Autori: Alina Vladescu, Lidia Constantin, Catalin Vitelaru, Anca C.Parau

Država: Rumunjska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: National Institute of Research and Development for Optoelectronics - INOE 2000

Država: ROMANIA Tel. +4021.457.57.59

Telefon: +4021.457.57.59

Email: alinava@inoe.ro

Web: http://recast.inoe.ro

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Nova generacija biokompatibilnih metalnih stakala s tankim filmom – PCE95/2021 (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1264)

Kratki opis inovacije: U ovom projektu predlaže se nova ternarna do kvinternarna tankoslojna metalna stakla (TFMG) na bazi ZrCu, koja se sastoje od 3 do 5 sastojaka, za pripremu zaštitnih premaza za zubne/ortopedske implantate ili za njihove metalne komponente koje su u izravnom kontaktu s kostima. . Proizvodit će se novi tip TFMG koji se sastoji od Zr-Cu-X gdje će X biti Si, Mg, Ca, Sr, Mo u različitim kombinacijama. Očekuje se da će takve strukture imati visoku tvrdoću, dobru adheziju na metalnu podlogu, modul elastičnosti blizak onima kosti, nisko unutarnje naprezanje, otpornost na habanje i koroziju, nisko trenje i stopu habanja, dobra bioaktivna, oseokonduktivna i antibakterijska svojstva, vodeći do produljenog vijeka trajanja implantata.

Duži opis inovacije: U ovom projektu predlaže se nova ternarna do kvinternarna tankoslojna metalna stakla (TFMG) na bazi ZrCu, koja se sastoje od 3 do 5 sastojaka, za pripremu zaštitnih premaza za zubne/ortopedske implantate ili za njihove metalne komponente koje su u izravnom kontaktu s kostima. . Proizvodit će se novi tip TFMG koji se sastoji od Zr-Cu-X gdje će X biti Si, Mg, Ca, Sr, Mo u različitim kombinacijama. Očekuje se da će takve strukture imati visoku tvrdoću, dobru adheziju na metalnu podlogu, modul elastičnosti blizak onima kosti, nisko unutarnje naprezanje, otpornost na habanje i koroziju, nisko trenje i stopu habanja, dobra bioaktivna, oseokonduktivna i antibakterijska svojstva, vodeći do produljenog vijeka trajanja implantata.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: New generation of Biocompatible Thin Film Metallic Glasses- PCE95/2021 (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1264)

Kratki opis inovacije: In this project, novel ZrCu-based ternary to quinternary Thin Film Metallic Glasse (TFMGs), comprising 3 to 5 constituents, are proposed to be prepared as protective coatings for dental/orthopedic implants or for their metallic components which are in direct contact with bone. A novel TFMG type consisting of Zr-Cu-X where X will be Si, Mg, Ca, Sr, Mo in various combinations will be produced. It is expected that such structures will possess high hardness, good adhesion to metallic substrate, elastic modulus close to those of bone, low internal stress, resistance against wear and corrosion, low friction and wear rate, good bioactive, osteoconductive and antibacterial properties, leading to an increased service life of the implants.

Duži opis inovacije: In this project, novel ZrCu-based ternary to quinternary Thin Film Metallic Glasse (TFMGs), comprising 3 to 5 constituents, are proposed to be prepared as protective coatings for dental/orthopedic implants or for their metallic components which are in direct contact with bone. A novel TFMG type consisting of Zr-Cu-X where X will be Si, Mg, Ca, Sr, Mo in various combinations will be produced. It is expected that such structures will possess high hardness, good adhesion to metallic substrate, elastic modulus close to those of bone, low internal stress, resistance against wear and corrosion, low friction and wear rate, good bioactive, osteoconductive and antibacterial properties, leading to an increased service life of the implants.

Kategorija

Zdravstvo

Secured By miniOrange