Što Da Kuham?

Autori: Luka Toprek

Država: Hrvatska

Mentor / Mentori: Mirko Mesić

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Država: Hrvatska

Telefon: 031208400

FAX: 031 207 068

Email: ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr

Web: elpros.net

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Što Da Kuham?

Kratki opis inovacije: Jednostavna mobilna aplikacija koja nasumično generira određen broj recepata. Uz ime recepta, prikazana je i slika, kratki opis i dodatni podatci o receptu.

Duži opis inovacije: "Što Da Kuham?" je jednostavna mobilna aplikacija koja nasumično generira određen broj recepata iz polja pomoću Random varijable. Uz ime recepta, prikazana je i slika, kratki opis i dodatni podatci o receptu. Na izborniku je moguće izabrati: jedan, tri ili pet recepata. Recepte je moguće filtrirati pomoću izbornika na razini zahtjevnosti ("Ne zahtjevno", "Zahtjevno", "Sva") te prema kategorijama: "Sve", "Varivo", "Tjestenina", "Meso", "Salate", "Deserti", "Ostalo". Klikom na jedan od recepata otvara se prikaz na kojem je vidljiva slika recepta, kratak opis, razina zahtjevnosti i poveznica preko koje se može pristupiti receptu. Recepti su smješteni u poljima i moguće je ručno dodavati nove recepte. Aplikacija je razvijena u Android Studio razvojnom okruženju. Korisničko sučelje ove aplikacije je vrlo jednostavno za uporabu te koristi boje koje su ugodne za oči. Aplikacija je izrađena po globalnim normama pristupačnosti te se starije osobe, slabovidne osobe i osobe drugih poteškoća mogu lako njome koristiti. Aplikacija se može instalirati na sve Android mobilne uređaje sa verzijom androida 9.0+.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: What Shall I Cook?

Kratki opis inovacije: A simple mobile application that randomly generates a certain number of recipes. Along with the name of the recipe, a picture, a short description and additional information about the recipe are displayed.

Duži opis inovacije: "What Shall I Cook?" is a simple mobile application that randomly generates a certain number of recipes from a field using a Random variable. Along with the name of the recipe, a picture, a short description and additional information about the recipe are displayed. You can choose from the menu: one, three or five recipes. Recipes can be filtered using the menu on the level of difficulty ("Not demanding", "Demanding", "All") and by categories: "Everything", "Stew", "Pasta", "Meat", "Salads", "Desserts", "Other". Clicking on one of the recipes opens a display that shows a picture of the recipe, short description, level of difficulty and a link through which the recipe can be accessed. Recipes are placed in fields and it is possible to manually add new recipes. The application was developed in the Android Studio IDE. The user interface of this application is very easy to use and uses colours pleasing to the eyes. The application was created according to global standards of accessibility; elderly people, visually impaired people and people with other disabilities can easily use it. The application can be installed on all Android mobile devices with the Android version 9.0+.

Prednosti inovacije

Olakšanje pronalaska recepata te modernizacija tradicionalnih kuharica.

Namjena inovacije

Nasumično generiranje recepata.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)

Traženo partnerstvo

Financijski ugovor
Ugovor o licenci (engl. License agreement)

Kategorija

Digitalna tehnologija

Secured By miniOrange