Pokretna komora za 3D printer

Autori: Hrvoje Nikolašević

Država: Hrvatska

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Pokretna komora za 3D printer

Kratki opis inovacije: Pokretna komora za 3D printer - Pokretna površina za izvlačenje 3D printera izvan komore - Staklena vrata s prednje i zadnje strane komore - Regulacija vlage i temperature - Uklanjanje prašine - Filtracija zraka - Skladištenje u idealnim uvjetima PLA i ABS vlakana u komori - Strujni priključak za 3D printer - Rasvjeta za rad u komori

Duži opis inovacije: 3D printeri su postali redoviti instrumenti u laboratorijima, radionicama, uredima, a a sve više se koriste i u domovima ljudi. Uz pomoć računala, 3D printeri mogu poslužiti za izradu raznih trodimenzionalnih modela. Doze štetnih tvari u zraku prostorije sa 3D printerom nisu male i zbog toga je u komoru ugrađen filter koji sprječava izlazak otrovnih para i prašine. Pokretna komora za 3D printer sastoji se od pokretne površine za izvlačenje 3D printera izvan komore. Sa prednje i stražnje strane komore su staklena vrata koja omogućavaju izvlačenje printera sa obje strane. U komori je osigurana regulacija vlage i temperature kao i filteri koji sprječavaju ulazak prašine u unutrašnjost kućišta tijekom ispisa i time onečišćenje okoline ispisa kao i filtriranje zraka. Komora osigurava idealne uvjete za skladištenje PLA i ABS vlakana. Komora je opskrbljena strujnim priključkom i rasvjetom za rad.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Mobile chamber for a 3D printer

Kratki opis inovacije: Mobile chamber for a 3D printer - Movable surface for pulling the 3D printer out of the chamber - Glass doors at the front and back of the chamber - Humidity and temperature regulation - Dust removal - Air filtration - Storage in ideal conditions with PLA and ABS fibers - Power connector for a 3D printer

Duži opis inovacije: 3D printers are increasingly being used in laboratories, workshops, and offices, as well as in households. 3D printers can be used to create various three-dimensional models using a computer. Considering the amount of harmful substances in the air in the 3D printer room, the installed filter in the chamber is necessary to prevent the release of toxic vapors and dust. A movable surface is provided in the mobile 3D printer chamber for pulling the printer out. Front and back glass doors allow the printer to be removed from both sides of the chamber. The chamber is equipped with humidity and temperature regulators, and filters that filter the air and prevent dust from collecting and polluting the printing environment. It provides ideal conditions for storing PLA and ABS fibers. The chamber is equipped with a power connector and lighting.

Prednosti inovacije

Zaštita osoba pri radu sa 3D printerom. Zaštita filamenta od isušivanja. Olakšan način korištenja 3D printera.

Namjena inovacije

Korištenjem filtera štiti se od otrovnih para i prašine. Održava se vlažnost i skladištenje filamenta

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor

Kategorija

Elektronika

Secured By miniOrange