StarNose

Podatci o prijavitelju

Autor: Jasmin Bajric

Autori: Jasmin Bajric

Država: Bosna i Hercegovina

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Fakultet za menadzment i poslovnu ekonomiju

Foto galerija

Video galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: StarNose

Kratki opis inovacije: StarNose je tjelesno invazivni uredjaj koji filtrira zrak. https://nosealien.com/

Duži opis inovacije: Funkcionalnost proizvoda: StarNose pruža visoko efikasnu filtraciju zraka u realnom vremenu, osiguravajući čist i pročišćen zrak za potencijalnog klijenta. Filtrira štetne zagađivače, alergene i patogene, stvarajući zaštitni štit za respiratorni sistem. Bez StarNose-a, korisnik je u opasnosti od kontinuiranog udisanja štetnih zagađivača. Uređaj nudi trenutnu zaštitu nakon umetanja u nos. Vjerovatnoća postizanja efikasne filtracije zraka uz StarNose je velika. Rizik vezan za njegovu funkcionalnost je minimalan. Zahtijeva minimalan trud i odricanje, što ga čini jednostavnim rješenjem koje je neprimjetno integrirano u svakodnevni život potencijalnog klijenta. Uticaj na zdravlje: Sa StarNose, potencijalni klijent doživljava značajno poboljšanje respiratornog zdravlja i opšteg blagostanja. Uređaj trenutno filtrira štetne čestice, smanjujući rizik od respiratornih problema i alergija. Brze zdravstvene prednosti uključuju poboljšanu funkciju pluća i jačanje imunološkog sistema. StarNose osigurava lak i jasan pristup boljem zdravlju, koji zahtijeva minimalan trud i odricanje. Potencijal stječe povjerenje u njegov pozitivan utjecaj i doživljava ga kao obećavajuće rješenje za zdraviji način života. Uticaj uređaja na zdravlje nosi mali rizik. Udobnost i upotrebljivost: StarNose je dizajniran za vrhunsku udobnost i upotrebljivost. Tijelo invazivni uređaj neprimjetno se uklapa u nos, omogućavajući prirodno i neograničeno disanje bez nelagode ili iritacije. Njegova nenametljiva priroda omogućava potencijalnom klijentu da ga nosi bez napora tokom dana, s lakoćom se bavi svakodnevnim aktivnostima. Besprekorno prijanjanje uređaja i dizajn prilagođen korisniku pružaju trenutno olakšanje od nelagode, osiguravajući glatko i udobno iskustvo od prve upotrebe. Rizik povezan sa udobnošću i upotrebljivošću StarNosea je zanemarljiv, što ga čini lakim i pogodnim izborom za potencijalnog klijenta. Kvalitet i trajnost: StarNose je pouzdano, dugotrajno rješenje za filtriranje zraka izrađeno od vrhunskih materijala. Njegova robusna konstrukcija osigurava izdržljivost i otpornost na habanje, pružajući izuzetne performanse i efikasnost filtracije tokom vremena. Potencijal stječe bezbrižnost i vrijednost za svoju investiciju sa StarNose-ovim pouzdanim i pouzdanim dizajnom. Vrhunski kvalitet i izdržljivost uređaja očigledni su od samog početka, što ulijeva povjerenje u njegove dugotrajne prednosti. Održavanje: StarNose zahtijeva minimalan trud za održavanje, nudeći iskustvo bez muke. Njegov inovativni dizajn uključuje komponente koje se lako čiste. Potencijal može bez napora da integriše StarNose u svoju rutinu, provodeći više vremena uživajući u čistom vazduhu, a manje na zadatke održavanja. Uz mali rizik od problema vezanih za održavanje, StarNose osigurava praktičnost i optimalnu higijenu za potencijalnog klijenta. Prednosti odabira StarNose: Trenutna filtracija udahnutog zraka, promicanje boljeg zdravlja. Povećana udobnost i upotrebljivost u odnosu na eksterne uređaje za filtriranje. Dugotrajan, izdržljiv dizajn za produženu upotrebu. Nizak napor za održavanje, što ga čini rješenjem bez problema. Velika vjerovatnoća za postizanje ishoda iz snova. Minimalni rizik i napor povezan s korištenjem StarNose.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: StarNose

Kratki opis inovacije: StarNose - Body-invasive air filtration device https://nosealien.com/

Duži opis inovacije: Product Functionality: StarNose provides highly efficient real-time air filtration, ensuring clean and purified air for the prospect. It filters out harmful pollutants, allergens, and pathogens, creating a protective shield for the respiratory system. Without StarNose, the prospect is at risk of inhaling harmful pollutants continuously. The device offers instant protection upon insertion into the nose. The perceived likelihood of achieving effective air filtration with StarNose is high. The risk associated with its functionality is minimal. It requires minimal effort and sacrifice, making it a user-friendly solution seamlessly integrated into the prospect's daily life. Health Impact: With StarNose, the prospect experiences significant improvement in respiratory health and overall well-being. The device instantly filters out harmful particles, reducing the risk of respiratory issues and allergies. Swift health benefits include enhanced lung function and boosted immune system. StarNose ensures an easy and straightforward approach to better health, requiring minimal effort and sacrifice. The prospect gains confidence in its positive impact and perceives it as a promising solution for a healthier lifestyle. The device's health impact carries low risk. Comfort & Usability: StarNose is designed for ultimate comfort and usability. The body-invasive device fits seamlessly inside the nose, allowing natural and unrestricted breathing without discomfort or irritation. Its unobtrusive nature enables the prospect to wear it throughout the day effortlessly, engaging in daily activities with ease. The device's seamless fit and user-friendly design provide instant relief from discomfort, ensuring a smooth and comfortable experience from the very first use. The risk associated with StarNose's comfort and usability is negligible, making it a hassle-free and convenient choice for the prospect. Quality & Durability: StarNose is a reliable, long-lasting air filtration solution crafted from premium materials. Its robust construction ensures durability and resistance to wear and tear, providing exceptional performance and filtration efficiency over time. The prospect gains peace of mind and value for their investment with StarNose's trustworthy and dependable design. The device's superior quality and durability are evident from the start, instilling confidence in its long-lasting benefits. Maintenance: StarNose requires minimal maintenance effort, offering a hassle-free experience. Its innovative design includes easy-to-clean components. The prospect can effortlessly integrate StarNose into their routine, spending more time enjoying clean air and less on maintenance tasks. With a low risk of maintenance-related issues, StarNose ensures convenience and optimal hygiene for the prospect. Benefits of Choosing StarNose: Immediate filtration of inhaled air, promoting better health. Enhanced comfort and usability compared to external filtration devices. Long-lasting, durable design for extended use. Low maintenance effort, making it a hassle-free solution. High likelihood of achieving the dream outcome. Minimal risk and effort associated with using StarNose.

Prednosti inovacije

Diskretan i efikasan proizvod u polju filtriranja zraka koji korisniku uz minimalan rizik i utrosak donosi benefit udisanja cistog zraka.

Namjena inovacije

Namjena inovacije je da u gradskim sredinama omogucimo potencijalnim kupcima koji provode puno vremena na otvorenom da udisu cist zrak koristeci StarNose uredjaj.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Autorsko pravo (engl. Copyright)
Industrijski dizajn (engl. Industrial design)
Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)
Žig (engl. Trademarks)
Ostalo (engl. Other)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor

Kategorija

Zdravstvo

Secured By miniOrange