NUNIs Bar: Inovacija snack bara s katehinom-SNE kao potporna terapija za dijabetičare

Podatci o prijavitelju

Autor: Jasmine Rani Aisyah,

Autori: Jasmine Rani Aisyah, Nathasya Shasykirana Mahendra, Jasmine Rana Sahira, Ahmad Abubakar, Melinda Syafitri, Nyayu Nisrina Maulidina, Mellyani Angelica Susanti, Shaum Shiyan

Država: Indonesia

Država: Indonesia

Telefon: +6281367403406

Email: Jrsyah.prakoso@gmail.com

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: NUNIs Bar: Inovacija snack bara s katehinom-SNE kao potporna terapija za dijabetičare

Kratki opis inovacije: U ovom izumu koristi se katehin koji ima aktivnost inhibitora oksidativnog stresa i antidijabetičku aktivnost u obliku SNEDDS. Inkorporiramo katehin-SNE u nutraceutički proizvod u obliku snack bara pod nazivom NUNIs Bar za terapeutsku potporu u liječenju dijabetesa.

Duži opis inovacije: U ovom izumu koristi se katehin koji ima aktivnost inhibitora oksidativnog stresa i antidijabetičku aktivnost u obliku SNEDDS. Inkorporiramo katehin-SNE u nutraceutički proizvod u obliku snack bara pod nazivom NUNIs Bar za terapeutsku potporu u liječenju dijabetesa.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: NUNIs Bar : Snack Bar Innovation incorporated with catechin-SNE as a support therapy for diabetic

Kratki opis inovacije: In this invention using catechin which has oxidative stress inhibitor activity and anti-diabetic activity in a form of SNEDDS. We incorporate catechin-SNE into a nutraceutical product in the form of a snack bar named NUNIs Bar for therapeutic support in diabetic therapy.

Duži opis inovacije: In this invention using catechin which has oxidative stress inhibitor activity and anti-diabetic activity in a form of SNEDDS. We incorporate catechin-SNE into a nutraceutical product in the form of a snack bar named NUNIs Bar for therapeutic support in diabetic therapy.

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange