Projektiranje novog oblika oštrice za rezač žitarica

Podatci o prijavitelju

Autor: Mirko Karakašić

Autori: Mirko Karakašić; Hrvoje Glavaš; Krešimir Mastanjević; Kristina Mastanjević

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Sveučilište u Slavonskom Brodu-Strojarski fakultet; Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek; Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Država: Hrvatska

Telefon: 385 35 446 188; 385 31 224 600

FAX: 385 35 446 446; 385 31 224 605

Email: info@unisb.hr

Web: https://www.unisb.hr/ ; https://www.ferit.unios.hr/

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Projektiranje novog oblika oštrice za rezač žitarica

Kratki opis inovacije: Jedno od glavnih svojstava kakvoće žitarica je tvrdoća koja je usko povezana sa staklastom tvari zrna. Određivanje staklastosti provodi se vizualno pregledom poprečno prerezanog zrna. Rez komercijalnim rezačima može dovesti do lomljenja ili nagnječenja što otežava očitanje i smanjuje točnost. Kako bi se pogreška utvrđivanja staklastosti svele na najmanju moguću mjeru korištenjem komercijalno dostupnog rezača, projektiran je novi oblik oštrice za rezač žitarica. Oštrica novog noža okrenuta je pod kutom nagiba od 49° u odnosu na pravac rezanja. Ovakvo konstrukcijsko rješenje sprečava kidanje zrna koje se može uočiti kod postojećeg komercijalnog projektnog rješenja te je potreban znatno manji iznos sile rezanja na oštrici noža. Novim oblikom oštrice za rezač žitarica, moment potreban na ručici rezača za rezanje 50 zrna od 30 Nm smanjen je na 2,72 Nm. Devijacija rezultata očitanja staklastosti komercijalnim rezačima iznosi ± 4,46 % dok s novim nožem poprima vrijednost ± 1,48%. Novi oblika oštrice za rezač žitarica pruža bolje očitanje i preciznije rezultate.

Duži opis inovacije: Jedno od glavnih svojstava kakvoće žitarica je tvrdoća koja je usko povezana sa staklastom tvari zrna. Određivanje staklastosti provodi se vizualno pregledom poprečno prerezanog zrna. Rez komercijalnim rezačima može dovesti do lomljenja ili nagnječenja što otežava očitanje i smanjuje točnost. Kako bi se pogreška utvrđivanja staklastosti svele na najmanju moguću mjeru korištenjem komercijalno dostupnog rezača, projektiran je novi oblik oštrice za rezač žitarica. Oštrica novog noža okrenuta je pod kutom nagiba od 49° u odnosu na pravac rezanja. Ovakvo konstrukcijsko rješenje sprečava kidanje zrna koje se može uočiti kod postojećeg komercijalnog projektnog rješenja te je potreban znatno manji iznos sile rezanja na oštrici noža. Novim oblikom oštrice za rezač žitarica, moment potreban na ručici rezača za rezanje 50 zrna od 30 Nm smanjen je na 2,72 Nm. Devijacija rezultata očitanja staklastosti komercijalnim rezačima iznosi ± 4,46 % dok s novim nožem poprima vrijednost ± 1,48%. Novi oblika oštrice za rezač žitarica pruža bolje očitanje i preciznije rezultate.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Designing a new blade shape for a grain cutter

Kratki opis inovacije: One of the main characteristics of grain quality is hardness, which is closely related to the vitreous substance of the grain. Determination of glassiness is carried out visually by inspecting a cross-sectioned grain. Cutting with commercial cutters can lead to breakage or crushing which makes reading difficult and reduces accuracy. In order to minimize the vitreous determination error using a commercially available cutter, a new grain cutter blade shape was designed. The blade of the new knife is turned at an angle of inclination of 49° in relation to the cutting direction. This construction solution prevents grain tearing that can be observed with the existing commercial project solution, and a significantly lower amount of cutting force is required on the knife blade. With the new grain cutter blade shape, the torque required on the cutter handle to cut 50 grains from 30 Nm is reduced to 2,72 Nm. The deviation of the glassiness reading results with commercial cutters is ± 4,46%, while with the new knife it takes a value of ± 1,48%. The new grain cutter blade shape provides better reading and more precise results.

Duži opis inovacije: One of the main characteristics of grain quality is hardness, which is closely related to the vitreous substance of the grain. Determination of glassiness is carried out visually by inspecting a cross-sectioned grain. Cutting with commercial cutters can lead to breakage or crushing which makes reading difficult and reduces accuracy. In order to minimize the vitreous determination error using a commercially available cutter, a new grain cutter blade shape was designed. The blade of the new knife is turned at an angle of inclination of 49° in relation to the cutting direction. This construction solution prevents grain tearing that can be observed with the existing commercial project solution, and a significantly lower amount of cutting force is required on the knife blade. With the new grain cutter blade shape, the torque required on the cutter handle to cut 50 grains from 30 Nm is reduced to 2,72 Nm. The deviation of the glassiness reading results with commercial cutters is ± 4,46%, while with the new knife it takes a value of ± 1,48%. The new grain cutter blade shape provides better reading and more precise results.

Prednosti inovacije

Prednost inovacije ogleda se u značajnom povećanju kvalitete reza zrna žitarice, što omogućuje u daljnjoj fazi analize reza zrna analizu staklavosti tvari zrna. Staklavost je povezana sa tvrdoćom zrna, odnosno s udjelom proteina u zrnu žitarice. Drugi vid prednosti ogleda se u povećanju točnosti reza. Kod komercijalnih noževa dolazi do loma zrna, a ne do njegovog rezanja. Također udio ručne sile koja stvara moment na ručici rezača potreban za translacijsko gibanje noža u matrici rezača kod komercijalnih noževa značajno je velik jer dolazi do velikog otpora sili rezanja na oštrici noža. Iznos ovog momenta je 30 Nm. Kod novog oblika oštrice noža za rezanje žitarica, iznos ručne sile je značajno smanjen, odnosno iznos momenta iznosi 2,72 Nm. Zbog drugačije geometrije oštrice noža, predložene ovom inovacijom, dolazi do rezanja zrna a ne kidanja, kao što je slučaj s komercijalnim nožem. Zbog geometrijske izvedbe oštrice novog noža, na oštrici noža smanjen je otpor rezanja te je i iznos momenta manje, odnosno iznos momenta je 2,72 Nm.

Namjena inovacije

Inovacije se koristi u prehrambenoj industriji kod analize staklavosti, odnosno vizualnog pregleda poprečno prerezanog zrna.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)

Kategorija

Poljoprivredno-prehrambeni sektor ili samo Poljoprivreda

Secured By miniOrange