Uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda

Podatci o prijavitelju

Autor: Zvonimir Lukadinović

Država: Hrvatska

Podatci o tvrtki prijavitelju

Tvrtka / obrazovna institucija: BP Group d.o.o.

Država: Hrvatska

Podatci o inovaciji (HR)

Naziv inovacije: Uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda

Kratki opis inovacije: Predstavljam naš uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda integriran u kontejner. Kontejner je izoliran, ventiliran, klimatiziran i namijenjen za dostavu u srednje temperaturnim uvjetima. Sirova otpadna voda se pumpa iz ulaznog vratila pumpe u mehanički predtretman, tj. rotirajući bubanj. Mehanički pročišćena otpadna voda iz rotirajućeg bubnja ide na daljnju obradu. Mehanički pročišćena otpadna voda preko mjerača protoka ulazi u fizikalno-kemijsku obradu – cijevni flokulator gdje se pomoću tri dozirne pumpe doziraju potrebne kemikalije. Nakon doziranja i miješanja, otpadna voda ulazi u jedinicu za flotaciju otopljenog zraka (DAF) gdje se pročišćena otpadna voda odvaja od mulja. Pročišćena otpadna voda se zatim odvodi se u spremnik za čistu vodu dok se mulj pomoću lopatica odvodi u spremnik za mulj. Za uspješno izvođenje fizikalno-kemijske obrade potrebna je priprema vodene otopine polielektrolita. Priprema 0,1% otopine polielektrolita odvija se u trokomornom uređaju iz koncentriranog tekućeg polielektrolita. Nakon fizikalno-kemijske obrade pročišćena otpadna voda dolazi na završnu filtraciju kroz pješčani filter iz kojeg se vraća u proizvodni proces. Cijelim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda se upravlja preko ormara s touch ekranom putem kojeg kontroliraju i prate svi parametri uređaja. Uređaj ima SMS dojavu uključenog alarma i daljinsko upravljanje.

Duži opis inovacije: Predstavljam naš uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda integriran u kontejner. Kontejner je izoliran, ventiliran, klimatiziran i namijenjen za dostavu u srednje temperaturnim uvjetima. Sirova otpadna voda se pumpa iz ulaznog vratila pumpe u mehanički predtretman, tj. rotirajući bubanj. Mehanički pročišćena otpadna voda iz rotirajućeg bubnja ide na daljnju obradu. Mehanički pročišćena otpadna voda preko mjerača protoka ulazi u fizikalno-kemijsku obradu – cijevni flokulator gdje se pomoću tri dozirne pumpe doziraju potrebne kemikalije. Nakon doziranja i miješanja, otpadna voda ulazi u jedinicu za flotaciju otopljenog zraka (DAF) gdje se pročišćena otpadna voda odvaja od mulja. Pročišćena otpadna voda se zatim odvodi se u spremnik za čistu vodu dok se mulj pomoću lopatica odvodi u spremnik za mulj. Za uspješno izvođenje fizikalno-kemijske obrade potrebna je priprema vodene otopine polielektrolita. Priprema 0,1% otopine polielektrolita odvija se u trokomornom uređaju iz koncentriranog tekućeg polielektrolita. Nakon fizikalno-kemijske obrade pročišćena otpadna voda dolazi na završnu filtraciju kroz pješčani filter iz kojeg se vraća u proizvodni proces. Cijelim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda se upravlja preko ormara s touch ekranom putem kojeg kontroliraju i prate svi parametri uređaja. Uređaj ima SMS dojavu uključenog alarma i daljinsko upravljanje.

Podatci o inovaciji (EN)

Naziv inovacije: Wastewater treatment plant for treating technological wastewater

Kratki opis inovacije: I will present You our wastewater treatment plant for treating technological wastewater, integrated in container. The container is insulated, ventilated, air-conditioned and intended for delivery in medium temperature climate. Raw wastewater is pumped from inlet pump shaft to mechanical pre-treatment, i.e. rottary drum. Mechanically treated wastewater from rottary drum goes on further treatment. Mechanically treated wastewater through flow-meter enters physico-chemical treatment – tubular flocculator where required chemicals are dosed using three dosing pumps. After dosing and mixing, wastewater enters Dissolved Air Flotation (DAF) unit where treated wastewater is separated from sludge. Treated wastewater drains to clean water tank, while sludge drains to sludge tank using blades. In order to successfully perform physico-chemical treatment, preparation of aqueous solution of polyelectrolyte is required. Preparation of 0,1% polyelectrolyte solution takes place in a three-chamber device from concentrated liquid polyelectrolyte. After physico-chemical treatment, treated wastewater comes to the final filtration through a sand filter from which it returns to the production process. The entire wastewater treatment plant is controlled via electrical-control cabinet which contains a touch screen through which all the parameters of the plant can be controlled and monitored. The device is equipped with SMS alarm notification and remote control. usluge:

Duži opis inovacije: I will present You our wastewater treatment plant for treating technological wastewater, integrated in container. The container is insulated, ventilated, air-conditioned and intended for delivery in medium temperature climate. Raw wastewater is pumped from inlet pump shaft to mechanical pre-treatment, i.e. rottary drum. Mechanically treated wastewater from rottary drum goes on further treatment. Mechanically treated wastewater through flow-meter enters physico-chemical treatment – tubular flocculator where required chemicals are dosed using three dosing pumps. After dosing and mixing, wastewater enters Dissolved Air Flotation (DAF) unit where treated wastewater is separated from sludge. Treated wastewater drains to clean water tank, while sludge drains to sludge tank using blades. In order to successfully perform physico-chemical treatment, preparation of aqueous solution of polyelectrolyte is required. Preparation of 0,1% polyelectrolyte solution takes place in a three-chamber device from concentrated liquid polyelectrolyte. After physico-chemical treatment, treated wastewater comes to the final filtration through a sand filter from which it returns to the production process. The entire wastewater treatment plant is controlled via electrical-control cabinet which contains a touch screen through which all the parameters of the plant can be controlled and monitored. The device is equipped with SMS alarm notification and remote control. usluge:

Prednosti inovacije

Inovacije u tehnologiji vode ključne su za pronalaženje rješenja za izazove s kojima se danas suočavamo: klimatske promjene, starenje infrastrukture, urbanizacija, nedostatak resursa, gospodarska i financijska kriza, nove tvari u nastajanju, potreba za održivim razvojem i demografske promjene. Naši iskusni tehnolozi za istraživanje i razvoj kontinuirano rade na razvoju rješenja koja mijenjaju igru za pročišćavanje (otpadne) vode i obnavljanje vrijednih resursa.

Namjena inovacije

Pružamo jedinstveni portfelj pametnih rješenja koja mijenjaju stvari u održivom korištenju vode, oporavka energije i resursa u kombinaciji s našim inteligentnim uslugama za održivu i otpornu budućnost. Više nego ikad voda je ključni resurs gdje su sve zahtjevniji ekološki zahtjevi doveli do novih tehnologija i radnih praksi za stvaranje održivijeg načina obrade i ponovne upotrebe otpadnih voda.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Poslovna tajna (engl. Secret Know-how)

Kategorija

Energetske intenzivne industrije

Secured By miniOrange