Pametna naljepnica za mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda

Autori: Josip Zidar, Tomislav Matić, Ivan Aleksi, Željko Hocenski, Drago Žagar

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Pametna naljepnica za mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda

Kratki opis inovacije: Pametna naljepnica je koncept uređaja čija je svrha praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda. Nakon proizvodnje određenog proizvoda, kupac, distributer i prodavač nemaju podatke o uvjetima skladištenja i distribucije. Nakon proizvodnje, proizvođač postavlja Pametnu naljepnicu na proizvod ili na paletu proizvoda uslijed čega počinje bilježenje podataka. Prilikom dolaska proizvoda u skladište ili u trgovinu, osoba u skladištu ili kupac u trgovini može očitati Pametnu naljepnicu korištenjem NFC tehnologije. Nakon skeniranja prikazuju se svi zabilježeni podaci o uvjetima u kojima se proizvod nalazio. Prikazani podaci koriste se kao pokazatelji bilo kakvih neželjenih uvjeta koji su se dogodili na putovanju od proizvodnje do potrošača. Na taj način kupac bi bio siguran da kupuje ispravno skladišten i distribuiran proizvod.

Duži opis inovacije: Različiti uvjeti kao što su temperatura, vlaga, vibracije i šokovi mogu nepovoljno utjecati na proizvode i oštećenja tijekom transporta i skladištenja proizvoda. Neadekvatna temperatura može dovesti do odmrzavanja smrznutih proizvoda ili propadanja kvarljivih prehrambenih proizvoda. Visoka temperatura dovodi do pregrijavanja i može uzrokovati deformacije na ambalaži ili površini proizvoda. Šokovi i vibracije česti su tijekom transporta i/ili kod rukovanja robom u opskrbnom lancu. Uslijed toga može doći do kvarova proizvoda kao što su neispravan rad uređaja, lom ili deformacije. Trenutni razvijeni prototip testiran je u stvarnim uvjetima visoke (+80 °C) i niske temperature (- 20 °C). Prototip je korišten i za mjerenje razina vibracija u transportu (osobni automobil, kamion). Provedena je i detekcija šoka prilikom slanja paketa na relaciji Osijek - Dubrovnik. Ultra niska potrošnje energije uređaja omogućava korištenje baterije malih dimenzija i osigurava dugi radni vijek uređaja. Korišteni senzori tvornički su umjereni i pružaju adekvatnu preciznost mjerenih podataka.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Smart Sticker for measuring and monitoring storage and transportation conditions of products

Kratki opis inovacije: Smart Sticker is a device concept whose purpose is to monitor the conditions of storage and transport of products. After the production of a certain product, the buyer, distributor and seller have no information about the conditions of storage and distribution. After production, the manufacturer places the Smart Sticker on the product or the product pallet, as a result of which data recording begins. When the product arrives in the warehouse or the store, a person in the warehouse or a customer in the store can read the Smart Label using NFC technology. After scanning, all the recorded data about the conditions in which the product was located are displayed. The displayed data is used as an indicator of any undesirable conditions that occurred during the travel from production to consumer. In this way, the customer would be sure he is buying a correctly stored and distributed product.

Duži opis inovacije: Various conditions such as temperature, humidity, vibrations, and shocks can adversely affect products and damage them during the transport and storage of products. Inadequate temperature can lead to the thawing of frozen products or spoilage of perishable food products. High temperature leads to overheating and can cause deformations on the packaging or the surface of the product. Shocks and vibrations are common during transport and/or when handling goods in the supply chain. As a result, product malfunctions such as device malfunction, breakage or deformation may occur. The currently developed prototype was tested in real conditions of high (+80 °C) and low temperature (- 20 °C). The prototype was used to measure vibration levels in transport (car, truck). Shock detection was conducted, with the package traveling on the route Osijek - Dubrovnik. The ultra-low energy consumption of the device enables the use of a small-sized battery and ensures a long working life of the device. The sensors used are factory calibrated and provide adequate precision of the measured data.

Prednosti inovacije

- uvid u cijeli zapis uvjeta tijekom skladištenja i transporta - pronalaženje slabih točaka u opskrbnom lancu - široka primjena - ponovno korištenje i prenosivost (male dimenzije) - niska potrošnja energije i dugi radni vijek - korištenje novih tehnologija

Namjena inovacije

Detektiranje neadekvatne temperature prilikom skladištenja i transporta: - odleđivanje smrznutih proizvoda - pregrijavanje proizvoda uslijed visokih temperatura Detektiranje neželjene vlage prilikom skladištenja i transporta - degradacija suhog građevinskog materijala - pojava kondenzacije Detektiranje neželjenih fizičkih oštećenja prilikom skladištenja i transporta: - pojava šoka koja može dovesti do oštećenja ambalaže i/ili proizvoda - visoke razine vibracija koje mogu degradirati ili oštetiti proizvod Znanstveni doprinosi

Zaštita intelektualnog vlasništva

Patent u obradi (engl. Patent(s) applied for but not yet granted)

Kategorija

Elektronika

Secured By miniOrange