Piletina i jaja – Nova Kvaliteta

Autori: Prof.dr.sc.dr.sc.dr.hc. Gordana Kralik i Prof.dr.sc. Zlata Kralik

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Nutricin j. d.o.o. Đure Đakovića 6, 31326 Darda, Fakultet agro biotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, Trg Sv. Trojsta 3, 31000 Osijek, Sveučilište J.J.Strossmayer Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek.

Država: Hrvatska

Web: http://www.unios.hr/

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Piletina i jaja – Nova Kvaliteta

Kratki opis inovacije: Inovativni proizvodi su višestruko obogaćeni s n-3 PUFA i selenom u odnosu na konvencionalne proizvode. Pileće meso i jaja su animalni proizvodi koji se mogu obogatiti bioaktivnim, funkcionalnim sastojcima-nutricinima i kao takvi smatrati funkcionalnom hranom. Modeliranjem hranidbenih tretmana uspješno su kreirani inovativni proizvodi: bioaktivni sastojci u piletini i jajima • Piletina – Nova Kvaliteta • Jaja – Nova Kvaliteta Meso i jaja su inovacije koje sadrže esencijalne sastojke omeg-3 poli nezasićene masne kiseline (n-PUFA) i to alfa linolensku (ALA), eikosapentaensku (EPA) i dokosaheksaensku kasnu kiselinu (DHA) u kombinaciji s mikroelementom selenom (Se). Navedeni nutricini esencijalni su za ljude. Kao funkcionalni proizvodi osim osnovnih hranjivih tvari, sadrže I sastojke koji povoljno djeluju na zdravlje ljudi. Inovirani proizvodi, jaja i meso sadrže: • Omega-3 PUFA 219 do 481 mg/100 g mesa • Selen od 0,0191 mg/100 g do 0,0321 mg/100 g mesa • Omega-3 PUFA od138 mg/100 g do 585 mg/100 g jestivog djela jaja • Selen od 0,0259 mg/100 g do 0,0315 mg/100 g jestivog djela jaja Inovativni proizvodi su višestruko obogaćeni s n-3 PUFA i selenom u odnosu na konvencionalne proizvode.

Duži opis inovacije: Pileće meso i jaja su animalni proizvodi koji se mogu obogatiti bioaktivnim, funkcionalnim sastojcima-nutricinima i kao takvi smatrati funkcionalnom hranom. Modeliranjem hranidbenih tretmana uspješno su kreirani inovativni proizvodi: bioaktivni sastojci u piletini i jajima • Piletina – Nova Kvaliteta • Jaja – Nova Kvaliteta Meso i jaja su inovacije koje sadrže esencijalne sastojke omeg-3 poli nezasićene masne kiseline (n-PUFA) I to alfa linolensku (ALA), eikosapentaensku (EPA) I dokosaheksaensku kasnu kiselinu (DHA) u kombinaciji s mikroelementom selenom (Se). Navedeni nutricini esencijelni su za ljude. Kao funkcionalni proizvodi osim osnovnih hranjivih tvari, sadrže I sastojke koji povoljno djeluju na zdravlje ljudi. Istraživanja su pokazala da su poli nezasićene masne kiseline glavni sastojci staničnog soka I membrane stanica I značajni su za brojne biološke funkcije, uključujući ulogu receptora, transmitora kao I utjecaja na enzimatski I imunološki sustav. Osim n-PUFA za zdravlje ljudi važne su I n-6 PUFA kao I njihov omjer. Nutricionisti preporučuju n6/n3 PUFA 4-5:1, koji je zadovoljen u našim inoviranim peradarskim proizvodima. Selen je mikroelement kojeg organizam ne može sintetizirati nego se mora unositi hranom. Sastavni je dio selenoproteina i utječe na imunološki sustav prevenira pojavu upalnih procesa I štiti od oksidativnog stresa. Inovirani proizvodi, jaja i meso sadrže: • Omega-3 PUFA 219 do 481 mg/100 g mesa • Selen od 0,0191 mg/100 g do 0,0321 mg/100 g mesa • Omega-3 PUFA od138 mg/100 g do 585 mg/100 g jestivog djela jaja • Selen od 0,0259 mg/100 g do 0,0315 mg/100 g jestivog djela jaja Inovativni proizvodi su višestruko obogaćeni s n-3 PUFA i selenom u odnosu na konvencionalne proizvode. Zdravstvene tvrdnje o utjecaju obogaćenih peradarskih proizvoda na ljudsko zdravlje potvrđene su u kliničkim istraživanjima. Napomena: Ovo istraživanje financirano je sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova, dodijeljeni hrvatskom nacionalnom Znanstvenom centru izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju (KK.01.1.1.01.0010).

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Chicken meat and eggs - New Quality

Kratki opis inovacije: Chicken meat and eggs are animal products that can be enriched with bioactive, functional ingredients known as nutricines, and as such, they are considered as functional food. By modelling of chicken feeding treatments, the following innovative products are successfully created, as they contain bioactive ingredients in meat and eggs: • Chicken Meat – New Quality • Eggs – New Quality Innovative chicken meat and eggs contain essential ingredients, such as omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA), i.e. alpha linolenic (ALA), eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic fatty acid (DHA), combined with selenium (Se) as a microelement. These nutricines are essential in human nutrition. In addition to basic nutrients, such functional products contain ingredients that are beneficial to human health. Innovative chicken meat and eggs as products contain: • Omega-3 PUFA in the amount from 219 to 481 mg/100 g of meat • Selenium in the amount from 0.0191 mg/100 g to 0.0321 mg/100 g of meat • Omega-3 PUFA in the amount from 138 mg/100 g to 585 mg/100 g of the edible part of the egg • Selenium in the amount from 0.0259 mg/100 g to 0.0315 mg/100 g of edible part of the egg Compared to conventional products, innovative chicken products are enriched with n-3 PUFA and selenium in significant amounts.

Duži opis inovacije: Chicken meat and eggs are animal products that can be enriched with bioactive, functional ingredients known as nutricines, and as such, they are considered as functional food. By modelling of chicken feeding treatments, the following innovative products are successfully created, as they contain bioactive ingredients in meat and eggs: • Chicken Meat – New Quality • Eggs – New Quality Innovative chicken meat and eggs contain essential ingredients, such as omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA), i.e. alpha linolenic (ALA), eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic fatty acid (DHA), combined with selenium (Se) as a microelement. These nutricines are essential in human nutrition. In addition to basic nutrients, such functional products contain ingredients that are beneficial to human health. It is scientifically proven that polyunsaturated fatty acids are the main components of the cell sap and cell membranes and are also important for numerous biological functions, including the role of receptors, transmitters, as well as factors that influence both enzymatic and immune system. Just like n-3 PUFA, n-6 PUFA and their ratio are also important for human health. Nutritionists recommend the n-6/n-3 PUFA ratio to be 4-5:1, which is provided in our innovative poultry products. Selenium is a microelement that cannot be synthesised in a human organism, so it has to be taken in through food. As an integral part of selenoproteins, it positively affects the immune system, prevents the occurrence of inflammatory processes and protects against oxidative stress. Innovative chicken meat and eggs as products contain: • Omega-3 PUFA in the amount from 219 to 481 mg/100 g of meat • Selenium in the amount from 0.191 to 0.321 mg/kg of meat • Omega-3 PUFA in the amount from 650-1009 mg/100 g of egg yolk • Selenium in the amount from 0.140 to 0.680 µg/g of egg white, i.e. egg yolk Compared to conventional products, innovative chicken products are enriched with n-3 PUFA and selenium in significant amounts. Statements about beneficial effects that consumption of enriched poultry products has on human health have been confirmed by clinical research. ACKNOWLEDGEMENTS: This study is supported by the European Structural and Investment Fund’s grant for the Croatian National Scientific Center of Excellence for Personalized Health Care (grant #KK.01.1.1.01.0010) and by the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia.

Prednosti inovacije

Prednost inoviranih proizvoda (piletina i jaja) je u većem sadržaju omega-3 masnih kiselina i selena u odnosu na konvencionalne proizvode.

Namjena inovacije

Obogaćeni proizvodi (piletina i jaja) namijenjeni su prehrani svih dobnih skupina ljudi. Bioaktivne sastojke organizam ne može sam sintetizirati, te ih je nužno unositi u organizam odgovarajućom hranom u poželjnom omjeru. Inovirani proizvodi doprinose kvalitetnoj i uravnoteženoj prehrani.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Žig (engl. Trademarks)

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange