SASTAV ŠAMPONA ZA TRETIRANJE SUHIH LEZIJA KOD DEMODIKOZE PSA

Podatci o prijavitelju

Autor: Narcisa MEDERLE

Autori: MEDERLE N; PATRASCU M; KUMBAKISAKA S; MORARIU S; DARABUS G

Država: Rumunjska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: The Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Mihai I of Romania"

Država: Romania

Telefon: +0040722660811

Email: narcisamederle@usab-tm.ro

Web: https://www.usab-tm.ro/

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: SASTAV ŠAMPONA ZA TRETIRANJE SUHIH LEZIJA KOD DEMODIKOZE PSA

Kratki opis inovacije: Izum se odnosi na sastav šampona koji se koristi za liječenje suhih lezija demodikoze kod pasa. Prema izumu, pripravak sadrži 20% baze šampona koja se sastoji od anionskih i neionskih površinski aktivnih tvari, 1...5% hidrolizata kolagena, 20% mješavine hidro-glicerol-alkoholnih ekstrakata biljaka, 1.. .5% NaCl kao sredstvo za zgušnjavanje i destilirana voda.

Duži opis inovacije: Izum se odnosi na sastav šampona koji se koristi za liječenje suhih lezija demodikoze kod pasa. Prema izumu, pripravak sadrži 20% baze šampona koja se sastoji od anionskih i neionskih površinski aktivnih tvari, 1...5% hidrolizata kolagena, 20% mješavine hidro-glicerol-alkoholnih ekstrakata biljaka, 1.. .5% NaCl kao sredstvo za zgušnjavanje i destilirana voda.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: SHAMPOO COMPOSITION USED FOR TREATING DRY LESIONS IN CANINE DEMODICOSIS

Kratki opis inovacije: The invention relates to a shampoo composition used for treating canine demodicosis dry lesions. According to the invention, the composition comprises 20% shampoo base consisting of anionic and non-ionic surface-active agents, 1...5% collagen hydrolysate, 20% a mixture of hydro-glycerol-alcoholic extracts of plants, 1...5% NaCl as a thickening agent and, distilled water.

Duži opis inovacije: The invention relates to a shampoo composition used for treating canine demodicosis dry lesions. According to the invention, the composition comprises 20% shampoo base consisting of anionic and non-ionic surface-active agents, 1...5% collagen hydrolysate, 20% a mixture of hydro-glycerol-alcoholic extracts of plants, 1...5% NaCl as a thickening agent and, distilled water.

Kategorija

Zdravstvo

Secured By miniOrange