Softver za prepoznavanje objekata na 3D slikama

Autori: Robert Cupec, Ivan Vidović, Damir Filko, Petra Pejić

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Država: Hrvatska

Telefon: +385912246019

Email: robert.cupec@ferit.hr

Web: https://www.ferit.unios.hr/

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Softver za prepoznavanje objekata na 3D slikama

Kratki opis inovacije: Softver omogućuje prepoznavanje jednog ili više ciljnih objekata na slikama snimljenim 3D kamerom, kao što je Kinect, Asus Xtion Pro Live, Orbbec Astra, Intel RealSense itd. Kao rezultat daje informaciju o prisutnosti i položaju svih ciljnih objekata na 3D slici u tri dimenzije. Softver zahtijeva 3D modele ciljnih objekata u mreže trokuta (engl. triangular mesh). Može prepoznati objekte koji su postavljeni na ravnu površinu u bilo koji položaj i kada je na sceni više objekata, od kojih neki djelomično zaklanjaju ciljne objekte.

Duži opis inovacije: Inovacija je softver koji omogućuje prepoznavanje jednog ili više ciljnih objekata na slikama snimljenim 3D kamerom, kao što je Kinect, Asus Xtion Pro Live, Orbbec Astra, Intel RealSense itd. Softver zahtijeva 3D modele ciljnih objekata u mreže trokuta (engl. triangular mesh). Jezgra softvera je algoritam koji se sastoji od tri glavna koraka: (1) detekcija ravnih i konveksnih površina na 3D slici; (2) pridruživanje Convex Template Instance (CTI) deskriptora svakoj konveksnoj površini; (3) Generiranje hipoteza o prisutnosti ciljnih objekata na slici u određenom položaju; (4) Evaluacija hipoteza i odbacivanje malo vjerojatnih hipoteza. Hipoteze koje ostanu nakon opisanog postupka predstavljaju konačni rezultat - interpretaciju scene, koja se sastoji od niza podatkovnih struktura. Može prepoznati objekte koji su postavljeni na ravnu površinu u bilo koji položaj i kada je na sceni više objekata, od kojih neki djelomično zaklanjaju ciljne objekte.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Object recognition software in 3D images

Kratki opis inovacije: The software can identify one or more target objects in images captured with 3D cameras such as Kinect, ASUS Xtion Pro Live, Orbbec Astra, Intel RealSense, and more. ConsequentlyTherefore, it provides three-dimensional information about the presence and location of all target objects in the 3D picture. The software needs to build a 3D model of the target object into a triangular mesh. It recognises objects placed on a flat surface in any position, and when there are multiple objects on the stage, some of which partially occlude the target objects.

Duži opis inovacije: My innovation is a Software that identifies one or more target objects in images captured with 3D cameras such as Kinect, ASUS Xtion Pro Live, Orbbec Astra, Intel RealSense, and more. The software needs to build a 3D model of the target object into a triangular mesh. The core of the software is an algorithm consisting of three main steps: (1) Detect flat and convex surfaces in 3D images; (2) Add instances of convex templates (CTI) descriptors for each convex surface; (3) Generate hypotheses about the existence of target objects at specific locations in the picture; (4) Evaluate hypotheses and reject unlikely hypotheses. Hypotheses remaining after the described procedure represent the final result - the interpretation of the scene, which consists of a series of data structures. It recognises objects placed on a flat surface in any position, and when there are multiple objects on the stage, some of which partially occlude the target objects.

Kategorija

Digitalna tehnologija

Secured By miniOrange