Roboti prevoze uzorke u bolnicama

Podatci o prijavitelju

Autor: Tran Nam Nguyet Anh

Autori: Tran Nam Nguyet Anh, Trinh Lam Khai, Nguyen Quang Anh, Nguyen Quoc Hoang, Vu Duc Anh, Hoang Nhat Minh, Vu Quoc Trung, Dinh Vu Tung Lam

Država: Vietnam

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: UNV-University of Science

Država: Vietnam

Telefon: +84984814776

Email: cuongtrinhtat@gmail.com

Foto galerija

Video galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Roboti prevoze uzorke u bolnicama

Kratki opis inovacije: Uz razvoj mnogih tipova robota koji služe različitim ljudskim potrebama, bolnički roboti su istraženi i primijenjeni u mnogim zemljama diljem svijeta. S velikim razvojem gospodarstva, znanosti i tehnologije, potrebno je zamijeniti ljude potpornim robotima. Naime, zdravstveni sektor je pod velikim pritiskom zbog nedostatka ljudskih resursa te nepažnje i grešaka koje imaju ozbiljne posljedice zbog prezaposlenosti bolničkog osoblja. Stoga je potrebno usmjeriti se na ulaganje u automatsku tehnologiju, unapređenje bolnica u pametne bolnice, pružanje najboljih usluga građanima i smanjenje radnog pritiska medicinskog osoblja. Tema "Roboti transportiraju laboratorijske uzorke u bolnicama" bavi se pitanjem izgradnje pametne bolnice u tehnološkoj revoluciji 4.0. Trenutačno, u nekim razvijenim zemljama kao što su SAD, Velika Britanija, Japan, Kina, itd,... su u procesu testiranja transportnih robota u bolnicama, s nadom da će učinkovit rad koji donosi promijeniti način rada bolnica, postajući sve moderniji. Međutim, cijena i prikladnost infrastrukture i objekata u domaćim bolnicama onemogućuje pristup robotskim tehnologijama svjetske klase. Od zahtjeva naš tim odlučio je odabrati temu "Uzorci transporta robota za testiranje u bolnicama" s nadom da će doprinijeti smanjenju radnog opterećenja za bolničko osoblje, minimiziranju genetskih svojstava koja se neprestano pomiču, te također pridonijeti rješavanju nedostatka ljudskih resursa, od kojih će ljudi biti bolje usluženi. Osim toga, ova tema također otvara novi pristup izgradnji pametnih bolnica. Mobilni sigurnosni nadzor i samohodni roboti visoke preciznosti pomoći će u smanjenju nepažnje i ljudskih pogrešaka u procesu rada.

Duži opis inovacije: Uz razvoj mnogih tipova robota koji služe različitim ljudskim potrebama, bolnički roboti su istraženi i primijenjeni u mnogim zemljama diljem svijeta. S velikim razvojem gospodarstva, znanosti i tehnologije, potrebno je zamijeniti ljude potpornim robotima. Naime, zdravstveni sektor je pod velikim pritiskom zbog nedostatka ljudskih resursa te nepažnje i grešaka koje imaju ozbiljne posljedice zbog prezaposlenosti bolničkog osoblja. Stoga je potrebno usmjeriti se na ulaganje u automatsku tehnologiju, unapređenje bolnica u pametne bolnice, pružanje najboljih usluga građanima i smanjenje radnog pritiska medicinskog osoblja. Tema "Roboti transportiraju laboratorijske uzorke u bolnicama" bavi se pitanjem izgradnje pametne bolnice u tehnološkoj revoluciji 4.0. Trenutačno, u nekim razvijenim zemljama kao što su SAD, Velika Britanija, Japan, Kina, itd,... su u procesu testiranja transportnih robota u bolnicama, s nadom da će učinkovit rad koji donosi promijeniti način rada bolnica, postajući sve moderniji. Međutim, cijena i prikladnost infrastrukture i objekata u domaćim bolnicama onemogućuje pristup robotskim tehnologijama svjetske klase. Od zahtjeva naš tim odlučio je odabrati temu "Uzorci transporta robota za testiranje u bolnicama" s nadom da će doprinijeti smanjenju radnog opterećenja za bolničko osoblje, minimiziranju genetskih svojstava koja se neprestano pomiču, te također pridonijeti rješavanju nedostatka ljudskih resursa, od kojih će ljudi biti bolje usluženi. Osim toga, ova tema također otvara novi pristup izgradnji pametnih bolnica. Mobilni sigurnosni nadzor i samohodni roboti visoke preciznosti pomoći će u smanjenju nepažnje i ljudskih pogrešaka u procesu rada.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Robots transport samples in hospitals

Kratki opis inovacije: Along with the development of many types of robots serving different human needs, hospital robots have been researched and applied in many countries around the world. With the great development of the economy, science, and technology, it is necessary to replace humans by supporting robots. In fact, the health sector has been under great pressure due to the lack of human resources and the carelessness and errors that have serious consequences due to the overwork of hospital staff . Therefore, it is necessary to focus on investing in automatic technology, upgrading hospitals into smart hospitals, providing the best services to the public and reducing work pressure for medical staff. The topic "Robots transport laboratory samples in hospitals " addresses the issue of building a smart hospital in the 4.0 technology revolution. Currently, in some developed countries such as the US , UK , Japan , China, et al,... are in the process of testing transport robots in hospitals, with the hope that the efficient operation it brings will change the way hospitals operate, becoming more and more modern. However, the cost and suitability of infrastructure and facilities in domestic hospitals impedes access to world-class robotic technologies. From the requirements, our team decided to choose the topic "Robot transport samples for testing in hospitals " with the hope of contributing to reducing the work burden for hospital staff, minimizing the genetic traits continuously moved, and also contributing to solving the shortage of human resources , from which people will be better served . In addition , the topic also opens up a new approach to building smart hospitals. Mobile security monitoring and self-propelled robots with high precision will help to reduce carelessness and human errors in the working process.

Duži opis inovacije: Along with the development of many types of robots serving different human needs, hospital robots have been researched and applied in many countries around the world. With the great development of the economy, science, and technology, it is necessary to replace humans by supporting robots. In fact, the health sector has been under great pressure due to the lack of human resources and the carelessness and errors that have serious consequences due to the overwork of hospital staff . Therefore, it is necessary to focus on investing in automatic technology, upgrading hospitals into smart hospitals, providing the best services to the public and reducing work pressure for medical staff. The topic "Robots transport laboratory samples in hospitals " addresses the issue of building a smart hospital in the 4.0 technology revolution. Currently, in some developed countries such as the US , UK , Japan , China, et al,... are in the process of testing transport robots in hospitals, with the hope that the efficient operation it brings will change the way hospitals operate, becoming more and more modern. However, the cost and suitability of infrastructure and facilities in domestic hospitals impedes access to world-class robotic technologies. From the requirements, our team decided to choose the topic "Robot transport samples for testing in hospitals " with the hope of contributing to reducing the work burden for hospital staff, minimizing the genetic traits continuously moved, and also contributing to solving the shortage of human resources , from which people will be better served . In addition , the topic also opens up a new approach to building smart hospitals. Mobile security monitoring and self-propelled robots with high precision will help to reduce carelessness and human errors in the working process.

Kategorija

Elektronika

Secured By miniOrange