Proizvod obložen granulama pijeska od sinergističkih fitokemikalija protiv ličinki Aedes aegypti za zamjenu pijeska koji se smanjuje

Podatci o prijavitelju

Autor: Nutchaya KUMRUNGSEE

Autori: Nutchaya KUMRUNGSEE,Chatwadee SAIYAITONG

Država: Thailand

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Država: Thailand

Telefon: +66 61 9948383

Email: Nutchaya_k@rmutt.ac.th

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Proizvod obložen granulama pijeska od sinergističkih fitokemikalija protiv ličinki Aedes aegypti za zamjenu pijeska koji se smanjuje

Kratki opis inovacije: “PIRINECIDE” je nova formulacija proizvoda sinergijom fitokemikalije koja bi u velikoj mjeri bila sigurna za okoliš i zdravlje, a potencijalno učinkovita protiv Ae. aegypti ličinke. Štoviše, proizvod je predstavljao akutnu toksičnost i inhibirao je aktivnosti enzima detoksikacije Ae. Aegypti nakon izlaganja.

Duži opis inovacije: “PIRINECIDE” je nova formulacija proizvoda sinergijom fitokemikalije koja bi u velikoj mjeri bila sigurna za okoliš i zdravlje, a potencijalno učinkovita protiv Ae. aegypti ličinke. Štoviše, proizvod je predstavljao akutnu toksičnost i inhibirao je aktivnosti enzima detoksikacije Ae. Aegypti nakon izlaganja.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Sand granules coated product from synergistic phytochemicals against Aedes aegypti larvae to replace abate sand

Kratki opis inovacije: “PIRINECIDE” is a new formulation of products by synergistic phytochemicals that would be safe for the environment and health to a large extent while potentially effective against Ae. aegypti larvae. Moreover, the product represented acute toxicity and inhibited detoxification enzyme activities of Ae. Aegypti after exposure.

Duži opis inovacije: “PIRINECIDE” is a new formulation of products by synergistic phytochemicals that would be safe for the environment and health to a large extent while potentially effective against Ae. aegypti larvae. Moreover, the product represented acute toxicity and inhibited detoxification enzyme activities of Ae. Aegypti after exposure.

Kategorija

Zdravstvo

Secured By miniOrange