Rampa za multisenzornu stimulaciju

Podatci o prijavitelju

Autor: YI-CHIH CHIOU

Autori: YI-CHIH, CHIOU; HUNG-JU, TSAI; CHIUNG-LING, CHEN; YU-CHEN, LIN; I-CHEN, CHEN

Država: Taiwan

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Da-Yeh University

Država: Taiwan

Telefon: +886 952 870 304

Email: eddie@wiipa.org.tw

Web: https://www.wiipa.org.tw/

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Rampa za multisenzornu stimulaciju

Kratki opis inovacije: Terapija senzorne integracije je tretman za ranu intervenciju. Manipulacija senzornim unosom bitna je strategija intervencije. Važan uređaj za vestibularnu stimulaciju je rampa koja omogućuje klizanje romobila prema dolje. Cilj je uspostaviti pravilan mehanizam držanja, kontrolu pokreta očiju, odgovor ravnoteže i modulaciju vestibularne stimulacije. Proces tretmana suočen je s dilemom monotone senzorne stimulacije i neadekvatne atmosfere za igru, što može ograničiti učinkovitost tretmana. "Rampa višestruke senzorne stimulacije'' ima za cilj integrirati višestruku senzornu stimulaciju i poboljšati disfunkcionalni senzorni sustav. Oprema s infracrvenim senzorskim prekidačem za svjetlo, crno-bijelim blokovima u boji i gumenim umetcima za usporavanje može pružiti vizualne i vibracijske osjete uz vestibularne senzacije. Osmišljena je kako bi zadovoljila potrebe mozga za senzornom stimulacijom, poboljšala rad osjeta i povećala mogućnosti za višestruke osjete, prilagodila razinu uzbuđenja i poboljšala funkciju neuralne integracije te promicalab zabavnu i zanimljivu situaciju u igri.

Duži opis inovacije: Terapija senzorne integracije je tretman za ranu intervenciju. Manipulacija senzornim unosom bitna je strategija intervencije. Važan uređaj za vestibularnu stimulaciju je rampa koja omogućuje klizanje romobila prema dolje. Cilj je uspostaviti pravilan mehanizam držanja, kontrolu pokreta očiju, odgovor ravnoteže i modulaciju vestibularne stimulacije. Proces tretmana suočen je s dilemom monotone senzorne stimulacije i neadekvatne atmosfere za igru, što može ograničiti učinkovitost tretmana. "Rampa višestruke senzorne stimulacije'' ima za cilj integrirati višestruku senzornu stimulaciju i poboljšati disfunkcionalni senzorni sustav. Oprema s infracrvenim senzorskim prekidačem za svjetlo, crno-bijelim blokovima u boji i gumenim umetcima za usporavanje može pružiti vizualne i vibracijske osjete uz vestibularne senzacije. Osmišljena je kako bi zadovoljila potrebe mozga za senzornom stimulacijom, poboljšala rad osjeta i povećala mogućnosti za višestruke osjete, prilagodila razinu uzbuđenja i poboljšala funkciju neuralne integracije te promicalab zabavnu i zanimljivu situaciju u igri.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Multi-sensory Stimulation Ramp

Kratki opis inovacije: Sensory integration therapy is a treatment for early intervention. Manipulation of sensory input is an essential strategy of intervention. The important device for vestibular stimulation is the ramp that allows the scooter board to slide down. The goal is to establish proper posture mechanism, eye movement control, balance response and modulation of vestibular stimulation.. The treatment process is faced with the dilemma of monotonous sensory stimulation and inadequate play atmosphere, which may limit the effectiveness of the treatment. The "multi-sensory stimulation ramp" aims to integrate multiple sensory stimulation and to improve the dysfunctional sensory system. Equipment with infrared sensor light switch, black and white color blocks, and deceleration rubber inserts can provide visual and vibratory sensations in addition to vestibular sensation.It is designed to meet the needs of the brain for sensory stimulation, to refine the operation of sensations and to strengthen the opportunities for multiple sensations, to adjust the arousal level and to improve the function of neural integration, and to promote a fun and interesting game situation.

Duži opis inovacije: Sensory integration therapy is a treatment for early intervention. Manipulation of sensory input is an essential strategy of intervention. The important device for vestibular stimulation is the ramp that allows the scooter board to slide down. The goal is to establish proper posture mechanism, eye movement control, balance response and modulation of vestibular stimulation.. The treatment process is faced with the dilemma of monotonous sensory stimulation and inadequate play atmosphere, which may limit the effectiveness of the treatment. The "multi-sensory stimulation ramp" aims to integrate multiple sensory stimulation and to improve the dysfunctional sensory system. Equipment with infrared sensor light switch, black and white color blocks, and deceleration rubber inserts can provide visual and vibratory sensations in addition to vestibular sensation.It is designed to meet the needs of the brain for sensory stimulation, to refine the operation of sensations and to strengthen the opportunities for multiple sensations, to adjust the arousal level and to improve the function of neural integration, and to promote a fun and interesting game situation.

Kategorija

Socijalna ekonomija i lokalne ekonomije

Secured By miniOrange