POBOLJŠANJE ASFALTNIH MJEŠAVINA S OTPADOM OD PJESKARENOG ŠLJUNKA I POLIPROPILENA NA BAZI MIKROPLASTIKE

Podatci o prijavitelju

Autor: Daniela Laura BURUIANA

Autori: Daniela Laura BURUIANA, Puiu Lucian GEORGESCU, Gabriel Bogdan CARP, Viorica GHISMAN and Cristian Catalin STĂNCIC

Država: Rumunjska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: DUNAREA DE JOS UNIVERSITY OF GALATI

Država: Rumunjska

Telefon: +40746951293

Email: Daniela.buruiana@ugal.ro

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: POBOLJŠANJE ASFALTNIH MJEŠAVINA S OTPADOM OD PJESKARENOG ŠLJUNKA I POLIPROPILENA NA BAZI MIKROPLASTIKE

Kratki opis inovacije: Izum se odnosi na poboljšanu asfaltnu mješavinu s otpadnim šljunkom iz procesa pjeskarenja brodskih trupova i polipropilenskom mikroplastikom, pri čemu tako dobivena asfaltna mješavina ima poboljšanu mehaničku otpornost i otpornost na habanje u odnosu na standardnu asfaltnu mješavinu. Asfaltna mješavina sastoji se od 33,5% sitneži drobljenog silikatnog kamena granulacije 4-8 mm, 25% drobljenog pijeska granulacije između 0-4 mm, 25% otpadnog pijeska granulacije između 0-2 mm, 10% punila sortiranog vapnenca s granulacijom između 0,063-0,100 mm, 6,2% cestovnog bitumena tipa 50/70 i 0,3% mikroplastike na bazi polipropilena s granulacijom sličnom česticama otpadnog pijeska.

Duži opis inovacije: Izum se odnosi na poboljšanu asfaltnu mješavinu s otpadnim šljunkom iz procesa pjeskarenja brodskih trupova i polipropilenskom mikroplastikom, pri čemu tako dobivena asfaltna mješavina ima poboljšanu mehaničku otpornost i otpornost na habanje u odnosu na standardnu asfaltnu mješavinu. Asfaltna mješavina sastoji se od 33,5% sitneži drobljenog silikatnog kamena granulacije 4-8 mm, 25% drobljenog pijeska granulacije između 0-4 mm, 25% otpadnog pijeska granulacije između 0-2 mm, 10% punila sortiranog vapnenca s granulacijom između 0,063-0,100 mm, 6,2% cestovnog bitumena tipa 50/70 i 0,3% mikroplastike na bazi polipropilena s granulacijom sličnom česticama otpadnog pijeska.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: IMPROVEMENT OF ASPHALT MIXTURES WITH GRIT SANDBLASTING WASTE AND MICROPLASTICS BASED POLYPROPYLENE

Kratki opis inovacije: The invention relates to an improved asphalt mixture with waste grit from the process of sanding ship hulls and with polypropylene microplastics, the so-obtained asphalt mixture having improved mechanical resistance and resistance to wear, as compared to the standard asphalt mixture. The asphalt mixture consists of 33.5% crushed siliceous stone chipping with a granulation 4-8 mm, 25% crushed sand with a granulation between 0-4 mm, 25% waste grit with a granulation between 0-2 mm, 10% sort limestone filler with a granulation between 0.063-0.100 mm, 6.2% 50/70-type road bitumen and 0.3% polypropylene-based microplastics with a granulation similar to waste grit particles.

Duži opis inovacije: The invention relates to an improved asphalt mixture with waste grit from the process of sanding ship hulls and with polypropylene microplastics, the so-obtained asphalt mixture having improved mechanical resistance and resistance to wear, as compared to the standard asphalt mixture. The asphalt mixture consists of 33.5% crushed siliceous stone chipping with a granulation 4-8 mm, 25% crushed sand with a granulation between 0-4 mm, 25% waste grit with a granulation between 0-2 mm, 10% sort limestone filler with a granulation between 0.063-0.100 mm, 6.2% 50/70-type road bitumen and 0.3% polypropylene-based microplastics with a granulation similar to waste grit particles.

Kategorija

Građevinarstvo

Secured By miniOrange