Učinkovitost virtualnog laboratorija za izradu rezultata kolegija Tekstilna kemija za studente Odjeće i tekstila

Podatci o prijavitelju

Autor: Malaa Obaidallah H. Alqurafi

Autori: Malaa Obaidallah H. Alqurafi, Dr. Elham Nour A. Maqsood,Dr. Wafaa Adnan O. Alsaggaf

Država: Kingdom of Saudi Arabia

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: Highly Innovative Unique Foundation (HIUF)

Država: Kingdom of Saudi Arabia

Telefon: +966505655003

Email: Hiufsa.zn@gmail.com

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Učinkovitost virtualnog laboratorija za izradu rezultata kolegija Tekstilna kemija za studente Odjeće i tekstila

Kratki opis inovacije: Virtualna stvarnost je inovacija informacijske tehnologije koja se koristi u obrazovanju. Naše istraživanje imalo je za cilj osmisliti virtualni laboratorij koji će studentima pružiti znanja iz kolegija tekstilne kemije, izmjeriti njihovu učinkovitost i stavove studenata prema njoj, kako bi išli u korak s brzim tehnološkim razvojem i njenom primjenom u obrazovnom procesu.

Duži opis inovacije: Virtualna stvarnost je inovacija informacijske tehnologije koja se koristi u obrazovanju. Naše istraživanje imalo je za cilj osmisliti virtualni laboratorij koji će studentima pružiti znanja iz kolegija tekstilne kemije, izmjeriti njihovu učinkovitost i stavove studenata prema njoj, kako bi išli u korak s brzim tehnološkim razvojem i njenom primjenom u obrazovnom procesu.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: The Effectiveness of Virtual Laboratory to Develop the Outcomes of the Textile Chemistry Course for the Clothing and Textile Department's Students

Kratki opis inovacije: Virtual reality is an information technology innovation that has been used in education. Our study aimed to design a virtual laboratory to provide the students with knowledge in the textile chemistry course, measure its effectiveness, and the students’ attitudes towards it, in order to keep pace with the rapid technological development and its use in the educational process.

Duži opis inovacije: Virtual reality is an information technology innovation that has been used in education. Our study aimed to design a virtual laboratory to provide the students with knowledge in the textile chemistry course, measure its effectiveness, and the students’ attitudes towards it, in order to keep pace with the rapid technological development and its use in the educational process.

Kategorija

Digitalna tehnologija

Secured By miniOrange