Sustav za nadzor i analizu stranih tvari na željezničkoj pruzi

Podatci o prijavitelju

Autor: Chang Ming-Yang

Autori: Ming-Yang, Chang

Država: Taiwan

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Država: Taiwan

Telefon: +886 952 870 304

Email: eddie@wiipa.org.tw

Web: https://www.wiipa.org.tw/

Foto galerija

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Sustav za nadzor i analizu stranih tvari na željezničkoj pruzi

Kratki opis inovacije: Većina ljudi ovisi o željezničkim lokomotivama kao glavnom prijevoznom sredstvu kroz gradove ili okruge. Potrebno je angažirati vozila ili osoblje za održavanje radi ispitivanja stanja željezničkih tračnica kako bi se osigurala sigurnost putnika. Međutim, željezničke tračnice često su duge tisućama kilometara, što radove na održavanju čini teškim i skupim zadatkom koji zahtijeva puno radne snage. Sustav za praćenje i analizu stranih tvari na željeznici nadzire željeznice, identificira strane objekte kao što su kamenje koje se ruši, životinje itd.), analizira prepreku i odmah obavještava operatera vlaka kako bi se omogućilo dodatno vrijeme reakcije za odgovor. Izum bi mogao povećati kvalitetu i sigurnost putovanja vlakovima jer bi mogao pomoći u sprječavanju iskliznuća iz tračnica uzrokovanih kvarom na dijelu pruge, preprekama na pruzi itd.

Duži opis inovacije: Većina ljudi ovisi o željezničkim lokomotivama kao glavnom prijevoznom sredstvu kroz gradove ili okruge. Potrebno je angažirati vozila ili osoblje za održavanje radi ispitivanja stanja željezničkih tračnica kako bi se osigurala sigurnost putnika. Međutim, željezničke tračnice često su duge tisućama kilometara, što radove na održavanju čini teškim i skupim zadatkom koji zahtijeva puno radne snage. Sustav za praćenje i analizu stranih tvari na željeznici nadzire željeznice, identificira strane objekte kao što su kamenje koje se ruši, životinje itd.), analizira prepreku i odmah obavještava operatera vlaka kako bi se omogućilo dodatno vrijeme reakcije za odgovor. Izum bi mogao povećati kvalitetu i sigurnost putovanja vlakovima jer bi mogao pomoći u sprječavanju iskliznuća iz tračnica uzrokovanih kvarom na dijelu pruge, preprekama na pruzi itd.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Railroad Foreign Matter Monitor and Analysis System

Kratki opis inovacije: Most people depend on railway locomotives as their main type of transportation across cities or districts. It is necessary to deploy maintenance vehicles or personnel to examine the condition of railway tracks to ensure the safety of passengers. However, the railway tracks are often thousands of kilometers in length, making the maintenance work a difficult and costly task that requires a lot of manpower. The Railroad Foreign Matter Monitor and Analysis System monitors railways, identifies foreign objects like failing rocks, animals, etc.), analyzes the obstacle, and notifies the train operator immediately to allow for extra reaction time to respond. The invention could increase the quality and safety of traveling by trains as it could assist in preventing derailments caused by failure of a track component, obstacles on a track, etc.

Duži opis inovacije: Most people depend on railway locomotives as their main type of transportation across cities or districts. It is necessary to deploy maintenance vehicles or personnel to examine the condition of railway tracks to ensure the safety of passengers. However, the railway tracks are often thousands of kilometers in length, making the maintenance work a difficult and costly task that requires a lot of manpower. The Railroad Foreign Matter Monitor and Analysis System monitors railways, identifies foreign objects like failing rocks, animals, etc.), analyzes the obstacle, and notifies the train operator immediately to allow for extra reaction time to respond. The invention could increase the quality and safety of traveling by trains as it could assist in preventing derailments caused by failure of a track component, obstacles on a track, etc.

Kategorija

Automobilizam, promet i povezanost

Secured By miniOrange