Stanični modeli za procjenu primjene agonista GLP-1 receptora u translacijskom pristupu liječenju nealkoholne masne bolesti jetre

Podatci o prijavitelju

Autor: Martina Smolić

Autori: Ana Petrović, Lucija Kuna Roguljić, Tea Omanović Kolarić, Marija Hefer, Dunja Igrec, Karla Rožac, Kristina Bojanić, Vjera Mihaljević, Renata Sikora, Nikola Raguž-Lučić, Tomislav Kizivat, Robert Smolić, George Y. Wu, Aleksandar Včev, Martina Smolić

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Faculty of Dental Medicine and Health Osijek, J. J. Strossmayer University of Osijek

Država: Croatia

Email: info@fdmz.hr

Web: https://www.fdmz.hr/index.php/en/

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Stanični modeli za procjenu primjene agonista GLP-1 receptora u translacijskom pristupu liječenju nealkoholne masne bolesti jetre

Kratki opis inovacije: Agonisti GLP-1 receptora kao što su liraglutid i semaglutid odobreni su za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i pretilosti, ali ne i za nealkoholnu masnu bolest jetre (engl. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD), unatoč tome što imaju obećavajući terapijski potencijal. Najnovija klinička ispitivanja ukazala su na važnost intervencije agonistima GLP-1 receptora u ublažavanju i ograničavanju bolesti nealkoholne masne jetre, kao i nedostatak in vitro studija o semaglutidu, što ukazuje na potrebu za razvojem ovakvih modela. Stanični modeli NAFLD-a u jetrenim staničnim linijama HepG2 i Huh7 tretiranih liraglutidom i semaglutidom, razvijeni u Zavodu za translacijsku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku omogućuju optimalnu procjenu njihovih učinaka izravno u jetri, a eliminiraju ekstrahepatičke učinke kojima se često pripisuje povoljno djelovanje ovih lijekova na jetru. Ovi modeli predstavljaju važan korak u premošćivanju jaza između bazičnih i kliničkih farmakoloških istraživanja, daljnjih istraživanja ovih lijekova te njihove potencijalne primjene u NAFLD-u.

Duži opis inovacije: Agonisti GLP-1 receptora kao što su liraglutid i semaglutid odobreni su za liječenje dijabetesa melitus tipa 2 i pretilosti, ali ne i za bolest nealkoholne masne jetre (NAFLD), unatoč tome što obećavaju terapijski potencijal. Najnovija klinička ispitivanja ukazala su na važnost rane farmakološke intervencije s agonistima GLP-1 receptora u ublažavanju i ograničavanju bolesti nealkoholne masne jetre, kao i nedostatak in vitro studija o semaglutidu, što ukazuje na potrebu za razvojem ovih modela. Stanični modeli bolesti nealkoholne masne jetre u jetrenim staničnim linijama HepG2 i Huh7 tretiranih liraglutidom i semaglutidom, razvijeni u Zavodu za translacijsku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku omogućuju optimalnu procjenu njihovih učinaka izravno u jetri, a eliminiraju ekstrahepatalne učinke na ublažavanje jetrene steatoze, modulaciju metabolizma lipida, smanjenje upale i prevenciju progresije bolesti nealkoholne masne jetre do ozbiljnijih jetrenih stanja. Ovi su modeli važan korak u premošćivanju jaza između osnovnih i kliničkih farmakoloških istraživanja, daljnjih istraživanja ovih lijekova i njihove potencijalne primjene u bolesti nealkoholne masne jetre.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Cell culture models for assessment of GLP-1 receptor agonists application in a translational approach to nonalcoholic fatty liver disease treatment

Kratki opis inovacije: Glucagon-like peptide 1 receptor agonists (GLP-1RAs) such as liraglutide and semaglutide have been approved for the treatment of T2DM (type 2 diabetes mellitus) and obesity, but not for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), despite their promising therapeutic potential. Most recent clinical trials have suggested the importance of early pharmacologic intervention with GLP-1RAs in alleviating and limiting NAFLD, as well as the scarcity of in vitro studies on semaglutide, indicating the need for development of these models. Cell culture models of NAFLD in HepG2 and Huh7 cell lines treated with liraglutide and semaglutide, developed in our Laboratory of Translational Medicine, provide optimal assessment of their effects directly in liver while eliminating extrahepatic effects on the alleviation of NAFLD. These models are an important step in bridging the gap between basic and clinical pharmacological research, further investigation of these drugs and their potential implementation beyond obesity and T2DM.

Duži opis inovacije: Glucagon-like peptide 1 receptor agonists (GLP-1RAs) have been shown to improve glucose and lipid homeostasis, promote weight loss, and reduce cardiovascular risk factors. GLP-1RAs such as liraglutide and semaglutide have been approved for the treatment of T2DM and obesity, but not for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), despite their promising therapeutic potential. Most recent clinical trials have suggested the importance of early pharmacologic intervention with GLP-1RAs in alleviating and limiting NAFLD, as well as the scarcity of in vitro studies on semaglutide, indicating the need for development of these models. Also, extra-hepatic factors contribute to the GLP-1RA results of in vivo studies. Cell culture models of NAFLD in HepG2 and Huh7 cell lines treated with liraglutide and semaglutide, developed in the Department of Translational Medicine, at Faculty of Dental Medicine and Health Osijek, University of Osijek, provide optimal assessment of their effects directly in liver while eliminating extrahepatic effects on the alleviation of hepatic steatosis, modulation of lipid metabolism pathways, reduction of inflammation, and prevention of the progression of NAFLD to severe hepatic conditions. These models are an important step in bridging the gap between basic and clinical pharmacological research, further investigation of these drugs and their potential implementation beyond obesity and T2DM.

Prednosti inovacije

Eliminacija ekstrahepatičkih učinaka na jetru i precizna procjena direktnih staničnih i molekularnih mehanizama djelovanja agonista GLP-1 receptora u jetri.

Namjena inovacije

Razvoj staničnih modela za procjenu učinka lijekova u stanjima van njihova službenog odobrenja.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)

Traženo partnerstvo

Ugovor o tehničkoj suradnji (engl. Technical cooperation agreement)

Kategorija

Zdravstvo

Secured By miniOrange